Treenighetsläran

De borromeiska ringarna har använts för att gestalta treenigheten. Här i ett manuskript från 1200-talet, återfunnet i Chartres/Frankrike (Public Domain)

Treenighetsläran, är en teologisk teoribildning inom kristendomen som utvecklades kring uppfattningen att Gud är en, men samtidigt också Fader, Son och Ande – Gud är ”treenig” (äldre svenska ”trefaldig”).

I Bibeln finns ingen utvecklad lära om Guds treenighet men olika anknytningspunkter, främst dopbefallningen i Matteusevangeliet 28:19 – ”döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn”. Andra hänvisningar som tagit stöd i denna treenighetslära är att Jesus undervisade om Gud som Fader och Jesus kallades av lärjungarna för Guds son.

Kritik

”Guds son” var på Jesus tid en vanlig benämning för var och en som stod nära Gud och var troende. Faraonerna kallade sig också ”Guds son”, liksom många andra före Jesus. Utifrån ett människohistoriskt perspektiv är det därför förmätet att hävda en enda religion som den enda sanna. Som om andlighetens rätta ansikte skulle ha visat sig för människan först för 2000 år sedan! Inte ens judendomen är särskilt gammal utifrån detta perspektiv. Det finns bevis för att både egyptisk och grekisk mytologi har historier som beskriver en Kristusliknande gestalt många tusen år tidigare. Mot den bakgrunden finns det sannolikt fler gestalter hos andra folk, möjligen också i bortre Asien, som under årtusenden varit vägledande. (Tolv Sinnen s. 214 f)

Jesus ord ”Guds rike bor inom var och en av er” ger flera tolkningsmöjligheter. En sådan är att alla är Guds barn, Guds son, Guds dotter. Se Jesus syn på människan som den framställs i Lukasevangeliet 17:20 och Johannesevangeliet 18:36. (Tolv Sinnen s. 227). ”Älska din näste som du älskar dig själv (Jesus)

En svårighet för många kristna blev att förklara treenigheten. Ur detta uppstod unitarianismen. Vid tiden för Kristi födelse utvecklades en religiös rörelse som kring 1500 kom att kallas unitarism. Här accepterade man inte att Jesus var Gud utan särskilde på Gud och Jesus som en egen person. Vilket går i linje med hur Judendom och Islam betraktar Jesus. Under den medeltida inkvisitionen kom människor som hävdade misstro mot treenigheten (Gud-Jesus-ande) att brännas på bål. (12 Sinnen s. 23)

Referenser
Bibeln
B Peratt, 12 Sinnen
Matthew F. Smith, ‘Unitarians’ (short article) in Christianity: The Complete Guide, Continuum, (London 2005) ISBN 0-8264-5937-4.

 

En reaktion till “Treenighetsläran

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s