Dr. Erik Enby – originalartikel från Wikipedia (24 maj 2015)

Den 24 Maj 2015 försökte Börje Peratt lägga upp en artikel om läkaren Erik Enby på Wikipedia. Den blev borttagen medan han satt och skrev den före klockan 7 på morgonen. Efter protester om att detta var mot Wikipedias policy lades den upp igen. Men givet fientligheten kopierade Börje hela artikeln och lade upp den på Vetapedia. Artikeln som låg kvar på Wikipedia utsattes omedelbart för massiva ingrepp från wikipediaguerillan (anknutna till VoF och antihumanisterna) och den blev mer eller mindre söndertrasad. Här följer således ursprungsartikeln från 2015. Kuriosa i sammanhanget är att dessa attacker på Wikipedia påverkade Börje Peratt till beslutet om att göra dokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp” som skildrar hur Dr Erik Enby förföljts av media på initiativ av Professor Dan Larhammar som deltagit med egna artiklar och inslag i radio och TV för att förtala Erik Enby.

Erik Ossian Hugo Enby (född 1937) är en svensk läkare och specialist inom geriatric som har uppmärksammats för hans studier att beskriva den mikrobiella situationen i blod vid olika sjukdomstillstånd. Detta ansågs länge kontroversiellt men i maj 2015 publicerade ett internationellt forskarteam forskningsresultat som ger stöd för Enby. [1] 2007 drogs Enbys läkarlegitimation och det gav uppståndelse i media. [2]

Innehåll

 • 1 Biografi
 • 2 Enbys forskning
 • 3 Behandling och kritik
 • 4 Jämförande forskning
 • 5 Publicerade studier

Biografi

Enby föddes 12 maj, 1937 i Karlskrona, Blekinge. Hans far var sjökapten i handelsflottan, och hans mor tog examen vid Kungliga Musikhögskolan. År 1962 började han studera medicin i Heidelberg. År 1967, återvände Enby till Sverige och fortsatte sin medicinska utbildning. 1973 fullbordar han medicinstudierna och tog medicine licentiatexamen vid Göteborgs universitet och fick sin läkarlegitimation.

Enbys utsågs 1980 till specialistläkare i geriatrik och avdelningsläkare på Vasa Sjukhus vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Enby bildade 1980 Göteborgs Medicinkonsult HB för forskning i sjukdomsbegreppet och utvärdering av olika former av komplementära behandlingsmetoder. Han inriktade sig på att analysera blod i mörkfälts-, ljusfälts- och interferens-kontrastmikroskop för att studera och beskriva den mikrobiella situationen i blod och andra kroppsvätskor vid olika sjukdomstillstånd.

Enbys forskning

Enby är främst känd för sitt arbete med blod och hans teorier om ursprunget till sjukdomar. Sedan slutet av 1970-talet, har Enby utfört oberoende forskning om sambandet sjukdom och fenomenet kronisk sjukdom. Hans forskning bygger på idén att sjukdom orsakas av pleomorfa mikrobiologisk tillväxt (Pleomorfism). Kan symtombild av olika sjukdomar spåras tillbaka till en gemensam nämnare? Han hävdar att hans arbete bekräftar att de flesta av kroniskt sjuka har växande strukturer i blod och fasta vävnader, som inte beskrivits tidigare i modern medicinsk forskning. Det medicinska samfundet i Sverige har inte accepterat hans resultat eftersom han inte anses ha kunnat bevisa sin teori. Etikkommittén vid Göteborgs universitet godkände Enbys forskning 1983, och han blev officiellt tillåten att ta blodprover för att gå vidare med sin forskning. [3]

Enby har försvarat sin teori och sin empiri i boken: Blod, mod och envishet : på spaning efter sjukdomarnas väsen. [4]

Behandling och kritik

Enby utgick från att sjuklighet av olika slag berodde på infektioner och började behandla kroniska sjukdomstillstånd med infektionshämmande icke gängse medel. Detta pågick under många år trots ett otal varningar från myndighetshåll. [5] Det har påståtts att Enby avrått från skolmedicin. Mot detta står Enbys egen version om att aldrig ha avrått någon patient enbart varit komplement. Enby har inte behandlat den specifika sjukdomen utan just infektion i blodet som sedan kan vara menlig för olika sjukdomar.

