Immunförsvaret

Människokroppens medfödda immunförsvar består av endotelceller, granulocyter, makrofager, granulocyter och en del andra celltyper. Ofta räknas även magsäckens magsyra, hudens skydd, slemhinnor och luftvägar in i det medfödda immunförsvaret. Makrofagerna kan eliminera främmande smittoämnen och i kroppens interna kommunikation ”skicka efter fler” hjälpceller då det behövs. Makrofager signalerar också sitt behov av extrahjälp genom att utsöndra cytokiner, en form av signaler som flaggar om att en skada eller smitta behöver extra förstärkning. Makrofagerna har dessutom en fantastisk förmåga att bekämpa infektioner på grund av sin proteinstruktur omnämnd som TLR-receptorer. Den känner igen vanliga bakterier, virus och ämnen som inte hör hemma i våra kroppar och kan på så vis upptäcka riskerna och avfärda dem snabbt och effektivt.

Det adaptiva och ”upptränade” eller ”inlärda” immunförsvaret sköts av våra lymfocyter, vita blodkroppar med specialfunktioner specialiserade på att motverka virus. Immunförsvarets förmåga att reagera beror på om det känner igen viruset eller inte. Således om kroppen har utsatts för och klarat av virus stärker det immunförsvaret. Vid nya angrepp kan reaktionen och försvarets förmåga kräva uppemot en vecka, medan för immunförsvaret mer välbekanta virusangrepp kan ge en snabbare reaktion. Då det upptränade/upplärda immunförsvaret gentemot ett virus kan vara långsamt och segt tar det också längre tid att bekämpa en virusinfektion. Emedan en infektion av bakterier kan gå snabbare att lindra.

Människan har en oerhörd förmåga att stå emot sjukdomar och yttre påfrestningar. Kroppens immunförsvar är så storartat designad, att även de mest inbitna virus och bakterier kan elimineras.
– Genom att förstå hur det fungerar kan man hjälpa immunförsvaret och leva ett friskare liv (Zarah Öberg) [1]

”När vi föds har vi inget immunförsvar alls. Vi har legat skyddade i mammas mage, omhuldade av vatten och mammas näring och skydd. Immunförsvaret aktiveras först när barnet möter mammans vaginala och anala bakterieflora under förlossningen, då det medfödda (nativa) immunförsvaret sätts igång och ger oss det skydd vi behöver som bebis. Det är viktigt, inte bara att mammans bakterierflora är i balans och av bra stammar, utan även att barnet faktiskt utsätts för bakterierna och inte skyddas genom överdriven tvättning eller kejsarsnitt. Kejsarsnitt kan givetvis vara en utväg då en konventionell födsel inte är genomförbar. De brister som uppstår bör då korrigeras genom tillskott av probiotika under barnets första tid.
Under vårt liv utsätts vi för olika virus och bakterier som kräver mer skydd än det medfödda immunförsvaret kan ge oss. Därför har vi också det adaptiva immunförsvaret, ett immunförsvar som vi stärker och bygger upp genom att kroppen utmanas.”

Överdriven renlighet, nitiskt spritande av händer och vaccination bidrar med stor sannolikhet till ett försämrat immunförsvar då det adaptiva immunförsvaret inte ges möjlighet att stärkas. Många av våra sjukdomar, inte minst att utsättas för barnsjukdomar, är en viktig del i vår fysiologiska utveckling och kommer även att påverka vårt immunförsvar senare i livet.

Av detta skäl finns en omfattande kritik mot vaccineringsprogram mot barnsjukdomar. [2]

Referenser
1) En djupdykning i immunförsvaret – kroppens naturliga skyddssystem, Zarah Öberg 20 nov 2014 Kurera
2) Den vanligaste kritiken mot vaccinationer. Kurera.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Molotov-Ribbentrop­­-pakten

Sovjets utrikesminister Vyacheslav Molotov undertecknar det tyska-sovjetiska vänskapsfördraget i Moskva den 28 september 1939; bakom honom är Richard Schulze-Kossens (Ribbentrops adjutant), Boris Shaposhnikov (Generalstabschef der Roten Armee), Joachim von Ribbentrop, Joseph Stalin, Vladimir Pavlov (sovjetisk översättare). Alexey Shkvarzev (sovjetisk ambassadör i Berlin), står bredvid Molotov. PUBLIC DOMAIN

Molotov-Ribbentrop­­-pakten  avtalades mellan Hitlertyskland och Sovjet-Ryssland den 23 augusti 1939 då den tyska utrikesministern Joachim von Ribbentrop och Sovjets utrikesminister Vjatjeslav Molotov skrev under det historiska avtalet som delade upp Europa i en Nazitysk och en sovjetisk sfär. Ärkefienderna Stalin och Hitler hade ingått ett icke-aggressionsavtal. Endast en vecka senare invaderades Polen av Hitler, något som anses vara inledningen till Andra världskriget.

