Kultur

Videoinspelning av dokumentärfilm på KI, Foto Lars af Sillén

Kultur härstammar från latinets cultura och betyder ‘bearbetning’, ‘odling’ och ‘bildning’. Begreppet har vid betydelse och avser vad som kan känneteckna all mänsklig aktivitet och resultaten av människans sociala uttryck som präglat en grupp människor, ett folk eller en nation.

Kultur kan således studeras utifrån de artefakter som människor efterlämnar men också de dokument som ger vittnesbörd om levnadssätt, ritualer, trosuppfattning, institutioner och konstnärliga uttryck och även materiella ting oavsett det rör dagliga användningsföremål eller byggnader, skulpturer och konst.

Kultur definieras även som livsmönster, språk och värderingar hos en population som överförs socialt från generation till generation. Kultur har kallats ”levnadssättet [och seder] hos ett helt samhälle”.

Det humanistiska kulturbegreppet
Det humanistiska kulturbegreppet kallas även för det kvalitativa kulturbegreppet och avser hur vi skapar, hur vi förmedlar gemensamma upplevelser och hur vi förhåller oss till varandra utifrån tankar, drömmar, existentiella och andliga frågeställningar. Frasen ”andlig odling” hör därför  hemma här. Kulturellt skapande kan röra litteratur, konst, musik, dans, scenkonst, och film men även formgivning och arkitektur.

Den humanistiska kulturen visar upp hur vi är i mångfald, samspel och konflikter./BP

Synen på kultur skiftar ofta med ideologi och politik.

När jag hör ordet kultur osäkrar jag min revolver

Repliken ifråga tillskrivs ofta felaktigt någon av nazistledarna Hermann Göring, Heinrich Himmler eller ibland Joseph Goebbels: ”Wenn ich Kultur höre … entsichere ich meinen Browning.”, vilket ordagrant betyder: ”När jag hör kultur… osäkrar jag min Browning!” (akt 1, scen 1).
Upphovet är den tyske författaren Hanns Johst och hans pjäs Schlageter (1933), där repliken läggs i rollfiguren Friedrich Thiemanns mun.

I auktoritärt styrda länder kan kulturen få ett propagandistiskt innehåll och uttryck i syfte att glorifiera en diktator eller den ideologi som man anser ska prägla landets konstnärliga uttryck. Exempel på det är Sovjetunionen, Kina, Saddam Husseins Irak och ledarna som styr dagens Nordkorea.
Despoter på vägg.png

Källor

”Kultur”. Nationalencyklopedin.
Giddens, Anthony (1994). Sociologi. ”vol. 1”. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-46051-1
Triandis, Harry (1994). Culture and Social Behavior. New York: McGraw-Hill. ISBN 0-07-065110-8
Hofstede, Geert (1991). Cultures and organisations: software of the mind (3). New York: McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-166418-9

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s