Taxonomi

Taxonomi

Taxonomi (av grekiska: taxis, ‘ordning’ och nomi, ‘bruk’, ‘regel’) är vetenskapen om indelning eller klassificering av organismer i taxa t.ex. riken, familj er, släkten, arter och underarter. Inom taxonomin arbetar taxonomer med att beskriva och namnge arter. Många taxonomer arbetar med regionala fauna- och florabeskrivningar som innehåller bestämningsnycklar och information om arters utbredning, status och annat.

Systematik

Taxonomin är en del av systematiken. Systematiken innefattar även studier av släktskap mellan olika organismer, alltså deras evolutionära historia (fylogeni). Inom systematiken arbetar systematiker med att sätta in olika arter i ett sammanhang.

Referens

SLU

Mikki Willis – filmare


Mikki Willis är en före detta modell och skådespelare och filmskaparen bakom den kontroversiella filmen Plandemic där han intervjuar Dr Judy Mikovits.
Willis, är gift och har två barn. Han har varit filmskapare i två decennier och startade sitt eget produktionsföretag 2001.

Den 26 april 2020 skrev han i ett Facebook-inlägg att han arbetade på en film som skulle ”spränga sanningsljuset i de mörkaste hörnen av vårt korrupta sjukvårdssystem.” Det blev Plandemic som utsatts för omfattande kritik från dem som Willis avslöjar som korrupta samhällsomstörtare och som enligt Willis utgör ett svårt hot mot mänskliga fri- och rättigheter och särskilt folkhälsan vilket i praktiken innebär ett globalt hot mot hela mänskligheten.

Som filmskapare och intervjuare anses Mikki Willis ha fått synnerligen god kontakt med världsberömda filosofer, forskare, fysiker, läkare, författare, shamaner och experter på mänsklig utveckling. Som regissör har han bidragit till prisbelönta filmproduktioner, inklusive teater, nätverks-tv, reklamfilmer och musikvideor.

Några av hans produktioner är: Breaking Band, en TV-serie skapad för Mark Cubans AXS TV-nätverk; Neurons to Nirvana, en fullängdsdokumentär med världens mest respekterade experter inom psykedelisk medicinforskning; och Be Brave.

IMDb
Mikki Willis IMDb
Utvalda delar ur IMDb biografi:

Mikki Willis är grundaren av Elevate; Elevate är ett produktionsföretag på ett särskilt uppdrag en mission och är en av de mest produktiva skaparna av socialt medvetna medier. 2006 inspirerade Mikkis passion för att förena kreativa födelsen av ”Elevate Film Festival”. På mindre än tre år fick festivalen titeln ”världens största evenemang med en skärmfilm”, med upp till 6 000 personer per visning; fyllde prestigefyllda arenor som The Kodak Theatre, The Pasadena Civic och Nokia L.A. Live. 2011 mottog Mikki Conscious Life Humanitarian Award och utsågs till en medlem av Transformational Leadership Counsel. 2013 skapade han ett genombrott bland inlärningsprogram för Harvard Westlake; som för närvarande integreras i läroplanen för 3500 gymnasier. Mikki och hans fru Nadia Salamanca skapade ”Elevate Family”, en ny onlineplattform för barn och föräldrar. Mikki, hans fru Nadia och deras två söner Azai och Zuriel bor i Ojai, Californien.

Plandemic, dokumentärfilmserie


Plandemic är en dokumentärserie av filmaren Mikki Willis som ifrågasätter coronakampanjen, dess upphov, utbredning och myndigheters direktiv. Första delen (26 min) fokuserar på en intervju med forskaren Dr Judy Mikovits men där finns också intervjuer och inslag med ett stort antal läkare som reagerat negativt på myndigheters direktiv rörande Coronaviruset.

Filmens upphovsmannen Mikki Willis har godkänt filmerna till Fair Use, för fri spridning och fri användning genom översättning till olika språk.

Filmernas innehåll beskriver en coronakonspiration och en maktgrupp som antas ha sådan kontroll över medier och ”big tech” (Facebook, Google, Youtube, Wikipedia mm)  att de kan omintetgöra mänskliga fri- och rättigheter och därmed även yttrandefrihet. Till stöd för sådana anklagelser har big tech bevisligen bannlyst Plandemicfilmerna från visning på deras plattformar och tagit bort länkar till filmen ofta åtföljda av artiklar med nedgörande kritik så kallad debunking.

Kritik mot big tech

När jag (Börje Peratt) hade översatt Plandemic till svenska och lagt upp den på min professionella Vimeosida som jag således betalar för. Stängdes den omedelbart ned vilket visar att Vimeo kodat begreppet Plandemic som ett larm för att omedelbart släcka ned aktuell Vimeosida. Min vimeosida var sedan nedsläckt en vecka med motiveringen att filmen var bannlyst.  På denna Vimeokanal ligger alla de filmer som jag producerat de senaste åren. Vimeos polisstatsagerande är mycket skrämmande för varje skapare, författare, filmare som sätter yttrandefriheten högt. Motsvarande polisstatsagerande gäller flera big tech och inte minst Facebook, Youtube och Wikipedia.

Faktagranskare som ”Snopes” och ”Politifact” tycks ingå i konspirationen och förkastar innehållet i Plandemic som ”false” med felaktiga påståenden om att det inte finns några medel mot coronaviruset, vilket de inte heller har medicinsk kompetens till att avgöra, sannolikt är det särintressemotiv bakom deras felaktiga bedöminingar vilket sänker trovärdigheten för dessa faktagranskare.  Om man googlar på Plandemic kommer framför allt kritiken mot filmen och kritik mot de inblandade i filmen högst.