En studie med syfte att undersöka överlevnad hos de patienter som behandlats hos Dr Erik Enby genomfördes 1997. [6]

Jämförande forskning

2005 års Nobelpris gick till det australiska forskarteamet Barry J. Marshall och Robin Warren som slagit fast att en mikrob (heliobacter pylori) ger upphov till magsår och cancer. Det överensstämmer med den mikrobforskning som Enby ägnat sig åt och som inbegriper ett vidare spektrum av kroniska sjukdomar.[7]

2008 års Nobelpris i medicin gavs till professor Harald zur Hausen för upptäckten av att infektioner kan orsaka cancer. På 1970-talet ansågs dock zur Hausens teori om att livmoderscancer orsakas av virus som pseudovetenskaplig.[8] I en artikel i 2000-talets vetenskap dras paralleller mellan nobelpristagaren Harald zur Hausen och läkaren Erik Enby som forskat på och visat hur cancer orsakas av svamp och mögel, och behandlat dem med olika infektions- och svamphämmande terapier.[9]

2015 presenterar ett internationellt forskarteam resultat av studier som ger stöd för Enby. Mikrober i passiv och aktiv form kan finnas i mänskligt blod. Forskarna misstänker nu att dessa mikrober kan vara orsaken till kroniska och inflammatoriska sjukdomar i linje med dr Erik Enbys slutsats. [1] Fynden går emot den allmänna uppfattningen inom svensk läkevetenskap att blod är sterilt. [10]

Publicerade studier

 • Gerontologie in aller Welt, p. 69-73. ISSN 0044-281 X.
 • Enby, Erik O. H. (1983). Redovisning av fynd vid mikroskopering av levande blod från två patienter med Morbus Hodgkin och tre patienter med maligna tumörsjukdomar. (Report on the findings from the microscopic examination of fresh blood from two patients with Hodgkin’s Disease and three patients with malignant tumours). Göteborg. Edition C&L Förlag. ISBN 91-970480-1-1.
 • Enby, Erik O. H. (1984). Mikrobliknande bildningar i blod vid kroniska sjukdomar. (Microbe-like formations in the blood of chronically diseased individuals). Svensk Tidskrift för Biologisk Medicin, Swedish Journal of Biological Medicine. No 1. p 22-26.
 • Enby, Erik O. H. (1986). Some principles of Somatic Ecology. Journal of Alternative Medicine. Vol 4. No 3. p 7-9, 23.
 • Enby Erik O. H. (1989). Die Präsenz zyklischer mikrobischer Prozesse Nachgewiesen im Blut von chronisch erkrankten Patienten. (The presence of cyclical microbial processes indicated in the blood of patients with chronic diseases). Hoya. Semmelweis-Verlag.
 • Enby, Erik O. H., Gosch P. & Sheehan M. (1990).”Hidden Killers, The Revolutionary Medical Discoveries of Prof. Dr. G. Enderlein”, presented at the AIDS conference in San Francisco. Sheehan Communications, Saratoga, California.
 • Enby, Erik O. H., Gosch P. & Sheehan M. (1990). ”Die revolutionären medizinischen Entdeckungen von Professor Dr. Günther Enderlein” Semmelweis-Institut, Hoya, Deutschland. ISBN 3-925524-08-8.
 • Enby, Erik O. H. (1994), The Decay Process As the Cause of Disease and Death and Microbial Formations in the Blood of Chronically Diseased in “Proceedings of the 1st World Congress on Cancer”. Independent Medical Research, Sydney, Australia. ISBN 0-646-25093-0.
 • 1994 A video of vital cancerous tissue was demonstrated at the World Congress in Gynecology & Obstetrics – FIGO – in Montreal, Canada.
 • Enby, Erik O. H.(1997). Blodförändringar hos kroniskt sjuka samt en teori om totala och partiella sårenheter. (Blood changes with chronic illness – and a theory about total and partial wound units). 2000-Talets Vetenskap. Nr 2. s 11-15.

Referenser

 1. ^ Potgieter, Marnie; Bester, Janette; Kell, Douglas B.. ”The dormant blood microbiome in chronic, inflammatory diseases” (på en). FEMS Microbiology Reviews: sid. fuv013. doi:10.1093/femsre/fuv013 ISSN 1574-6976
 2. ^ ”Bluffläkaren tar strid: Jag vill fortsätta”
 3. ^ Projekt nr. 214-83. Etiska Kommittén Medicinska fakulteten, Göteborgs universitet fann hans ”analys av blod och blodplasma om variationen av en okänd möjlig patogen faktor i sjukdomspanoramat, etiskt acceptabel.”
 4. Enby, E, 2012, Blod, mod och envishet : på spaning efter sjukdomarnas väsen. Beijbom Books, ISBN: 9789186581404
 5. ^ ”Varnad läkare får fortsätta”
 6. ^ Ljungby, E, Statistik över cancerbehandlade patienter hos Erik Enby, 2000.talets vetenskap nr 2 1997
 7. ^ Karolinska Institutet Press Release 3 October 2005, The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2005, Barry J. Marshall, J. Robin Warren.
 8. ^ ”Harald zur Hausen, nobelpristagare i medicin – Vetandets värld”
 9. ^ ”2000-Talets Vetenskap nr2 1997”
 10.  http://www.2000taletsvetenskap.nu
 11. ^ ”Infektionsprofessorn: ”Fullständigt befängt”

 

2 reaktioner till “Dr. Erik Enby – originalartikel från Wikipedia (24 maj 2015)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: