Nära döden-upplevelse (NDU)

Nära döden-upplevelse (NDU), Near-death experience (NDE) är ett tillstånd som kan inträffa då människan befinner sig i en svår fysisk eller mental situation då livet är allvarligt hotat till och med vid rapporterad klinisk död/clinical death. Not 1

In Dutch prospective studies on near-death experiences (NDE) in survivors of cardiac arrest, 18% of the 344 included patients reported such an experience of enhanced consciousness during the period of unconsciousness, during clinical death, during a transient functional loss of the cortex and the brainstem. LÄNK

Människor påstås således ha haft nära döden upplevelser då hjärnan anses vara död.LINK Förutsättningen för att en sådan upplevelse ska kunna rapporteras är att människan som haft tillståndet i praktiken aldrig varit klinisk död (enligt Jan Pilotti, Göran Grip m fl) men återvänder till livet och kan berätta vad man upplevt. [1] Möjligen finns här olika synsätt på klinisk död och clinical death.

NDU med dess erfarenheter omfattar transcendentala tillstånd, däribland en absolut frigörelse från kroppen och att man uppfattar sig sväva ovanför sin kropp, ”utanför kroppen upplevelse” (UKU), och kan iaktta det som sker från ”taket”. Möjligheten för sådan varseblivning kan förklaras med ”oberoende sinnen” och ett ”oberoende medvetande”, dvs vi har tillgång till sinnen och ett medvetande oberoende av den fysiska kroppen. Nära tillhands att förklara det med är att den fysiska kroppen även har en själskropp/mindbody/oberoende medvetandeentitet mm. Om det finns en entitet såsom en själ och den lämnar detta övervakande tillstånd som UKU kan innebära och istället går mot ”andra sidan” över gränsen in i ”himlen” (ett begrepp för att omskriva fasen då man är på väg att dö) så beskriver de som säger sig ha upplevt detta en ny fas. Positiva känslor kan vara totalt lugn, säkerhet, värme, ett universellt gudomligt ljus och att man om man inte vandrar ensam kan möta andra ”själar”, kära och nära från andra sidan eller helt enkelt en andlig eller gudomlig varelse som ber en återvända till livet eftersom man har uppgifter kvar att utföra.

Terminologi och begreppets historik
Den franska termen expérience de mort imminente (erfarenhet av överhängande död) föreslogs av den franska psykologen och epistemologen Victor Egger [2] som ett resultat av diskussioner på 1890-talet bland filosofer och psykologer om bergsklättrares berättelser om dödshotet under fall. [3] År 1892 rapporterade Albert Heim en serie subjektiva observationer av arbetare som faller från byggnadsställningar, klättrare som fallit från höga höjder eller andra personer som hade kommit nära döden (nära drunkningar, allvarliga olyckor) och krigssoldater som drabbats av svåra skador. Detta var också första gången fenomenet beskrivits som kliniskt syndrom. [4] År 1968 publicerade Celia Green en analys av 400 första handsvittnen som haft erfarenheter utanför kroppen (UKU). [5] Detta representerade det första försöket att tillhandahålla en taxonomi av sådana erfarenheter, sedd helt enkelt som avvikande perceptuella erfarenheter eller hallucinationer. År 1969 publicerade Elisabeth Kübler-Ross, schweizisk-amerikansk psykiater och pionjär i nära dödenstudierna, sin banbrytande bok On Death and Dying (1969) om: hur de döende berättar för läkare, sjuksköterskor, prästerskap och sina egna familjer. Kübler-Ross-modellen säger att när en person står inför förestående död eller andra extrema, fruktansvärda öden (som personen ser det), så kommer han eller hon att uppleva en rad känslomässiga faser: förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans. I sitt omfattande intervjuarbete kunde Kübler-Ross inte ungå att stöta på mängder av berättelser om ”nära-döden-upplevelser”, något som hon benämnde ”Astral projektion”. Hon föreläste och deltog i debatten även på detta område, som av dåtidens oförstående vetenskapsetablissemang förklarades som hallucinationer orsakade av syrebrist i hjärnan och katalogiserades som parapsykologi.