Plandemic series

Plandemic första delen är översatt och subtitlad till svenska och kan ses på och laddas ned från plattformar som är oberoende av big tech. Se den till svenska subtitlade versionen här  Länk

Judy Mikovits Second Interview. Efter kritik mot första filmens huvudperson Dr Judy Mikovits gjorde Mikki Wallis en uppföljande intervju med Dr Mikovits där hon fick klargöra en rad felaktigheter i de påhopp hon utsatts för. Du kan se den på Brighton här. Du kan ladda ned här.

Plandemic Indoctrination är en långfilm (1 tim 24 minsom beskriver hur coronaviruset uppstod och vilka som ligger bakom.

Vägledd av det noggranna arbetet från Dr. David E. Martin, Plandemic II: Indoctornation, spårar ett tre decennium långt pengarspår som leder direkt till de viktigaste spelarna bakom COVID 19-pandemin. Plandemic II förbinder alla sorters media media, medicinsk industri, politik och finanssektorn för att också uppenbara de stora intressekonflikterna för beslutsfattare som för närvarande hanterar denna kris.[2]

Du kan se Plandemic Indoctrination på Brighton här. Du kan Ladda ned Plandemic Indoctrination här.
Översättning till svenska och subtitling pågår.

Referenser

1) Plandemic the rabbit hole är en pdf som innehåller en rad referenser och filer som ligger till grund för filmerna Plandemic. Ladda ned PDF

2) Plandemic Truth är en kort video (7 min 14 sek) med David E. Martin, PhD NATIONAL INTELLIGENCE ANALYST, FOUNDER OF IQ100 INDEX (NYSE)

Tankesmedja – Think tank

En tankesmedja, är en mer eller mindre organiserad grupp som bedriver forskningsliknande projekt för att samla in och utvärdera för gruppen intressant information och alternativt genomföra pseudovetenskapliga studier i syfte att skapa argument för egna syften och båda utövar ofta sedan lobbying rörande ämnen som socialpolitik, politisk strategi, ekonomi, militär, teknik, hälsa, livsmedel och kultur.

De flesta tankesmedjor är icke-statliga organisationer, men vissa är semi-autonoma myndigheter inom regeringen eller är associerade med vissa politiska partier, myndigheter, organisationer eller företag. Finansiering utgörs ofta av en kombination av donationer och enskilda bidrag, men många får också statliga bidrag. [1] Branscher med särskilda intressen finansierar också tankesmedjor för att driva särintressen.

Tankesmedjor publicerar artiklar, studier eller till och med utkast till lagstiftning om särskilda frågor om politik eller samhälle. Sådan information ofta styrd av särintressen används sedan lätt av regeringar, företag, medieorganisationer, sociala rörelser eller andra intressegrupper som en del av deras mål. [2] [3] Tankesmedjor sträcker sig från de som är förknippade med akademisk eller vetenskaplig verksamhet till de som är öppet ideologiska och driver en viss politik, med mycket olika kvalitet på forskningen mellan dem. Senare generationer av tankesmedjor har tenderat att vara mer ideologiskt orienterade. [2]

Moderna tankesmedjor började som ett fenomen i USA under 1800- och början av 1900-talet, varav flera sedan etablerade sig i andra engelsktalande länder. [2] [4] Före 1945 tenderade de att fokusera på ekonomiska frågor i samband med industrialisering och urbanisering. Under det kalla kriget etablerades många fler amerikanska och västerländska tankesmedjor, som ofta påverkade kalla krigspolitiken. [2] [5] [3] Sedan 1991 har fler tankesmedjor etablerats i icke-västliga delar av världen. Mer än hälften av alla tankesmedjor som finns idag grundades efter 1980. [4]

Den här artikeln listar globala politiska institut enligt kontinentala kategorier och sedan underkategorier per land inom dessa områden. Dessa listor är inte omfattande, med tanke på att det finns över 7 500 tankesmedjor över hela världen.

HISTORIA

Jixia Academy är en tidig förfader till den moderna tankesmedjan. [6]

Enligt historikern Jacob Soll är termen ”tankesmedja” modern, men ”det kan spåras till humanistiska akademier och vetenskapliga nätverk på 1500- och 1600-talet.” [9] En tradition att anställa team av oberoende advokater för att ge råd till monarker om deras ekonomiska och politiska befogenheter. Han skriver också att ”oberoende forskargrupper blev vanliga i slutet av 1500- och 1700-talet, då stater önskade oberoende forskare och deras expertis.”[7]

Flera stora nuvarande tankesmedjor grundades på 1800-talet. Till exempel Institute for Defense and Security Studies (RUSI) 1831 i London, liksom Fabian Society 1884. Den äldsta amerikanska tankesmedjan, Carnegie Endowment for International Peace, grundades 1910 i Washington, DC av filantropen Andrew Carnegie. [8]

Efter 1945 ökade antalet politiska institut, med många små nya som bildades för att föra fram olika frågeställningar och politiska agendor. Fram till 1940-talet var de flesta tankesmedjor bara kända med institutionens namn. Under andra världskriget kallades tankesmedjor ofta som ”hjärnboxar” [9] efter slangbegreppet för skallen. Uttrycket ”Think tank” i amerikansk slang i krigstid hänvisade till rum där strateger diskuterade krigsplanering. Senare användes termen ”tankesmedja” för att hänvisa till organisationer som erbjöd militär rådgivning. [10]

Under större delen av 1900-talet hittades oberoende allmänna politiska institut som utförde forskning och gav råd om offentlig politik främst i USA, med ett mycket mindre antal i Kanada, Storbritannien och Västeuropa. Även om tankesmejor fanns i Japan under en tid, saknade de i allmänhet självständighet, med nära föreningar med regeringsministerier eller företag. Det har skett en sannolik spridning av ”tankesmedjor” runt om i världen som började under 1980-talet som ett resultat av globaliseringen, slutet av kalla kriget och uppkomsten av gränsöverskridande problem. Två tredjedelar av alla tankesmedjor som finns idag grundades efter 1970 och mer än hälften bildades sedan 1980. [4]

Effekten av globaliseringen och spridningen av tankesmedjor är mest tydlig i regioner som Afrika, Östeuropa, Centralasien och delar av Sydostasien, där andra länder samordnade en insats för att hjälpa till att skapa oberoende offentlig politisk forskning organisationer. En undersökning utförd av programmet för utrikespolitiska forskningsinstitutets tankesmedjor och civila samhällsprogram understryker betydelsen av denna ansträngning och dokumenterar det faktum att de flesta av tankesmedjor i dessa regioner har upprättats sedan 1992. Från och med 2002 fanns det mer än 4500 av dessa institutioner runt om i världen. Många av de mer etablerade tankesmedjorna, som skapats under kalla kriget, är inriktade på internationella frågor, säkerhetsstudier och utrikespolitik.[4]

TYPER
Oberoende civila samhällets tankesmedjor etablerade som ideella organisationer – ideologiskt identifierbara eller inte; [19]
Forskningsinstitut med anknytning till ett universitet;
Statligt skapade eller statliga sponsrade tankesmedjor;
Företags skapade eller affärsrelaterade tankesmedjor.
Politiska tankesmedjor enskilda ;
Globala (eller regionala) tankesmedjor

Strategier och Finansieringskällor
Balansen mellan forskning, konsultation och vägledande; Källan till deras argument: Ideologi, värderingar eller intressen; tillämpad, empirisk undersökning eller syntes; Teoretisk eller akademisk forskning (Stephen Yeo); Det sätt på vilket forskningsagendan utvecklas – av äldre medlemmar eller av enskilda forskare eller av deras finansiärer. [14] Deras inflytande strategier och taktik. Frågan om oberoende (eller autonomi) men även formella och informella kopplingar till politiska partier, intressegrupper och andra politiska aktörer. [15]

Motiv till tankesmedjor
I vissa fall har företagsintressen [16] och politiska grupper funnit det användbart att skapa politiska institut, advokatsamfund och tankesmedjor och även välgörenhetsorganisationer som i praktiken varit tankesmedjor med andra syften än välgörenhet.

The Advancement of Sound Science Coalition bildades i mitten av 1990-talet för att bestrida forskning som fann en koppling mellan tobaksrök och cancer. [16] Enligt ett internt memorandum från Philip Morris Companies som hänvisar till Förenta staternas miljöskyddsbyrå (EPA): ”EPA: s trovärdighet kan beseglas, men inte på grundval av ETS [miljötobaksrök] ensam … Det måste vara del av en större mosaik som koncentrerar alla EPA: s fiender på en gång. ”[17]

Rockefeller Foundation bildades för att upprätta ett skamfilat rykte och Bill Gates Foundation för att kunna genomför vaccintest på oskyddad befolkning i utvecklingsländer vilket ledde till dödsfall och svåra skador på de vaccinerade (unga flickor) och Bill Gates kastades ut från Indien. Se: Länk
Deaths in a trial of the HPV vaccine. Se även India’s Ban on Foreign Money for Health Group Hits Gates Foundation.
Det är intressant att se hur av Bill Gates köpta medier har gått till aggressivt motattack mot fakta och hävdar att de är falska. Se Snopes: Was the Bill and Melinda Gates Foundation Kicked Out of India?

Bill Gates startade ”mysterious new ‘think tank’: bgC3” vars syfte varit oklart men kan ha använts för att motverka negativ kritik och även för att bygga upp coronakampanjen. Länk: Bill Gates invests in genome editing company

Enligt balanserad och noggrannhet i rapporteringen är både vänster- och högerpolitiska institut ofta citerade och sällan identifierades som sådana. Resultatet är att tankesmedjornas ”experter” ibland visas som neutrala källor utan några ideologiska predispositioner när de faktiskt representerar ett visst perspektiv. [18] [19] I Förenta staterna genomgår publikationer om tankesmedjor om utbildning en expertgranskning av National Education Policy Center: ”Think Twice”. [20]

En rapport från New York Times 2014 hävdade att utländska regeringar köper inflytande från många amerikanska tankesmedjor. Enligt artikeln: ”Mer än ett dussin framstående Washington-forskningsgrupper har tagit emot tiotals miljoner dollar från utländska regeringar under de senaste åren medan de pressat de amerikanska regeringstjänstemännen att anta politik som ofta återspeglar givarnas prioriteringar.” [21]

Tankesmedjor i världen

SE Wikpedia English List of Think tanks

Tankesmedjor i Norden:

Danmark

Finland

Norge

Sverige

Referenser

 1. McGann, James G.; Weaver, Robert Kent (1 January 2002). Think Tanks and Civil Societies: Catalysts for Ideas and Action. Transaction Publishers. p. 51. ISBN 978-1-4128-3989-1.
 2. Fischer, Frank; Miller, Gerald J. (21 December 2006). ”Public Policy Analysis and Think Tanks, by Diane Stone”. Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. CRC Press. pp. 149–157. ISBN 978-1-4200-1700-7.
 3. Selee, Andrew Dan (31 July 2013). What Should Think Tanks Do?: A Strategic Guide to Policy Impact. Stanford University Press. p. 41. ISBN 978-0-8047-8929-5.
 4. McGann, James. ”Think Tanks and the Transnationalization of Foreign Policy”. Foreign Policy Research Institute. Archived from the original on 29 June 2011.
 5. Roberts, Priscilla (1 December 2015). ”A century of international affairs think tanks in historical perspective”. International Journal. 70 (4): 535–555. doi:10.1177/0020702015590591. hdl:10722/210910. ISSN 0020-7020
 6. ”THINK TANKS AND CIVIL SOCIETIES PROGRAM : Copy of Record will be
 7. ”How Think Tanks Became Engines of Royal Propaganda”. Tablet Magazine. Retrieved 7 February 2017.
 8. Edmund Jan Osmanczyk and Anthony Mango, Encyclopedia of the United Nations and International Agreements. London: Routledge, 2004.
 9. Tevi Troy (May–June 2012). ”No More Thinking With Think Tanks”. Utne. Retrieved 20 January 2013.
 10. Stone, Diane (2013). Capturing the Political Imagination: Think Tanks and the Policy Process. Routledge. p. 9. ISBN 978-1136309045.
 11. Fetherling, George (12 May 2008). ”In the Tank”. The Walrus. Retrieved 6 January 2020.
 12. Singer, Peter. ”Washington’s Think Tanks: Factories to Call Our Own”. the Brookings Institution. Archived from the original on 21 August 2010. Retrieved 13 August 2010.
 13. McGann, James. ”The Global ”Go-To Think Tanks (PDF). the Think Tanks and Civil Societies Program.
 14. Braml, J. (2004). Think tanks versus ”Denkfabriken”? U.S. and German Policy Research Institutes’ Coping with and Influencing Their Environments. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellshaft.
 15. Snowdon, P. (2010). Back from the Brink: The Extraordinary Fall and Rise of the Conservative Party. London: Harper Press.
 16. ”Researchers or Corporate Allies? Think Tanks Blur the Line; Think tanks are seen as independent, but their scholars often push donors’ agendas, amplifying a culture of corporate influence in Washington”. Retrieved 7 August 2016.
 17. Sheldon Rampton and John Stauber ”How Big Tobacco Helped Create ‘the Junkman'”, Vol. 7, No. 3, PR Watch, Third Quarter 2000, PRWatch.com
 18. ”What’s in a Label?”. FAIR. 22 February 1999. Retrieved 29 July 2016.
 19. ”The Incredible Shrinking Think Tank”. FAIR. 22 February 1999. Retrieved 29 July 2016.
 20. ”Think Tank Review Project | National Education Policy Center”. Nepc.colorado.edu. Retrieved 2 November 2011.
 21. Eric Lipton; Brooke Williams; Nicholas Confessore (6 September 2014). ”Foreign Powers Buy Influence at Think Tanks”. The New York Times. Retrieved 6 December 2014.

Lobbying

Lobbying [svenskt uttal lɔʹbyiŋ] (engelska, av lobby ’korridor’), lobbning, lobbyverksamhet, bearbetning av beslutsfattare för att åstadkomma beslut i en viss riktning. Det innebär oftast politiskt påtryckningsarbete, det vill säga att professionella företrädare för intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare.

Plandemi

Plandemi är ett begrepp som blev känt från dokumentären Plandemic av Mikki Willis där han gör en intervju med forskaren Dr Judy Mikovits.

Begreppet härstammar från pandemi som missbrukats och förvridits av WHO Världshälsoorganisationen.

Plandemi får istället betydelsen av en planerad ”pandemi” dvs en av särintressen iscensatt smitta för att skapa rädsla och åstadkomma en hotbild som gör att befolkningen efterfrågar vaccin. Mest kända är kampanjerna svininfluensan 2009 och coronakrisen 2020.
De i sin tur fick stor uppmärksamhet via den svininfluensapropaganda som kom att kallas mediepandemi.

Dr Judy Mikovits

Dr Judy Mikovits i dokumentärfilmen Plandemic

Dr Judy Mikovits är en amerikansk forskare född 1957 som 1984 blev uppmärksammad för sina studier och sina artiklar om sambandet mellan HIV och AIDS. Hon är Medicine Doktor och kom med sina slutsatser att utmana några ur det amerikanska etablissemanget bland annat Dr Anthony Fauci som krävde en kopia på hennes vetenskapliga artikel om just sambandet mellan HIV/AIDS för att sedan stoppa den och låta en associerad, Robert Gallo få skriva om den och ta äran. NOT 1

Dr Mikovits menar att Fauci med denna fördröjning av det bevisade sambandet mellan HIV och AIDS påskyndade och förvärrade förloppet av AIDS epidemin som ledde till miljontals människors död (Plandemic).

Mikovits menar också att Fauci är ansvarig för att ha premierat felmedicinering av AIDs-sjuka vilket orsakade svår skada och många dödsfall bland dessa patienter. NOT 2

Konflikten med Fauci och därmed med etablissemanget ledde till att Mikovits diskrediterades som forskare. Wikipedia som är språkrör för det medicinska etablissemanget framställer Dr Mikovits som vaccinmotståndare vilket hon inte anser sig vara. Som immunvirolog anser hon bra vaccin vara en del av uppbyggnaden av immunförsvar.

Judy Mikovits har med Kent Hickenlively skrivit boken Plague of Corruption (2020) vilket skulle kunna översättas med “Korruptionspest” i brist på bättre. [1] Här beskrivs hur Mikovits förföljdes och bestraffades av dr Fauci och associerade som hade makten att få polisen att göra en husrannsakan hos Mikovits och utan åtal kasta henne i fängelse på vad som sedan kom att beskrivas som förtal. [2] Jämför med behandlingen av Erik Enby och Dan Larhammars agerande för att försöka via husrannsakan få Enby i fängelse. NOT 3

Mikovits kastades 2011, utan rättegång, i fängelse och för att få komma ut belades hon med en 5-årig munkavle för att inte avslöja bakgrunden till de övergrepp hon utsatts för. [2]

Dr Mikovits vill i boken Korruptionspest [1] och i videon Plandemic  (Video Plandemic) visa upp hur amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA), folkhälsomyndigheten, Nationella Hälsoinstitutet och Dr Faucis eget National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) agerat med starka egenintressen. Bland annat äger de patenten för både vaccin och sjukdomar som de ska skydda människor från. Detta samband är av amerikansk press framställt som intressekonflikt (jäv).[3]

Påstående: Coronaviruset covid 19 är tillverkat i labbet i Fort Detrick i USA under överinseende av Dr Fauci. [1] Därefter fortsatt utvecklat på ett högrisklab i Wuhan i Kina med fortsatt ekonomiskt stöd med två gånger 3,7 miljoner dollar från NIAID, där Dr Fauci är chef [1B] vilket lett till Wuhangate. [1C]

