Pandemi

En pandemi (av grekiska pandemia, ”hela folket”), är en infektionssjukdom som får spridning över exceptionellt stora delar av världen och drabbar en stor del av befolkningen.

KRITIK:  Världshälsoorganisationen WHO ändrade definitionen av begreppet pandemi i april 2009.
Fram till 11 juni 2009 gällde att en pandemi-smitta skulle omfatta en exceptionellt stor del av populationen i flera regioner och länder. Med exceptionellt avses fler än 20% av befolkningen i flera länder. WHO:s generaldirektör Margaret Chan kom den 11 juni 2009 att ändra denna definition baserat på att få svininfluensan karaktäriserad som en pandemi. Det resulterade i en urvattnad och meningslös beskrivning av vilken oskyldig smitta som helst som råkar sprida sig i flera länder. I praktiken innebär det att alla säsonginfluensor får pandemistatus. Skillnaden från tidigare pandemier som också skördade ett högt antal döda i flera länder gör WHOs definition förvillande.

Ursprunglig Definition of pandemic

: occurring over a wide geographic area and affecting an exceptionally high proportion of the population
Märkligt nog refererar Wikipedia 20201006 till Socialstyrelsen med ovan, tidigare korrekta definition: En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.
Om smittan sprids till ett stort antal, lokalt eller bara i ett enskilt land, talar man istället om en epidemi : ”När en sjukdom sprids snabbt och leder till att många blir sjuka” (Säkerhetspolitik)

Wikipedia skriver: ”En epidemi eller farsot är ett utbrott av något, vanligen infektionsjukdomar, som sprider sig mellan människor (motsvarande för djur heter epizooti). En epidemi som sprider sig över stora delar av världen kallas för pandemi.” slut citat. Detta är således världshälsoorganisationens nya definition som Wikipedia också lydigt använder men som inte stämmer med ursprungsbetydelsen. Så frågan är hur motsägelsefull är Wikipedia.

”Pandemin som inte var någon pandemi”, sammanfattar den brittiske parlamentarikern Paul Flynn från Labourpartiet året med svininfluensa i en starkt kritisk rapport till Europarådet.

Han vänder sig främst mot WHOs agerande men också mot alla som ansvarat för svininfluensahanteringen som EU-organisationer och smittskyddsmyndigheter i respektive länder.

Deras artiklar ger ytterligare bränsle åt den återkommande huvudkritiken för överdrifter, hemlighetsmakeri och dolda relationer till läkemedelsindustrin inom WHO.

– WHO:s trovärdighet är svårt skadad, konstaterar tidningens chefredaktör Fiona Godlee och kräver snabba insatser för att återställa människors förtroende för FN-organisationen.

Det var den 11 juni förra året (2009) som WHO:s generaldirektör Margaret Chan under en dramatisk presskonferens förklarade att svininfluensan (H1N1) var en pandemi. LÄNK WHO. Den främsta effekten var att ett stort antal länders kontrakt med vaccinföretag aktiverades och miljarderna kunde börja strömma in till företagen.

Nu ett år senare har svininfluensan i det närmaste försvunnit. Få eller inga nya fall noteras. Istället står flera länder med stora överskott av vaccin som de inte vet vad de ska göra med. Bara i Sverige handlar det till exempel om överblivet vaccin för sådär 400 miljoner kronor, i Irland över 100 miljoner.

Samtidigt ska enligt investmentbanken JP Morgan försäljningen av svininfluensavaccin renderat mellan 7 och 10 miljarder dollar i vinst till vaccinföretagen under 2009.

WHO:s agerande väckte snabbt kritik för alltför överdrivna uttalanden om riskerna och också om misstänkt påverkan från läkemedelsindustrin. SvD –Hård kritik mot pandemilarmet

Chan, Generaldirektören vid WHO, tog råd från en speciell nyinrättad katastrofkommitté som bestod av 16 experter. Vilka de var var dock hemliga, förklarade WHO. Det gick alltså inte att få reda på vilka som skulle rädda WHO ur deras krackelerade trovärdighet. Omvärlden fick inte grundligare information om vilka band WHO hade med vaccinindustrin. När denna jävskonflikt ändå avslöjades (konsulterna kom bl a från läkemedelsbolaget Glaxo Smith Klein) fick WHO utstå mycket kritik och förlorade ekonomiska bidrag för att ha anlitat läkemedelsindustrins ”experter”. Dessa ”konsulter” som bidragit till att sprida vanföreställningen om en svininfluensapandemi i syfte att bredda vägen för massförsäljning av vacciner fortsatte  dock att verka inom WHO.

Svininfluensan var således aldrig en pandemi trots att Wikipedia, läkemedelsindustrin och Anders Tegnell (Socialstyrelsen) eftersträvar att övertyga alla om det. Syftet bakom Tegnells avsikter kan vi bara spekulera om. Han avancerade efter detta som chef och fick höga poster nu vid Folkhälsomyndigheten. [Not 1]

Kritik, samtliga myndigheter och medier sprider nu den felaktiga definitionen om pandemi som beskriver den som en smitta som sprids globalt oaktat

HISTORIK

Influensa, pest, kolera eller tyfus har orsakat pandemier, men även smittkoppor och tuberkulos. Pandemier av pest har utbrutit flera gånger med start i Kina:

  • Justinianska pesten nådde bysantinska riket 541-542 e.Kr. och har fått sitt namn efter kejsar Justinianus I.
  • Digerdöden i mitten av 1300-talet.
  • Ett tredje pestutbrott började i Kina 1894.

1900-talet har haft tre pandemier med varianter av influensa:

Spanska influnesan
Provisorisk sjukhussal i delstaten Kansas i USA, där offer för spanska sjukan vårdas. Public Library of Science journal. CC BY 2.5
  • Spanska sjukan, 1918-1921 minst 35 000 svenskar avled. Totalt uppgick antalet döda till 50-100 miljoner i hela världen. [1][2]
  • Asiaten, 1957. WHO anger omkring 2 miljoner döda av världens befolkning. ca 300 000 svenskar insjuknade. Det är svårt att få fram dödstal i Sverige. Rapporteringen i svenska medier är också sparsam. [3]
  • Hong Kong-influensan, 1968-1970. Det uppskattas att 1 miljon människor kan ha dött under åren 1968-70. Influensa A(H3N2) sprids fortfarande som säsongsinfluensa och orsakar en överdödlighet på i medeltal cirka 1000 äldre personer i Sverige varje år. [4][5]

Kritik mot Wikipedia

Wikipedia nämner svininfluensan (2009 – 2010) som en pandemi fast den aldrig var det och såväl WHO (Världshälso-organisationen) och FN (Förena Nationerna) har fått hård kritik för detta vilseledande påstående.

Referenser

1) Taubenberger JK, Morens DM. 1918 influenza: the mother of all pandemics. Emerg Infect Dis

2) ”1918 Influenza Pandemic | CDC EID”

3) När asiaten lamslog Sverige. Inte.

4) Kara Rogers. ”Hong Kong flu of 1968”. Encyclopaedia Britannica

5) Folkhälsomyndigheten Länk

NOT
1) VoF – Mörkrets krafter, Börje Peratt Utforskare, april 2014

5 reaktioner till “Pandemi

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s