Ett hemligt tilläggsprotokoll som förnekades av Sovjet till dess upplösning 1989,  delade upp östra Europa så att Finland, Estland, Lettland samt östra Polen hamnade i den sovjetiska intressesfären, medan västra Polen och Litauen hamnade i den tyska. Avtalet korrigerades den 28 september 1939 då Sovjetunionen överlät området mellan Wisła och Bug till Tyskland i utbyte mot Litauen. Gränsen mellan Tyskland och Sovjetunionen enligt pakten stämde i stort med Curzonlinjen och blev också Polens gräns efter Andra världskriget. [1][2]

Det hemliga protokolltillägget till pakten (tysk version). PUBLIC DOMAIN

Efter kriget förnekade således sovjetrepresentanter existensen av dessa hemliga protokoll som kunde bevisa hur de baltiska republikernas tvångsanslöts till Sovjetunionen. Molotov kallade påståendet ett ”falsarium”.[3] Andrej Gromyko, Sovjetunionens utrikesminister under tre decennier, förnekade protokollets existens. [4][5] Officiellt förnekades protokollet ända till 18 augusti 1989, när en medlem i politbyrån, Alexander Nikolajevitj Jakovlev, erkände protokollets existens i en intervju i Pravda; detta efter att avtalstexten publicerats i veckotidningen Argumenty Fakti. Hemligstämpeln för dokumentet togs bort efter Sovjetunionens upplösning 1992.[6]

En marxistisk syn på detta skriver: Stalin undertecknade pakten med Hitler först sedan hans ärliga försök att säkra en antinazistisk allians med borgerliga västdemokratier hade misslyckats. Följaktligen ”fattade inte den sovjetiska regeringen det definitiva beslutet att söka efter ett närmande till Tyskland förrän i mitten av augusti 1939”. [7]

En högersyn skriver i SvD: Pakten handlade om non-aggression mellan dessa två diktaturer och Hitler fick Stalins hjälp att invadera våra grannländer Danmark och Norge samt de neutrala Nederländerna, Luxemburg och Belgien ända in i Frankrike. [8]

Ryssland under Putin förnekar fortfarande paktens innehåll och särskilt det hemliga tillägget (rapport i Sputnik).
The Molotov-Ribbentrop pact, inked by the USSR and Nazi Germany on August 23, 1939, is now used by Western ”experts” and mainstream media to accuse the Soviet Union of ”colluding” with Hitler and ”betraying” his would be French and British allies, but evidence suggests otherwise. [9]

Putin justifies Soviet-Nazi pact [?] Länk

Källor

1) ”Der deutsch-sowjetische Nichtangriffsvertrag mit geheimem Zusatzprotokoll” (på tyska). NS-Archiv
2) Five EU foreign ministers note Molotov-Ribbentrop pact anniversary Länk
3) Chuev, Felix: ”Molotov Remembers”
4) Robert Service Stalin ISBN 0-330-41913-7 s. 400-402
5) Simon Sebag Montefiore Stalin: den röde tsaren och hans hov ISBN 91-7263-686-6 s.
6) Cienciala, Anna: ”The Nazi-Soviet Pact of August 23, 1939” i Ideology, Politics and Diplomacy in East Central Europe, ISBN 1-58046-137-9
7) www.marxistarkiv.se/varldskrig/ohelig_allians-stalin-hitler.pdf
8) https://www.svd.se/stalins-och-hitlers-pakt-lever-an
9) https://sputniknews.com/politics/201508231026098760-molotov-ribbentrop-pact-untold-story/ © Sputnik / Mikhail Klimentiyev (länken tycks inte fungera)

Sammansvärjning

Sammansvärjning innebär att i sluten form samla personer för att få de medverkande att förbinda sig till en hemlig överenskommelse i syfte att eliminera en fiende.