”Dr Fauci vid National Institute for Allergic and Infectious Diseases (NIAID), kommer att tillgodogöra sig 50% av alla royalties från ett potentiellt vaccin mot coronavirus,” enligt Robert F. Kennedy Jr., son till Robert och brorson till John F. Kennedy. Länk

Journalisten Fabio Giuseppe Carlo Carisio har i en serie artiklar numrerade Wuhangate 1-8 utvecklat vilka som är inblandade i framtagningen av corona covid 19 och vaccin företrädesvis via amerikanska intressen. [1C] LÄNK

Som vi har visat i sensaste två reportagen Wuhangate 4 och 5, att inom ramen för PREDICT 2-projektet finansierat av USAID, genomfördes forskning om Coronavirus och vaccin över hela världen där [amerikanska hälsomyndigheter och organisationer] OMS, CDC och NIAID var globala partners.

BIOGRAFI
1980 fick Mikovits sin BA-examen i kemi från University of Virginia. Hon var vid Upjohn Pharmaceuticals i Kalamazoo, Michigan från 1986 till 1987 för att fungera som laboratorietekniker men fann oegentligheter i utvecklingen av bovina tillväxthormonprodukt. [2]  1988 arbetade hon som laboratorietekniker vid National Cancer Institute (NCI) i Frederick, Maryland under Francis Ruscetti, som senare fungerade som hennes doktorandledare och 1991 fick hon en doktorsexamen i biokemi från George Washington University. Hennes doktorsavhandling blev ”Negativ reglering av HIV-uttryck i monocyter.” År 1996 anställdes Mikovits som forskare vid Ruscettis laboratorium för leukocytbiologi vid NCI.

I maj 2001 lämnade Mikovits NCI för att arbeta på EpiGenX Biosciences i Santa Barbara, Kalifornien, ett läkemedelsföretag. 2006 blev hon forskningsdirektör för Whittemore Peterson Institute i Las Vegas, NV. Efter att hon publicerade ett papper 2009, blev hon inblandad i kontrovers och lämnade sin anställning Whittemore Peterson Institute (WPI) 2011.

Den 18 november 2011 arresterades hon i sitt hem i Ventura County, Kalifornien, och fängslades i fem dagar baserat på WPI: s anklagelser om att hon stal labb-böcker, en dator och annat material. [4] Hon hölls tillfälligt fängslad i enlighet med det fallet och hennes advokat sade att anklagelserna saknade grund. [5] Anklagelserna som väckts mot Mikovits ogiltigförklarades. [6] Washington Post rapporterade senare att Whittemore-familjens begått kriminella handlingar och åsidosatt lagen och fick därför problem att fullfölja fallet.  Harvey Whittemore WPI, sändes till fängelse under 2014 för att ha åsidosatt lagstiftningen om kampanjfinansiering avseende den amerikanska senatorn Harry Reids 2007. Ytterligare olagligheter från WPI resulterade i ytterligare bestraffningar. [7] Detta bekräftar bilden av att ett demoraliserat ledarskap i WPI utsatte Dr Mikovits  för olaglig konspiration.

Mikovits fortsatte efter detta som forskare och deltog tillsammans med två andra forskargrupper i en större studie från 2012. Den forskningsgrupp hon ingick i kom fram till att ett virus kunde ha samband med så kallad sömnsjuka Chronic Fatigue Syndrome. [8]

KÄLLOR
1) Judy Mikovits; Kent Heckenliverly (2019). Plague of Corruption. Skyhorse Publishing. pp. 128–130. ISBN 978-1510752245.
1B) Regeneration International,   Murder Most Foul: The Perps Behind COVID-19
1C) Gospa News, 8 mars 2020, WUHANGATE – 7. av Fabio Giuseppe Carlo Carisio, Bio-Weapons Dossier. Pentagon & Fauci 28 Us Labs’ Secrets. Dangerous Tests with CoronaVirus
2) lba, Davey (2012-07-23). ”Virus Conspiracists Elevate a New Champion”. New York Times.
3) Fauci and Birx BOTH Have Big-Money Bill Gates Conflicts of Interest, Länk 26 mars 2020. News Break,
Fauci: US Poised to Produce a COVID-19 Vaccine LÄNK
4) Cohen, Jon (December 2, 2011). ”Dispute Over Lab Notebooks Lands Researcher in Jail”. Science. 334 (6060): 1189–1190. Bibcode:2011Sci…334.1189C. doi:10.1126/science.334.6060.1189. PMID 22144589. Retrieved May 8, 2020.
5) Cohen, Jon (2011-11-19). ”Controversial CFS Researcher Arrested and Jailed”. ScienceInsider. Archived from the original on 2011-12-01
6) Cohen, Jon (2012-06-13). ”Criminal Charges Dropped Against Chronic Fatigue Syndrome Researcher Judy Mikovits”. Science. Last November, the district attorney in Washoe County, Nevada, filed a criminal complaint against Mikovits that charged the virologist with illegally stealing property from her former employer, the Whittemore Peterson Institute for Neuro-Immune Disease (WPI) in Reno, Nevada.
7) McAndrew, Siobhan (2016-05-03). ”New lawsuit goes after the Whittemore family’s Lake Tahoe house”. Reno Gazette Journal.
8] Lombardi VC, Ruscetti FW, Das Gupta J, et al. (October 2009). ”Detection of an Infectious Retrovirus, XMRV, in Blood Cells of Patients with Chronic Fatigue Syndrome”. Science. 326 (5952): 585–89. Bibcode:2009Sci…326..585L. doi:10.1126/science.1179052.