Psykiatrikern Raymond Moodys, använde 1975 termen Near-death experience (NDE) som ett paraplynamn för de olika delarna av kroppsupplevelser, ”panoramavy”, ljus, tunnel eller gränsöverskridande (till andra sidan). [4] Begreppet hade då redan använts av John C. Lilly 1972.

Forskning

Chris Carter som forskat i NDU hävdar att:

-”konsekvent, reproducerbara bevis redan har lagts fram. Om detta var något annat område för vetenskaplig sammanställning av framlagda data skulle ifrågasättandet ha lösts för decennier sedan.”

En jordbävning den 28 juli 1976 kl 03:42 på morgonen i Tangshan i Kina utplånade en femtedel av staden. Tusentals människor dog, men 81 svårt skadade som räddades från ett tillstånd nära döden undersöktes och intervjuades. 32 (40 %) av dessa berättade om olika Nära döden-upplevelser. För att tolka svaren användes Greysons NDU-skala (Near Death Experience Scale, 1983) som konstruerats av Greyson m fl. De kinesiska forskarna har senare jämfört sina iakttagelser med liknande studier från andra håll i världen och funnit att resultaten avviker något. Man drar av detta slutsatsen att NDU påverkas av etnisk tillhörighet, religiös och kulturell bakgrund. Även psykiskt normaltillstånd kan påverka typ av Nära döden-upplevelse. (Feng Zhi-ying, Liu Jian-xun 1992) [6]
Citat/Utdrag ur ”Tolv Sinnen” av Börje Peratt [7]

Nära döden upplevelser har dokumenterats av ett stort antal läkare och forskare några nämns här:  Raymond Moody, [8] läkare som professor Melvin Morse,[9] neuropsykiater Peter Fenwick [10], psykolog Kersti Wistrand, läkare Jan Pilotti, [11] neurolog Eben Alexander [12] och hjärtläkaren Sam Parnia [13] vars AWARE study [14] avsåg att fånga in döendes uppmärksamhet utanför kroppen men där den vetenskapliga designen ifrågasattes och projektet har inte heller gett resultat av värde. [15]

Förklarande länkar

 • Raymond Moody Dr. Raymond Moody’s Near-Death Experience Research Länk
 • Medvetandets Uppkomst
 • Near Death Experience Research Foundation (Stiftelsen för Forskning i Nära-dödenupplevelsen). Länk

Film

Livet efter detta, är en amerikanskt dramafilm från 2010 regisserad av Clint Eastwood, och producerad av Steven Spielberg. Engelsk originaltitel Hereafter baserad på Peter Morgans manus.
Filmen framstår som en initierad skildring om vad en nära döden upplevelse (NDU) kan innebära och vilka fenomen och förmågor den kan bära med sig. I Wikipedia har man fått för sig att det är en fantasyfilm och förnekar därmed att den skulle handla om en realism. Detta går i linje med den historieförfalskande wikipediaguerillan som övervakar Wikipedias artiklar som berör sådana ämnen.

A Dog´s Purpose – om en hunds själavandring, är en Lasse Hallströmfilm baserad på W. Bruce Camerons bästsäljande roman och berättar historien om en hunds själavandring som inkarnerar till olika hundraser och hamnar hos olika mattar och hussar. Den beskriver inte NDU men den tar upp frågan om själen. Och antagandet går ut på att om en människa har själ så har djur också sen själ och det i sin tur förutsätter ett ”oberoende medvetande”. Dvs ett medvetande oberoende av fysiskt liv och med andra förutsättningar än vad dagens naturvetenskap kan förklara.