Motiv för sammansvärjning

En sammansvärjning kan vara baserad på en olaglig eller otillåten handling eller en handling som blir kriminell till följd av hemliga illojala avtal.

En sammansvärjning kan också för de medverkande ses som en nödvändig väg för att avsätta en destruktiv maktkonstellation eller person.

Medel och mål för sammansvärjning

  • Undergräva fiendens organisation och styrkor där entrism kan vara en metod
  • Undergräva rådande maktförhållande genom förräderi och ryktesspridning.
  • Avsätta ett oönskat ledarskap genom avslöjanden av karaktärsbrister, (skelett i garderoben).
  • Överta makten genom en dold plan och agenda som innehåller olika aggressiva handlingar och även mord riktade mot dem som man vill eliminera.

Historiska hemliga sammansvärjningar som avslöjats har ofta handlat om att avsätta och ibland avrätta/mörda ledarskap.

Julius Cesar

Den 15 mars år 44 f.Kr. genomfördes världshistoriens mest kända mordkonspiration. Julius Caesar, den segerrike fältherren som utropats till diktator på livstid och nu förväntades anta kejsartitel hade till slut blivit alltför mäktig för de republikanskt sinnade politikerna, vilka beslöt att mörda honom. Enligt legenden fick han ta emot sammanlagt 23 hugg, ett från varje mördare. Länk

Synonymer: komplott, konspiration, intrig, ränksmideri, ränker, stämpling, kabal, hemlig plan, anslag, dolska planer, hemlig överenskommelse, hemliga anslag, intrigspel, maskopi, sammangaddning, ränk

Bilderberggruppen

Bilderberggruppen grundades 1954. Bland grundarna återfinns David Rockefeller, prins Bernhard av Nederländerna och den belgiska premiärministern Paul van Zeeland. En av dess ursprungliga initiativtagare var Joseph Retinger, en politisk rådgivare, som på 1940-talet pläderade för en federal stat i Europa. Detta blev också ett viktigt mål för gruppen, liksom för USA:s underrättelsetjänst, fram till dess att EU:s föregångare EEC bildades 1957. Ett slutmål är en ny världsordning med en global regering, militär, ekonomi och ideologi.

1994 citerades Rockefeller vid en FN-middag och sa:

”Vi är på väg mot en global transformation. Allt vi behöver är rätt stor kris, och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen.”[1]

Bilderberggruppen består av 37 permanenta medlemmar, medan andra inflytelserika personer bjuds in till möten som ofta hålls innan G8 möten.

Det första mötet ägde rum på Bilderberg Hotel i Osterbeck, Holland, den 29 och 30 maj, 1954, därav namnet.

David Rockefeller ser sig som chefen för a New World Order NWO. [2] Bilderberggruppen kan ses som ett forum för att träna in världens ledare i att rätt in sig i de led som ska bildas när det är dags.

Gruppens inflytande framgår av att Margaret Thatcher, Bill Clinton, Anthony Blair och Barack Obama var inbjudna till klubben innan de valdes till sina ämbeten i Storbritannien och USA. Bland finansiellt och ekonomiskt inflytelserika personer som också har deltagit i möten i gruppen märks finansmannen George Soros, f.d. FED-chefen Paul Volcker och Larry Summers, ekonomisk rådgivare till Obama, George Osborne, den brittiska finansministern, Peter Shilton, tidigare vd för Goldman Sachs och brittiska Petroleum, IMF:s förre verkställande direktör Dominique Strauss-Kahn, Pascal Lamy, generaldirektör för Världshandelsorganisationen, Jean Claude Trichet, dåvarande ordförande för Europeiska centralbanken, och Philippe Maystad, ordförande för Europeiska investeringsbanken. Donald Rumsfeld, förre försvarsministern i USA under president GW Bush, hans underordnade Paul Wolfowitz.

Ett urval av svenska deltagare genom åren:
Carl Bildt, Anders Borg, Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Mona Sahlin, Annie Lööf, Leif Pagrotsky, Percy Barnevik, Jonas Bonnier, Gunilla Carlsson, f.d. biståndsminister samt Fredrik Reinfeldt, kung Karl XVI Gustav, och tidigare bland andra Olof Palme och Thorbjörn Fälldin. Även företagsledare har bjudits in  som Carl-Henrik Svanberg och Leif Johansson.