NOT
1) Robert Gallo är känd för att vara en av grundarna samt direktör för Institute of Human Virology vid University of Maryland School of Medicine i Baltimore, Maryland. Positionen har han innehaft sedan 1996 då organisationen skapades. Gallo är även en av skaparna av det biokemiinriktade teknikföretaget Profectus BioScience.
2) Långfilmen Dallas Buyers Club (2013) baserad på verkliga händelser beskriver vad som kan ses som maktens övergrepp mot hälsofrihet. LÄNK
3) Läkaren som vägrade ge upp LÄNK

Propaganda

Propaganda (av latinets propagare, ‘fortplanta’, ‘utbreda’), är ett retoriskt grepp som via upprepningar och omfattande spridning av ett ensidigt budskap avser att övertyga en målgrupp om en åsikt och ofta ett handlingssätt. Det förekommer inom politik och religion och kan även användas av en stat, en stats ledare som ”samhällsinformation” för att övertyga om en viss uppfattning, förändring eller ett beteende. Att staten är avsändare säkerställer inte att budskapet är sant eller av godo för befolkningen eller landet som helhet.

Propaganda är nödvändigt inför och under krig dels för att motivera den egna befolkningen om rättfärdigandet av den egna krigföringen dels för att höja stridsmoralen.

Propaganda förekommer också i samband med politiska val och vid tillsättning av vissa tjänster. Den som sänder budskapet är som regel part i målet men det förekommer också ofta att lobbyister,  PR-byråer och reklammänniskor anlitas för att sprida ett visst budskap. Syftet är således inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, är avsiktligt ofullständigt, vinklat eller rentav falskt.

Termen propaganda avser framför allt attityder och ideologiska budskap. Ordet har en starkt laddad innebörd.
När det gäller varor och tjänster är begreppet reklam mer tillämpbart och när det gäller människor eller organisationer handlar det om PR (Public Relation). Marknadsföring omfattar såväl varor som tjänster. Samhällsinformation kan ibland få formen av reklam eller propaganda (vit propaganda) men ska då bygga på fakta och uppsåtet ska vara ärligt och av godo.

Propaganda kan klassificeras utifrån källan den kommer ifrån:

Vit propaganda har en tydligt och korrekt angiven källa.
Svart propaganda framställs som om den kommer från en vänskapligt inställd källa men kommer i själva verket från en motståndare.
Grå propaganda utger sig för att ha en neutral källa men kommer i själva verket från en fiende eller motståndare.

Napoleonesisk propaganda

Napoleon använde propaganda i ett brett spektrum av media inklusive teater, konst, tidningar och bulletiner för att ”främja den exakta bilden han önskade.” [1] Napoleons bulletiner från slagfältet publicerades i tidningar och lästes väl i hela landet. [2] Han använde dessa publikationer för att överdriva sina segrar och sprider sin förhärliga tolkning av dessa framgångar i hela Frankrike.  Napoleon framställde också pamfletter och brev som om de vore skrivna av fienden i avsikt att förvilla fienden och dess befolkning. [3] (Svart propaganda)

Lögnen som vapen

I Hitlers propaganda lanserades lögnen som det viktigaste vapnet. Ju större lögn desto bättre effekt eftersom folket inte skulle kunna tro om att man ljög om något så stort.

Hitlers egna ord ur Mein Kampf där han förklarar varför det är mer effektivt att ljuga stort än litet. [4]

”Allt detta är inspirerat av en princip – som är helt sann i sig själv – att den stora lögnen har en alldeles egen kraft för att skapa trovärdighet; det är alltid lättare att lura folkets breda massor via djupare känslolager än via det medvetna och viljestyrda, i sin primitiva enkelhet faller de nämligen oftare offer för den stora lögnen än för den lilla. Själva ljuger de ofta i det lilla, men skulle skämmas över att hemfalla åt storskaliga lögner.

Därför skulle de aldrig ens kunna få in i sin skalle att fabricera sådana kolossala osanningar och de kan inte heller tänka sig att någon skulle ha fräckheten att snedvrida sanningen så oförskämt. Till och med när det framgår tydligt av fakta att det handlar om en lögn kommer de fortfarande att tvivla och fortsätta tro att det kan finnas en annan förklaring.” (Hitler i Mein Kampf) [4]

I modern tid har främst Donald Trump utnyttjat lögnen i vilsledandet av den amerikanska befolkningen. Enligt Politifact är 95-96% av hans uttalanden från nästan sanna till halvsanningar och till falska och ofantligt falska påståenden. Politifact Trump

Referenser

1) Hanley, Wayne (2005). The Genesis of Napoleonic Propaganda 1796-1799. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-12456-2.
2) Censer, Jack R. and Lynn Hunt (2001). Liberty, Equality, Fraternity: Exploring the French Revolution. University Park: Pennsylvania State University Press. ISBN 0-271-02087-3.
3) Napoleon: a biography through the propaganda paintings Länk
4) ”The Rise of Adolf Hitler: Hitler’s Book ”Mein Kampf”” (på engelska). The History Place. 1996. Arkiverad från originalet den 26 juni 2011.

Mediepandemi

Mediepandemi är en masskommunikation då medierna över hela världen, press, radio, TV och nätet och alla samtidigt och oupphörligen basunerar ut en hotbild som är kraftigt överdriven.
Vid en mer inhemsk nationell företeelse beskrivs det som propaganda där lögnen är det viktigaste vapnet. Ju större lögn desto mer slagkraftig.

Den norske publikationen E24 hade i augusti 2009 en artikel ”Svineinfluensaen er en mediepandemi”, möjligen myntades begrepp här av Haakon B Schröder. Länk [1]

 Svineinfluensan är en mediepandemi! 

“Svininfluensa har spridit sig i norska medier på allvar. En snabb sökning i nyhetsarkivtexten visar att svininfluensa har nämnts över 25 000 gånger hittills i år [aug 2009] … och då ingår inte TV. En irriterad Kommunikationsexpert Tonje Haugsgjerd Allern från PR-operatörerna hoppas att norrmän är på väg att avslöja vad hon kallar media-svininfluensahysteri. – Jag tror att folk blir trötta på allt krångel. Du bör ta svininfluensan på allvar, men för de flesta av oss är viruset som en vanlig säsongsinfluensa, säger Tonje Haugsgjerd Allern och tillägger: – Media säljer på vår rädsla, och därför bombarderar medierna nyhetsbilden med svininfluensa. PR-rådgivare Trond Albert Skjelbred; – Det är oerhört fokuserat. Sjukdomen har passat bra för mediaförsäljning. Det enda positiva som har kommit ut ur den stora täckningen är att norrmän har blivit bättre på att tvätta händerna. PR-rådgivare Haakon B. Schrøder i Playroom är också trött på influensan. Schrøder är irriterad över att svininfluensan får så stor uppmärksamhet. Det är en media-pandemi.”

Vad är då syftet med en mediepandemi?

Om vi tar Svininfluensan och Corona Covid 19 som exempel, så är det WHO, världsorganisationen som utför rekommendationer och länders folkhälsomyndigheter accepterar WHO som auktoritet. Det kan tyckas något märkligt då WHO har en rad skandaler bakom sig som sänkt förtroendet och visar på beslut som går läkemedelsindustrins ärenden. [2][3]

När WHO 2009 angående Svininfluensan H1N1 rekommenderade global vaccinering hade man konsulter från läkemedelsbolaget GlaxoSmith&Kline (GSK) som centrala rådgivare. Samma företag som tog fram det skadliga vaccinet Pandemrix och som även försökte muta sig in i Kina för att sälja in sina produkter där.
SR: Brittiskt läkemedelsbolag i kinesisk muthärva
SvD: Läkemedelsjätte anklagas för mutor
The Guardian: Rapport fördömer svininfluensa-experternas band till stora läkemedelsbolag. [4] Länk

svdkriswho-1.jpg

Forskarsamhället hyser således allt större misstänksamhet mot WHO ändå styr denna institution över staters politik och medverkar till folkhälsomyndigheters och politikers beslut.

Kritik mot medier

Det är  anmärkningsvärt att trots alla bevis för att WHO är korrupt och bedriver en bedräglig påverkan så hyser ändå en stor del av den oinsatta befolkningen förtroende för denna organisations desinformation. Det kan förklaras av en omfattande propaganda som sprids av medlöpande medier och myndigheter. [5]

Propagandastrategin vid coronaviruset har tecken som vi känner igen från rapporteringen av svininfluensan.

 • Enstaka fall får en orimlig uppmärksamhet.
 • Enstaka fall basuneras ut som svårartade och att människor dör under stort lidande.
 • Enstaka fall blandas ihop med andra smittor och andra underliggande sjukdomar och man får det att låta mer än vad det är.

Mediepandemins kommunikation och retorik

Förenkling
Budskapet är kraftigt förenklat och lätt att fatta och ta till sig. Exempel på tekniker som leder till ett förenklat budskap:

 • Rationalisering: Fördelaktiga generaliseringar kan skyla tvivelaktiga fakta, gärna med vaga och trevliga fraser. ”Stanna inne – minska smittspridningen”
 • Överdriven förenkling: Ett överdrivet förenklat svar till en svår och komplicerad fråga. ”Åldringar är riskgrupp och bör inte gå ut”
 • Slogan: En kort och kärnfull fras, gärna parad med lättsam förenkling och etikett. Om en idé kan formuleras i en slogan ska det göras, eftersom en god slogan fortplantar och förevigar sig själv. ”Sjukdomen dödar”
 • Ensidighet: Budskapet visar bara den ena sidan av en sak, inte båda/alla. Antal döda uppmärksammas eller överdrivs men inte: Låg dödlighet/ knappt märkbar sjukdom.
 • Selektering: Vissa fakta är utvalda, andra är bortvalda, för att stödja det budskap man vill föra fram. Smittar ja – men låg smittrisk
 • Slutenhet: Stora delar av budskapet ingår i samma mönster som leder till ett slutligt mål, det önskade budskapet. Isolera dig!
 • Polarisering: En bild av att debatten är svart eller vit målas upp, inga nyanser kan anas. Avsikten är: Hot Hot Hot – rädsla rädsla rädsla!

Förklädnad
Olika tekniker används för att skyla över mindre önskvärda fakta, resonemang eller möjliga slutsatser. Exempel på tekniker som leder till ett förklätt budskap:

 • Lögner/halvsanningar: Undvikande av källhänvisningar eller vagt formulerade ”sanningar” om vissa fakta. Dödssiffror: statistik baserade på direkta mätfel.
 • Vädjan till rädsla (skrämselpropaganda): När någon eller något vädjar till rädsla söker detta frammana stöd genom att skapa fruktan hos befolkningen. Om ni inte stannar hemma kommer många fler att dö. Mot detta står att ju fler som smittas desto snabbare uppstår en naturlig flockimmunitet. Och med en smitta som  de allra flesta klarar sig ifrån utan att känna av den så stärks folkhälsan utan utbredda svåra lidanden.
 • Vädja till auktoritetstro: Visa auktoriteter som ansluter sig till saken.
 • De drabbades perspektiv: Hänvisning till grupper allmänheten anses ha sympati för. Grupperna – ”åldringar”, ”de stackars barnen”, ”utsatta kvinnor”.

Källor

1) Svineinfluensaen er en mediepandemi! E24, Tommy H. Brakstad, 9 augusti 2009
2) Can We Trust the WHO?, F. William Engdahl, Global Research, April 03, 2020
3) (Baserad på ref. 1.) Kan vi lita på WHO och Folkhälsomyndigheten? Länk
4) Report condemns swine flu experts’ ties to big pharma, , The Guardian Länk
5) WHO Scientists Corruption Scandals Appear Endemic, Printable version By F. William Engdahl, 11 January 2009

Flockimmunitet

Flockimmunitet (engelska: herd immunity) växer fram som ett gemensamt ”immunförsvar” när en tillräckligt stor andel av populationen har blivit immuna mot en sjukdom och därigenom skyddas även icke-immuna individer vars risk för att smittas reduceras. Flockimmunitet är endast applicerbart på smittsamma sjukdomar, alltså sådana som kan överföras från en individ till en annan.[1]

Naturlig immunitet uppstår genom att en sjuk person återhämtar sig och blir frisk. Artificiella metoder som avses skydda mot smitta är till exempel vaccination.

