Immunförsvaret

Människokroppens medfödda immunförsvar består av endotelceller, granulocyter, makrofager, granulocyter och en del andra celltyper. Ofta räknas även magsäckens magsyra, hudens skydd, slemhinnor och luftvägar in i det medfödda immunförsvaret. Makrofagerna kan eliminera främmande smittoämnen och i kroppens interna kommunikation ”skicka efter fler” hjälpceller då det behövs. Makrofager signalerar också sitt behov av extrahjälp genom att utsöndra cytokiner, en form av signaler som flaggar om att en skada eller smitta behöver extra förstärkning. Makrofagerna har dessutom en fantastisk förmåga att bekämpa infektioner på grund av sin proteinstruktur omnämnd som TLR-receptorer. Den känner igen vanliga bakterier, virus och ämnen som inte hör hemma i våra kroppar och kan på så vis upptäcka riskerna och avfärda dem snabbt och effektivt.

Det adaptiva och ”upptränade” eller ”inlärda” immunförsvaret sköts av våra lymfocyter, vita blodkroppar med specialfunktioner specialiserade på att motverka virus. Immunförsvarets förmåga att reagera beror på om det känner igen viruset eller inte. Således om kroppen har utsatts för och klarat av virus stärker det immunförsvaret. Vid nya angrepp kan reaktionen och försvarets förmåga kräva uppemot en vecka, medan för immunförsvaret mer välbekanta virusangrepp kan ge en snabbare reaktion. Då det upptränade/upplärda immunförsvaret gentemot ett virus kan vara långsamt och segt tar det också längre tid att bekämpa en virusinfektion. Emedan en infektion av bakterier kan gå snabbare att lindra.

Människan har en oerhörd förmåga att stå emot sjukdomar och yttre påfrestningar. Kroppens immunförsvar är så storartat designad, att även de mest inbitna virus och bakterier kan elimineras.
– Genom att förstå hur det fungerar kan man hjälpa immunförsvaret och leva ett friskare liv (Zarah Öberg) [1]

”När vi föds har vi inget immunförsvar alls. Vi har legat skyddade i mammas mage, omhuldade av vatten och mammas näring och skydd. Immunförsvaret aktiveras först när barnet möter mammans vaginala och anala bakterieflora under förlossningen, då det medfödda (nativa) immunförsvaret sätts igång och ger oss det skydd vi behöver som bebis. Det är viktigt, inte bara att mammans bakterierflora är i balans och av bra stammar, utan även att barnet faktiskt utsätts för bakterierna och inte skyddas genom överdriven tvättning eller kejsarsnitt. Kejsarsnitt kan givetvis vara en utväg då en konventionell födsel inte är genomförbar. De brister som uppstår bör då korrigeras genom tillskott av probiotika under barnets första tid.
Under vårt liv utsätts vi för olika virus och bakterier som kräver mer skydd än det medfödda immunförsvaret kan ge oss. Därför har vi också det adaptiva immunförsvaret, ett immunförsvar som vi stärker och bygger upp genom att kroppen utmanas.”

Överdriven renlighet, nitiskt spritande av händer och vaccination bidrar med stor sannolikhet till ett försämrat immunförsvar då det adaptiva immunförsvaret inte ges möjlighet att stärkas. Många av våra sjukdomar, inte minst att utsättas för barnsjukdomar, är en viktig del i vår fysiologiska utveckling och kommer även att påverka vårt immunförsvar senare i livet.

Av detta skäl finns en omfattande kritik mot vaccineringsprogram som i praktiken minskar motståndskraften och sänker immunförsvaret. [2]

Kritik mot vaccin

Läkaren Sture Blomberg som gjort en djupdykning i vaccinationens historia har i en artikel Leicester-Modellen utrotade smittkopporna (del 2) skrivit bland annat följande:

År 1891-94 utbröt en ny epidemi i England. I det fullt vaccinerade gruv- och jordbruksdistriktet Mold i Flintshire, England, hade man då en 32 gånger högre mortalitet i smittkoppor än i Leicester [18]. Det väl-vaccinerade Birmingham hade 63 fall och 5 döda i smittkoppor per 10.000 medan Leicester endast hade 19 fall och 1 död. Det visade sig således att de ovaccinerade både var mindre mottagliga och hade ett lindrigare sjukdomsförlopp [19]. När sedan allt fler i Leicester med tiden förblev ovaccinerade (och inte bara barn under tio år) ökade skillnaderna ännu mera. Vid epidemin 1892-94 var mortaliteten 0,57 per 10.000 invånare men vid epidemin 1903-1904 endast 0,12 per 10.000 [20].