Källor

1) In 1994, Rockefeller was quoted at a U.N. dinner as saying, ”We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis, and the nations will accept the New World Order.” Länk

2) David Rockefeller tillstod 2015 att han var chef för ”den nya världsordningen” – en icke folkvald grupp eliter som dikterar världshändelser:

”Vissa tror till och med att vi är en del av en hemlig cabal som arbetar mot Förenta staternas bästa, och karakteriserar min familj och mig som  internationalister [globalister] som konspirerar med andra runt om i världen för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur – en enda enad värld, om du vill. Om det är anklagelsen står jag skyldig till den och jag är stolt över det. ” (David Rockefeller)

Rockefellerfamiljen

Rockefellers 1937: från vänster, John D Rockefeller Jnr och söner David, Nelson, Winthrop, Laurance och John D. Foto: Rex Features

Familjen Rockefeller är en amerikansk industri-, politisk-, mediedominerande och bankfamilj som äger en av världens största förmögenheter. [1] Familjen Rockefeller har sitt ursprung i Rheinland i Tyskland och deras ättlingar är också av skotsk-irländsk härkomst. Familjemedlemmar flyttade till den nya världen (Nordamerika) i början av 1700-talet.

Rikedomen byggdes upp under slutet av 1800- och början av 1900-talet genom att tillägna sig en monopolliknande status i den amerikanska petroleumindustrin under ledning av John D. Rockefeller (1839-1937) och hans bror William Rockefeller (1810-1906), främst genom Standard Oil (föregångaren till ExxonMobil) och ett antal bulvanföretag inom kol- och oljeindustrin. Vid slutet av 1870-talet hade Standard Oil nästan 90% av aktierna i USA: s oljeraffinaderier. Länk.

Patriarken John D Rockefeller till höger med son John D Rockefeller Jr stående och sonson Nelson A. Rockefeller tv. (Rockefeller archive Public Domain)

John D. Rockefeller kan sägas vara typexemplet på Monopolkapitalism som marxismen beskrev som utfallet av hur de starkaste och aggressivaste företagen till slut äger allt. Den politiska motsvarigheten till detta är diktatur och det som Rockefellerfamiljen kom att utveckla som a New World Order. I skenet av ”humanism” genomförs ett antihumanistiskt program där de svagaste och belastande delarna av befolkningen kommer att rensas bort. Och övriga kan räkna med ett slavförhållande med förlorade fri- och rättigheter. Här sker en ohelig allians mellan målen för Julian Huxleys marxistiska ”globala världsregering” (IHEU) och Rockefellers monopolkapitalistiska världsdominans och kontroll.

Rockefeller är också en bankirfamilj med kontroll över Chase Manhattan Bank. [2] År 1977 ansågs Rockefellers vara en av de mäktigaste familjerna i amerikansk historia. [3]

Standard Oil Co. var ett amerikanskt oljeproducerande, transport-, raffinerings- och marknadsföringsföretag som grundades 1870 av John D. Rockefeller och Henry Flagler i Ohio. Rockefeller genomförde benhård konkurrens med  uppköp av hotade företag samt utmanövrering av mindre företag. John D. Rockefeller och Clevelandmassakern. Så blev Standard Oil världens största oljeraffinaderi på sin tid. [4] Genom bulvanföretag skapade han monopol men hans olagliga metoder avslöjades av journalisten Ida Tarbell. Bland de mest uppmärksammade händelserna var hur Rockefeller 1914 satte in sin militia mot strejkande kolarbetare som sköt rakt in i deras tältläger och dödade män, kvinnor och barn. Händelsen kallades Ludlow-massakern.

Tarbells artiklar orsakade en het debatt som ledde inte bara till att Rockefellers rykte svärtades ned utan också att det instiftades nya lagar mot monopol. Rockefeller lyckades naturligtvis kringgå dessa begränsningar och stärkte ytterligare sin makt över kol- och oljeproduktionen i USA. Samtidigt ville han återupprätta sitt rykte vilket innebar att han investerad i läkemedel och sjukvård. Rockefeller Foundation hade instiftats 14 maj 1913 som gav John D. Rockefeller ett oförtjänt renommé som filantropisk välgörare. Ingenting kunde vara mer fel. Rockefeller tjänade in gigantiska summor på varje dollar han investerade. Rockefeller tog fram utbildningen av sjukvårdspersonal och läkare och som donator till sjukhus fastställde han också att alla anställda måste använda sig av hans läkemedel och produkter. Så skapade han den industrimedicin som sedan dess fick den felaktiga benämningen skolmedicin och som fortfarande gäller för den västerländska medicinen.