Dokumentär som beskriver fenomenet NDU.
The day I died”, en BBC-dokumentär återberättar hur den amerikanska sångerskan Pam Reynolds 1991 genomgick en spektakulär hjärnoperation. Ingreppet krävde att andningen och hjärtat stoppades och kroppen försattes i ett tillstånd av klinisk död under 60 minuter! Utan att något blod strömmade i hjärnan, med igentejpade ögon och proppar i öronen har hon beskrivit hur hon iakttog, från ett fågelperspektiv, operationen och hörde ljud och den dialog som pågick inom läkarlaget. Intervjuer med inblandade läkare och med Pam själv skänker en stark trovärdighet till återberättelsen.”

TV

 • Malou Efter tio; Veckans tema (30 jan 2012) var nära döden-upplevelser. Jenny Sands svävade mellan liv och död i fem veckor, i programmet berättar hon sin historia. Peter Strang, professor i pallitiativ medicin och Göran Grip, narkosläkare, berättar om sina erfarenheter av att jobba nära döden.

Böcker

Liv efter döden?: om parapsykologin, mystiken och döden, Jacobson, Nils-Olof (1971). Göteborg: Zinderman. Libris 772531
“Medvetandet och döden”, Wistrand, K, & Pilotti, J (1982) Natur och kultur Libris 7228280 ISBN 91-27-01223-9
Till himlen och tillbaka : en neurokirurgs nära döden-upplevelse. Eben Alexander
Tolv Sinnen, Peratt, Börje (2012). Enebyberg. ISBN 978-91-977880-2-1 Provläs

Not 1

Det finns i Sverige kritik framförd mot denna senare begreppsanvändning, ”clinical death”, och läkaren Jan Pilotti liksom narkosläkaren Göra Grip hävdar att det aldrig kan ha varit frågan om klinisk död.

Referenser

1) The Near-Death Experience: Diagnosis and Treatment Of a Common Medical Syndrome LINK
2) Egger, Victor (1896). ”Le moi des mourants”, Revue Philosophique, XLI : 26–38.
3) J. Bogousslavsky, M. G. Hennerici, H Bazner, C. Bassetti (Eds.) (2010). Neurological Disorders in Famous Artists, Part 3. Karger Publishers. p. 189. ISBN 9783805593304.
4) Greyson, Bruce (2014). ”Chapter 12: Near-Death Experiences”. In Cardeña, Etzel; Lynn, Steven Jay; Krippner, Stanley. Varieties of anomalous experience : examining the scientific evidence (Second ed.). Washington, D.C.: American Psychological Association. pp. 333–367. ISBN 978-1-4338-1529-4.
5) Green, C., Out-of-the-body Experiences, London: Hamish Hamilton, 1968.
Schlieter, Jens (2018). What is it like to be Dead? Near-death Experiences,
6) Feng, Zhi-ying och Liu, Jian-xun. (1992) Near-death experiences among survivors of the 1976 Tangshan earthquake. Journal of Near-Death Studies. Publisher Springer Netherlands
7) Medvetandets Uppkomst Tolv Sinnen
8) Moody, Raymond (1975). Life After Life. Mockingbird Books. ISBN 978-0-89176-037-5.
9) Morse, M; Conner, D; Tyler, D (June 1985). ”Near-death experiences in a pediatric population. A preliminary report”. Am. J. Dis. Child. 139 (6): 595–600. doi:10.1001/archpedi.1985.02140080065034. PMID 4003364.
10) Parnia, S.; Waller, D. G.; Yeates, R.; Fenwick, P. (2001-02-01). ”A qualitative and quantitative study of the incidence, features and aetiology of near death experiences in cardiac arrest survivors”. Resuscitation. 48 (2): 149–156. doi:10.1016/s0300-9572(00)00328-2. PMID 11426476.
11) Peratt, B., (2014) Medvetandet och döden ett vetenskapligt pionjärarbete av Kersti Wistrand och Jan Pilotti del 1 Länk
12) Parnia, Sam (2014-11-01). ”Death and consciousness–an overview of the mental and cognitive experience of death”. Annals of the New York Academy of Sciences. 1330: 75–93. doi:10.1111/nyas.12582. PMID 25418460.12)
13) UK Clinical Trials Gateway. Primary Trial ID Number 17129, entitled ”AWARE II (AWAreness during REsuscitation) A Multi-Centre Observational Study of the Relationship between the Quality of Brain Resuscitation and Consciousness, Neurological, Functional and Cognitive Outcomes following Cardiac Arrest” Last updated May 3, 2016. Page archived May 9, 2016
14) AWARE NDE Study | Psi Encyclopedia”.
15) Final day of TSC Near death experience? What! LINK