När ett större antal når immunitet och en viss tröskelnivå har nåtts, kan flockimmuniteten bidra till att smittan gradvis utrotas från populationen. Om detta sker globalt (ibland med hjälp av vaccinering), kan det resultera i att antalet smittade går ner till noll, alltså att sjukdomen är utrotad. Denna metod användes för att utrota smittkoppor – det sista kända fallet diagnostiserades 1977.

Vaccination mot influensor och virus kan även vara kontraproduktiva. Flera studier visar att återupprepade vaccinationer mot säsonginfluensor kan bryta ned det personliga immunskyddet [2] [3] och därmed påverkas även flockimmuniteten negativt. [4][5]

Historik

Flockimmunitet kom att betraktas som ett naturligt förekommande fenomen på 1930-talet. då AW Hedrich publicerade forskning om mässlingars epidemiologi i Baltimore och noterade att efter att många barn hade blivit immun mot mässlingar minskade antalet nya infektioner tillfälligt, inklusive bland mottagliga barn. [6] (Mot påståendet om mottagliga barn står att att en människa kan drabbas av en smitta utan att få några yttre tecken på sjukdom).

På 1950-talet var det brukligt i Sverige att när barn fick mässlingen (0,01% risk för dödlighet, dvs lägre dödlighet än för säsonginfluensa) hade man ”mässlingparty” så att alla skulle få det samtidigt och sedan bli immuna för resten av livet. Tyskland har fortsatt denna avslappnade attityd till mässlingen.

Idag har det istället i Sverige blivit mycket vanligt att vaccinera sig mot mässling (MPR vaccin) vilket därmed antas minska det naturliga immunförsvaret och på sikt riskerar att hota flockimmuniteten. De som har en naturlig mässlingimmunitet (genom att ha blivit smittad och återställd) tycks gå säkrare än de som är vaccinerade. [7]

Kritik

”Kritiken mot vaccinationer handlar främst om att kroppen kan må bra av att få bilda eget immunförsvar någon gång, och inte enbart bekämpa försvagade virus. Då tror man att den är bättre rustad. Men också på sistone så har ju ”sömnsjukeproblemen” efter svininfleunsavaccinationerna aktualiserat att biverkningar kan vara nog så allvarliga. Vacciner måste uppenbarligen testas mycket noga innan de används.” (Prof R. Hahn)

Mässlingparty som går ut på att människor som smittats umgås med ickesmittade för att skapa immunitet, har åter dykt upp i modern tid och orsakat ramaskri främst hos vaccinförespråkare. LÄNK I SVT artikeln påstås att en av tjugo smittade (5%) riskerar lunginflammation alternativt hjärnhinneinflammation. Det är något högre än de siffror som bekräftats från USA (ca 4,5%).[8] Man tar inte upp risker med dessa vaccin, bland annat att mässlingsavaccin påstås kunna orsaka autism. [9]

En balanserad kritik framhåller att viss vaccin är lämplig emedan annan är olämplig och kontraproduktiv såsom återupprepade vaccin mot säsonginfluensor. De senare är direkt hälsovådliga. Och flera vacciner kan ha allvarliga biverkningar. [10]
I täten för vaccinförespråkare går vaccinationsindustrin, folkhälsomyndigheten men även ”skeptikerrörelsen” eller kanske mer adekvat, antihumanismens pseudoskeptikerrörelse som har ett oetiskt förhållande till läkemedelsindustrin. Wikipedia är en del av denna rörelse varför Wikipedia också förespråkar vaccin. Mot skeptikerrörelsen stå Skeptisk om skeptiker.

Referenser

1) “Immunization Coverage.” World Health Organization: Media Centre, World Health Organization, July 2017,  Länk.
2) Upprepad influensavaccinering hälsovådlig. Artikel Humanism & KUnskap med referenser Länk
3) The Impact of Prior Season Vaccination on Subsequent Influenza Vaccine Effectiveness to Prevent Influenza-related Hospitalizations Over 4 Influenza Seasons in Canada Clinical Infectious Diseases, Volume 69, Issue 6, 15 September 2019, Pages 970–979, Länk
4) Wu Nicholas C. et al. “A Structural Explanation for the Low Effectiveness of the Seasonal Influenza H3N2 Vaccine.” Ed. Palese Peter. PLoS Pathogens 1310 (2017): e1006682 PMC. Web. 8 Jan. 2018. 10.1371/journal.ppat.1006682 [PMC free article]
5) Self-boosting vaccines and their implications for herd immunity Länk
6) Hinman, A. R.; Orenstein, W. A.; Papania, M. J. (1 May 2004). ”Evolution of measles elimination strategies in the United States”. The Journal of Infectious Diseases. 189 (Suppl 1): S17–22. doi:10.1086/377694. PMID 15106084.
7) Vaccination-Induced Herd Immunity: Successes and Challenges LÄNK, The Journal of allergy and clinical immunology. This work was supported by grants from the National Institutes of Health, Allergy and Infectious Diseases (R56AI106006 and U19 AI109761 CETR) and the Wellcome Trust [203268/Z/16/Z].
8) https://www.cdc.gov/measles/cases-outbreaks.html
9) Kontroversen om sambandet mellan mässlingsvaccin och autism: om den osäkra kunskapens problem och konsekvenser för allmänhet, media och experter Länk
10) Upprepad influensavaccinering hälsovådlig Länk