De för John D. Rockefeller då katastrofala effekterna av Tarbells artiklar ledde till att Rockefeller också gav sig in i mediebranschen och såg till att bilden av honom fick mer positiva framtoningar. Lättast gick det naturligtvis i de medier som han kontrollerade. Genom sina monopolmetoder har Rockefeller också säkerställt att industrimedicinen slagit ut folkmedicin och andra alternativa metoder. Journalister som skrev positiva artiklar om hälsokost eller framgångsrika behandlingar med vitaminer och mineraler riskerade sina jobb.

John D. Rockefellers yngste son  David Rockefeller, (1915-2017) var en stolt medlem av Bilderberggruppen och den kapitalistiska och politiska eliten. DR uttryckte denna stolthet vid flera tillfällen. 1994 citerades David Rockefeller vid en FN-middag där han hade sagt:

”Vi är på väg mot en global transformation. Allt vi behöver är rätt stor kris, och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen.” (David Rockefeller) [5]

David Rockefeller kunde diktera amerikansk och global politik bakom kulisserna utan någon ansvarsskyldighet – alltid med katastrofala resultat för resten av mänskligheten. Familjen Rockefeller hade byggt upp ofattbar rikedom genom att kapa regeringar, media och banker. David Rockefeller hjälpte till att lägga grunden för repressiva, rasistiska och fascistiska regeringar runt om i världen, och ordnade global ojämlikhet och finanskris ”bakom kulisserna. ”Amerikas inofficiella kungafamilj” stödde våldsamma, hänsynslösa diktaturer runt om i världen. Länk

David Rockefeller tillstod 2015 att han var chef för ”den nya världsordningen” – en icke folkvald grupp eliter som dikterar världshändelser:

”Vissa tror till och med att vi är en del av en hemlig cabal som arbetar mot Förenta staternas bästa, och karakteriserar min familj och mig som  internationalister [globalister] som konspirerar med andra runt om i världen för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur – en enda enad värld, om du vill. Om det är anklagelsen står jag skyldig till den och jag är stolt över det. ” (David Rockefeller)

David Rockefeller fortsatte på familjens inslagna väg att dominera medierna och ”agera utan att synas” allt för mycket. Han gjorde det klart att han ville att hans affärer skulle hållas borta från allmänhetens insyn. De medier han kontrollerade svämmade istället över av vilken stor ”filantrop” och ”inflytelserik bankir” han var. [6]

Nelson Rockefeller (1908-1979) var son till mångmiljonären och ”filantropen” John D. Rockefeller. NR blev amerikansk politiker och USA:s 41:e vicepresident. Han tillträdde som vicepresident 1974 under Gerald Ford, som blev president efter att Richard Nixon avgått i samband med Watergateaffären. Han var delstaten New Yorks guvernör från 1959 till 1973 och vann valet till guvernör fyra gånger i rad. Han sökte republikanernas kandidatur i presidentvalen 1960, 1964 och 1968, men förlorade samtliga gånger.
Som guvernör tillkännagav Rockefeller valet av Buffalo som plats för Research Institut. Här erbjöds antihumanisten Paul Kurtz en professur varifrån han kunde verka för att förvränga humanismen och ersätta dess innehåll med antihumanismens intolerans och materialism. Det kan ses som en ohelig allians där ”A New World Order” med en enda världsregering förenade dem.[7][8]

Referenser
1) World’s largest private fortune – see Ron Chernow, Titan: The Life of John D. Rockefeller Sr., London: Warner Books, 1998
2) The Political Economy of Third World Intervention: Mines, Money, and U.S. Policy in the Congo Crisis, David N. Gibbs, University of Chicago Press 1991
3) The Rockefeller inheritance, Alvin Moscow, Doubleday 1977,
4) Exxon Mobil – Our history”. Exxon Mobil Corp.
5) David Rockefeller’s Chilling 1991 Speech At A Bilderberg Meeting Länk
6) The Truth About David Rockefeller The Mainstream Media Won’t Tell You. March 31, 2017 Sean Adl-Tabatabai. News Punch Länk
7) Youtube: Rockefeller – New World Order Quotes https://www.youtube.com/watch?v=MZZklPnVs-Y
8) David Rockefeller’s book ‘Memoirs’ admits secretly conspiring for a NWO Länk