Annonser

3 reaktioner till “Nära döden-upplevelse (NDU)

 1. Tack Börje! En mycket bra och spänn-ande redogörelse för NDU. Bara tre kommentarer./tillägg
  1. Flera av videolänkarna funkar ej. Men den mycket viktiga filmen The day I died finns här https://vimeo.com/176601336
  2. I engelskt språkbruk användes clinical death men jag menar att i svenskt språkbruk betyder det att en läkare konstaterat tecken och ställer diagnosen död. Ingen som kommit tillbaks och berättat har varit död i den meningen, det är därför vi bör använda begreppet nära döden. En person som har ett akut hjärtstillestånd är inte kliniskt död så länge återupplivningen pågår utan den diagnosen ställs först när man avslutat återupplivningen. Och när man planerat stannar hjärtat och istället använder en hjärt-lungmaskin för att upprätthålla livet eller även om man kyler ner patienten och tömmer på blod är patienten inte kliniskt död utan i ett planerat tillstånd där cellerna överlever.
  3. Psykiatern och med dr. Nils-Olof Jacobsons bok Liv efter döden? 1971 är en tidig svenska klassiker som även tar upp NDU och UKU
  4.Det finns flera möjliga förklaringar till nära-döden-upplevelser som också visar att medvetandet inte finns i eller skapas av hjärnan. I populär form har jag skrivit om det i kapitlet Medvetandet och hjärnan i boken Nytänkande red av Nils-Olof Jacobson 1987 slut på förlaget men mitt kapitel kan laddas ned här http://www.drpilotti.info/. och en mer vetenskaplig presentation på engelska (mycket matematik och fysik i början men om medvetandet och NDU från bild 23 )
  http://www.drpilotti.info/eng/sixdimensioinal-relativity.html
  En svensk lite populärare version kommer inom kort här http://www.drpilotti.info/ under aktuellt
  Jan Pilotti leg läkare, fil kand matematik, teoretisk fysik

  Gilla

 2. Tack Jan, Jag har rensat ut ickefungerande länkar. Angående klinisk död så beskrivs detta tillstånd i internationella studier på ett annat sätt än det du gör. Och om så är man väl klinisk död oavsett i vilket land och på vilket språk. Men här i Sverige råder således enligt dig en annan definition? Det du beskriver som planerat tillstånd gäller Pam Reynolds. Det Pim van Lommel beskriver är en människa som betraktats som klinisk död men som ”mirakulöst” kommit tillbaka. Finns även andra sådana fall som jag beskrivit i Tolv Sinnen. Det du skriver redan 1987 att det finns flera möjliga förklaringar till nära-döden-upplevelser som också visar att medvetandet inte finns i eller skapas av hjärnan”, håller jag med om jag kallar det ”Oberoende medvetande” något som både Larry Dossey och Deepak Chopra tagit till sig ”Independent Consciousness”. The Day I Died ligger uppe på Youtubelänk. Ser fram emot din populära version… /Börje

  Gilla

 3. Jag vill tillägga att det bör heta näradödenupplevelse. I värsta fall kan man skriva nära döden-upplevelse eller nära-döden-upplevelse, men nära dödenupplevelse betyder att en dödenupplevelse är nära och det som avses är att en upplevelse är nära döden. Jämför med Döda havsrullarna som betyder att havsrullarna är döda.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s