Läkaren C. Killick Millard, tillika Hälsominister i Leicester, berättade i en rapport att han  alltid tidigare trott att vaccination varit ett fullständigt skydd mot smittkoppor, om dock endast temporärt. I ljuset av de senaste 20 årens händelseförlopp hade han omprövat detta – den utgjorde inget skydd [21]. Han tillbakavisade att ovaccinerade skulle vara mera mottagliga för smittkoppor under en epidemi och framhöll att de i samtliga fall faktiskt smittats av vaccinerade vuxna [22]. Själva vaccinationen verkade inte heller så ofarlig som gjorts gällande. Även vid milda symptom var man fortfarande smittsam. Därför var det meningslöst med tvångsmässig vaccination, menade han [22]. Sex år senare, 1910, drog han slutsatsen att vaccination av nyfödda spelade en mindre roll för minskad smittspridning än vad som förespeglats. Att vara ovaccinerad utgjorde inte någon fara för samhället. Detta visades av att man inte haft något smittkoppsfall i Leicester på fem år [23]. Trettio år efter att det framgångsrika experimentet i Leicester startat fanns det emellertid de som fortfarande menade att de ”oskyddade idioterna” någon gång skulle drabbas av en ”katastrof”. I en artikel i New York Times 1914 ansåg man att detta kunde vara naturens sätt att ”sålla bort” de dumbommar, som inte hade förstånd nog för att leva i ett modernt samhälle [24].

Hur kunde de medicinska experterna ha så fel?

Trots att de flesta barnen i Leicester förblev ovaccinerade så inträffade inga nya utbrott. Hur kunde de medicinska experterna ha haft så fel? E. M. Crookshank [25], som författat boken History and Pathology of Vaccination och var Professor i jämförande patologi vid King’s College, London, uttryckte sig 1893 så här om vaccination: ”Tyvärr har vaccinationens betydelse förstorats upp i den medicinska utbildningen så till den milda grad att det knappast, ens under vår levnad, är möjligt att inse och erkänna dess futtighet, trots att ingenting skulle bidra mera till yrkets anseende och styrka vetenskapen om förhållandet mellan renlighet och sjukdomar… När smittkoppor hålls under kontroll genom rapportering och isolering kommer vaccinationen att försvinna och endast ha historiskt intresse” [26]. Detta uttalande skulle visa sig vara alltför optimistiskt. Vaccination fortgick nästan hundra år till och man har aldrig kommit till insikt om att smittkopps-vaccinationen varit onödig och skapat mycket lidande och död. Än idag framhålls den som ett föredömligt exempel och upprätthåller tron på vaccineringens stora betydelse för hälsan. (Se Blombergs artikel)

Referenser
1) En djupdykning i immunförsvaret – kroppens naturliga skyddssystem, Zarah Öberg 20 nov 2014 Kurera
2) Den vanligaste kritiken mot vaccinationer. Kurera.

Blombergs Referenser

[18] William Scott Tebb, MD, A Century of Vaccination and What i It Teaches, Swan Sonnenschein & Co., London 1898, pp. 93-94.

[19] J. W. Hodge, MD, ”Prophylaxis to be Realized Through the Attainment of Health, Not by the Propagation of Disease,” The St. Louis Medical and Surgical Journal, vol. LXXXIII, July 1902, p. 15.

[20] J.T. Biggs, Leicester: Sanitation Versus Vaccination, 1912, pp. 459-460.

[21] ibid., pp. 507.

[22] ibid., pp. 510-511. 

[23] ibid., pp. 406-407.

[24] ”Urges Necessity for Vaccination, Commissioner Goldwater’s Contention Indorsed by American Medicine, Canada’s Scourge Warns, England’s Neglect May Result in a Smallpox Disaster, Germany Keeps it Down.” New York Times, April 5, 1914.

[25] Edgar March Crookshank, M.B. London, 1884, Prof. of Comp. Path, and Bacteriol. King’s Coll.; Director of the Bacteriological Laboratory, King’s College, London.

[26] Edgar March Crookshank, History and Pathology of Vaccination Volume I: A Critical Inquiry, 1889, London, pp. 465-466.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s