A New World Order – en ny världsordning

David Rockefeller, (1915-2017) var en stolt medlem av Bilderberggruppen och den kapitalistiska och politiska eliten. 1994 citerades Rockefeller vid en FN-middag där han hade sagt:

”Vi är på väg mot en global transformation. Allt vi behöver är rätt stor kris, och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen.” [1]

David Rockefeller tillstod 2015 att han var chef för ”den nya världsordningen” – en icke folkvald grupp av eliter som dikterar världshändelser:

”Vissa tror till och med att vi är en del av en hemlig cabal som arbetar mot Förenta staternas bästa, och karakteriserar min familj och mig som  internationalister [globalister] som konspirerar med andra runt om i världen för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur – en enda enad värld, om du vill. Om det är anklagelsen står jag skyldig till den och jag är stolt över det. ” (David Rockefeller) [1]

Coronakaoset som inleddes i Kina 2020 med åtföljande mediepandemi som orsakade masshysteri bland människor, kan ses som starten på denna av Rockefeller efterlängtade ”kris” som enligt honom ger förutsättningarna för global diktatur och en ny världsordning. [2][3]

De som driver på den nya världsordningen är samma medlemmar från elitklassen som kontrollerar den amerikanska regeringen, annars kallad ”skuggregeringen”. Många politiker har offentligt diskuterat de människor som i hemlighet styr det amerikanska politiska systemet, skapat lagar och ändrat dem för egna syften. (John F. Hylan, tidigare borgmästare i New York City.)

”Blotta ordet hemlig är motbjudande i ett fritt och öppet samhälle…” …”det finns en internationell konspiration som har stort inflytande på det internationella fältet.”  (John F. Kennedy-National Press Club Speech, 1961)

Så här utvecklar John F. Hylan, tankarna om denna osynliga skuggregering:

Vår republiks verkliga hot är den osynliga regeringen, som en jätte bläckfisk sprider den sina slimmiga ben över våra städer, stater och nation. . . Det lilla kotteriet av mäktiga internationella bankirer driver USA: s regering för sina egna själviska syften. De kontrollerar praktiskt taget båda partierna. (Republikanerna och Demokraterna] . . [de] kontrollerar majoriteten av tidningarna och tidskrifterna i detta land. De använder kolumnerna i dessa tidningar för att klubba folket till underkastelse eller driva ut offentliga tjänstemän som vägrar att lyda denna mäktiga korrupta klick som utgör den osynliga regeringen. Den opererar under skydd av en bevakande skärm och övertar våra verkställande tjänstemän, lagstiftande organ, skolor, domstolar, tidningar och alla organisationer som skapats för allmänhetens skydd.[1]

Kritik mot Wikipedia

Wikipedia: Nya världsordningen (engelska: New World Order, förkortat NWO) är ett begrepp med olika betydelser. Dels används begreppet av politiker för att beskriva ett framtida samhälle, dels används det i vissa konspirationsteorier för idén att ett hemligt sällskap planerar global dominans genom en världsregering. Denna regering skulle göra sig av med dagens stater och skapa en världsdiktatur.

Att Wikipedia motsäger det som Rockefeller har tillstått kan ju förefalla något märkligt. Men mycket pekar på att Wikipedia går i antihumanismens ledband. Det som hände 2015 vid arbetet med en artikel om Erik Enby gav bevis för Wikipedias partiska och pseudoskeptiska administratörer: Dr. Erik Enby – originalartikel från Wikipedia (24 maj 2015)

Källor

1) David Rockefeller’s Chilling 1991 Speech At A Bilderberg Meeting Länk
2) Youtube: Rockefeller – New World Order Quotes https://www.youtube.com/watch?v=MZZklPnVs-Y
3) David Rockefeller’s book ‘Memoirs’ admits secretly conspiring for a NWO Länk

Ludlowmassakern 1914

Ludlow. Gruvarbetares tältläger 1914 innan massakern.

Ludlow-massakern var iscensatt av Rockefellerägda Colorado Fuel & Iron Company som beordrat sin egen militia att med stöd av Nationalgardet attackera de strejkande gruvarbetarfamiljernas tältläger i kolfälten i Ludlow, Colorado.

Det blodiga angreppet morgonen den 20 april 1914 inleddes med att angriparna med kulsprutor sköt rakt in i lägret där cirka 1000 män, kvinnor och barn bodde.

Attacken varpå initiativ av Rockefeller som tröttnat på att de strejkande vägrade låta sig avvisas. Rockefeller hyrde då in en privat militia som skulle attackera tältkolonin med gevär och kulsprutor. Gruvarbetarna gav sig inte, slog tillbaka och flera dödades. När strejkarnas ovilja att ge upp blev uppenbar kontaktade Rockefeller guvernören i Colorado, som godkände att Rockefeller skulle få anlita Nationalgardet mot att Rockefeller gick med på att betala deras löner.

Först trodde strejkvakterna att regeringen hade skickat Nationalgardet för att skydda dem. En strejkledare dödades medan han försökte förhandla om vapenvila. Strejkvakterna insåg att de var utsatta för en dödlig fara men hann inte varna de sovande. På kullarna ovanför tältlägret hade militian och nationalgardet inrättat ett batteri av kulsprutestationer. Massakern inleddes på morgonen med att de riktade en massiv salva som rakt in i tälten bland de sovande familjerna. För att skydda sig från skott gömde sig kvinnor och barn i gropar som grävdes under tälten.

Omslagsillustration visar en gruvarbetare som försvarar sig mot angriparna efter att hans fru och barn dödats i massakern vid deras tältläger. Angriparna var Colorado National Guard och Colorado Fuel & Iron Companys Militia. The Masses Publishing Co., 1914. Library of Congress

I skymningen gick militian och Nationalgardet ner från bergen och satte tältkolonin i brand med facklor och sköt på familjerna när de flydde upp i bergen.

Det verkliga blodbadet upptäcktes dock inte förrän nästa dag, då man upptäckte en grop under ett av tälten fylld med de brända resterna av 11 barn och 2 kvinnor. Trots vetskapen om att tolv män sköts ihjäl snabbt och många fler senare och andra tält innehöll lemlästade kroppar har statistiken begränsat antalet döda till 19-25.

Ludlow. Gruvarbetarfamiljernas nedbrunna tältläger efter Rockefellermilitians och Nationalgardets attack

Rockefellers försvar för denna attack kan läsas här: Länk

Källor
1) https://www.history.com/this-day-in-history/militia-slaughters-strikers-at-ludlow-colorado

2) Ludlow Massacre, Brittanica Länk

3) The Ludlow Massacre Länk

Paul Kurtz

Paul Kurtz (1925-2012) var en amerikansk professor i filosofi med marxistisk ideologiska rötter. [1][2]  Sin utbildning fick han vid New York University och Columbia University.  Han kom sedan att få en professur vid vid University of Buffalo som finansierades av republikanen Nelson Rockefeller.

Paul Kurtz ”humanistiska” karriär är exempel på en ohelig allians alternativt var hans verksamhet från start bedräglig och som initiativtagare till den vetenskapliga inkvisitionen fick han sin plattform och finansiering  genom republikanen och guvernören Nelson Rockefeller. Senare skulle Rockefeller också ge stöd till ett första CSICOP -center.  ”The center, initiated by retired University at Buffalo philosophy professor Paul Kurtz, opened an office last month at 30 Rockefeller Center…” Länken oåtkomlig

Utmålad som marxistisk professor i filosof kunde Kurtz nätverka och koppla ihop sig med bland annat Sven-Ove Hansson professor i Filosofi vid KTH med ursprung som kanslichef på Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm. Hansson tog initiativ till  bildande av föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) parallellt som Kurtz senare var en viktig ideologisk mentor vid bildandet av förbundet Humanisterna som visade sig ha sitt ursprung i antihumanismen den ideologi som Paul Kurtz stammade ur.

Paul Kurtz skulle komma att bli antihumanismens chefsideolog. Han bär ett stort ansvar för annekteringen av humanismen och lyckades förvrida begreppet från tolerans och öppenhet till den intoleranta nyateismen och inskränkningen inte bara av vetenskap utan synen på människan till reduktionistisk materialism.

Mest känd var han för sin roll som så kallad skeptiker; han var med och grundade Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP). En rörelse som sedan blev hårt kritiserad av sina egna för att vara pseudovetenskaplig och mest bestå av pseudoskeptiker.

Nyateismens profet
Paul Kurtz ambition var att föra in en ny världsreligion i form av nyateism och materialism och sättet var att kapa humanism både som begrepp och rörelse.

Här klargör Kurtz att det inte är fråga om Humanism:

”Vetenskapliga naturalister står för en form av … materialism; naturliga processer och händelser beskrivs bäst med hänvisning till materiella orsaker… Naturalister hävdar att det föreligger otillräckliga vetenskapliga bevis för andliga tolkningar av verkligheten … Vi avvisar strävandena hos en del vetenskapsmän att göra transcendentala tolkningar av naturliga fenomen.

(Paul Kurtz)

Humanist Manifesto
Paul Kurtz förvandlade Humanismens ursprung ”Humanist Manifesto” med en rad påföljande manifest och ändrade dess huvudsakliga innehåll.

NYA MANIFESTOS AV PAUL KURTZ

1973 ändrades innehållet av Paul Kurtz till den ateistiska och rasistiska rörelse det idag är.

Det ursprungliga manifestet kom att ligga till grund för påföljande versioner av Humanist manifesto vilket i sin tur bildat värdegrund för den ateistiska Internationella Humanistunionen (IHEU).

Humanist Manifesto fick tillägget nr 1 av IHEU. Ursprunget var aldrig tänkt att förändras i den riktning som IHEU tog.

Den av unitarianismen inspirerade humanistiska rörelsen kapades och förvanskades av Internationella Humanistunionen, IHEU med Humanist Manifesto II och sedan Amsterdamdeklarationen. De påföljande manifesten visar att de är naturalister – allt i världen kan förklaras naturligt och det finns inte enligt IHEU/CSICOP någon andlig andra sida, något övernaturligt eller metafysiskt.

ANDRA HUMANISTISKA MANIFEST

Manifeste pour un humanisme contemporain (2012)

Föreningen Humanism och Kunskaps Humanistiska Manifest 2012.

Antihumanistiskt övertagande

Paul Kurtz har breddat vägen och lagt den teoretiska och strategiska grunden för ett antihumanistiskt marxistiskt övertagande av samhället. Han förvandlade begreppet ”sekulär humanist” som från början avsåg att kunna vara troende men hålla isär tro och vetenskap, till att bli ett begrepp för ateism. Hans plan är en världsregering på ateistisk materialistisk grund vilket för tankarna till George Orwells 1984.

– ”Vid någon tidpunkt i framtiden kommer världen att behöva upprätta ett effektivt världsparlament – med val till detta grundade på folkmängd – som representerar folken, inte deras regeringar. Idén om ett världsparlament påminner om utvecklingen av Europaparlamentet, som fortfarande befinner sig på begynnelsestadiet.”

(Paul Kurtz, Humanist Manifesto 2000)

Referenser

1) Paul Kurtz and Marxist humanism

2) Tolerance and Revolution: A Marxist-non-Marxist Humanist Dialogue, edited by Paul Kurtz and Svetozar Stojanovic. Beograd: Philosophical Society of Serbia, 1970.

Ohelig allians

Ohelig allians är en koalition eller samverkan mellan olika parter som jobbar för samma resultat i vissa frågor men av sinsemellan helt olika skäl. De kännetecknas av att vara ideologiska motståndare i allmänt viktiga frågor men finner ändå samverkan mot en gemensam fiende eller för ett gemensamt mål mot andra konkurrenter. [1]
Framträdande exempel på Ohelig allians anses vara Stalins pakt med Hitler, Molotov-Ribbentrop­­-pakten 23 augusti 1939. Endast en vecka senare invaderades Polen av Hitler, något som anses vara inledningen till Andra Världskriget. [2]

En ohelig allians som bildades kanske redan under andra världskriget eller hur som helst genom att Rockefeller finansierade och gav Paul Kurtz en plattform har jag benämnt hydra. Samma hyra som ligger bakom Svininfluensa- och Corona-kampanjen. Den är myntad Vaxismhydra.

Referenser
1) ”Inger Rosdahl, 26 jan 2021 Oheliga allianser banade väg för trumpismen, Dagen Länk
2) Djävulens pakt med Hitler Länk