Pseudoskepticism

Begreppet pseudoskepticism utgörs av pseudo och skepticism.

Pseudo– pseudo- [ps 3 ´vdo] (av grek. pseud ´s ‘lögnaktig’, ‘falsk’), pseudo- , förstavelse som används för att beteckna något som falskt, oäkta eller skenbart.

Skeptisk: tvivlande,  misstrogen,  klentrogen,  kritisk,  misstänksam,  ifrågasättande.

Pseudoskepticism hänvisar till en inställning som verkar vara skeptisk och ibland även vetenskapligt skeptisk, men som i själva verket misslyckas med att vara det. I praktiken förnekar man även bevis och fakta som strider mot egen ofta fördomsfull och okritiska behandling av påståenden. Begreppet kom att användas i vetenskapliga sammanhang av professor Marcello Truzzi som var med och startade Skeptics men fann att de aktiva drevs av fördomar och bias och han valde då att lämna organisationen och formulerade vad som står för en ”sann skeptiker”.

Historik

En tidig användning av ordet har spårats till den schweiziska filosofen Henri-Frédéric Amiel som i sin dagbok skrev:

”Min instinkt är i harmoni med pessimismen hos Buddha och Schopenhauer. Det är ett tvivel som aldrig lämnar mig, till och med i mina stunder av religiös glöd. Naturen är verkligen för mig en Maïa, och jag ser på henne, så att säga, som med ögonen på en artist. Min intelligens är fortfarande skeptisk. Men vad då, vad tror jag  på? Jag vet inte. Och vad är det jag hoppas på? Det är svårt att formulera. Dumhet! Jag tror på godhet, och jag hoppas att goda kommer att segra. Djupt inom denna ironiska och besvikna [jagtillvaro] finns ett barn gömt – en uppriktig, ledsen, enkel varelse, som tror på det ideala, i kärlek, i helighet, och i all himmelsk vidskepelse. Ett helt millennium av idylliska platser i mitt hjärta, jag är en pseudo-skeptiker, en pseudo-bespottaren.” [1]

Nyateismen och antihumanismen

Pseudoskepticismen utvecklades som ett organiserat beteende främst inom nyateistiska organisationer. [2]

1976 grundade professorerna Marcello Truzzi och Paul Kurtz skeptikerrörelsen CSICOP, Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, (senare förkortat till CSI). [3]

CSI påstod sig vilja undersöka sanningen angående paranormala fenomen, men målet var att bekämpa dem som hade tro på det andliga och det övernaturliga. Inom några år tog Truzzi avstånd från organisationen. Han ansåg att den bestod av falska skeptiker som inte var intresserade av att undersöka sanningen utan drevs av fördomar och fanatism, i strid mot naturvetenskapliga ideal. Truzzi tog till vara på uttrycket ”pseudoskepticism” och ansåg att medlemmarna bestod av pseudoskeptiker. Denna nya rörelse betraktades som antihumanistisk. [4]

Truzzi tillskrev pseudoskeptiker följande egenskaper:

 • Förneka, när endast tvivel har etablerats
 • Dubbelmoral i tillämpningen av kritik
 • Tendensen att misskreditera snarare än att undersöka
 • Presenterar otillräckliga evidens eller bevis
 • Förutsätter att den egna kritiken inte kräver bevis
 • Gör ogrundade motkrav
 • Motkrav baserade på orimliga påståenden snarare än empiriska bevis
 • Antyder att föga övertygande bevis ger anledning till att helt avfärda ett påstående

”True” skepsis kännecknas enligt Truzzi av:

 • Accepterande av tvivel när varken påstående eller förnekande har fastställts
 • Ingen bevisbörda för att ta en agnostikers position
 • Överenskommelse att corpus [omfattande och strukturerad text] av etablerad kunskap måste bygga på vad som är bevisat, men innebär samtidigt att erkänna dess ofullständighet.
 • Även godtycklighet i kravet på bevis, oavsett dess implikation [dvs oavsett följdresonemang]
 • Acceptera att ett misslyckande av ett bevis i sig bevisar ingenting
 • Fortsatt granskning av resultaten av experiment, även när brister upptäcks

Susan Blackmore, som förlorade sin  tro på parapsykologi  blev 1991 CSICOP medlem, men fann där vad hon beskrev som ”värsta sortens pseudoskepticism”:

”Det finns några medlemmar i skeptikernas grupper som tydligt tror att de vet det enda rätta svaret innan utredningen gjorts. De verkar inte vara intresserad av att väga alternativ, undersöka  påståenden,  pröva psykiska erfarenheter eller förändra sig själva (Gud förbjude!), utan enbart ge stöd för sin egen speciella tro [uppfattning], struktur och sammanhang [världsbild].” [5]

I Sverige representeras (pseudo)skeptikerna av Vetenskap och Folkbildning och Humanisterna. De kallar sig humanister men är egentligen naturalistiska ateister med ursprung i antihumanism. Trots deras självhävdande vetenskapliga utgångspunkt saknar många av dem akademisk utbildning och relevant kompetens.

I modern tid har deras aktiviteter mer och mer inriktats på näthat, stalking och ryktesdestruering.

Organiserat motstånd mot pseudoskeptiker

Skeptikerskolan. Torbjörn Sassersson skapade den första svenska versionen av Skeptikerskolan 2007.

Orsaken till Skeptikerskolans uppkomst var observationen att skeptiska argumentationstekniker används på ett ohederligt sätt av skeptiker och lobbyister för att förkasta till exempel forskning och rön inom ämnesområden som kan uppfattas som politiskt inkorrekta, ifrågasätta etablerad vetenskap, konkurrera med skolmedicinen eller hota storindustrin. Argumentationsteknikerna i formen av ”pseudoskepsis” används i samhället för att påverka allmänhet, forskare, journalister, läkare, lärare, medier, politiker och press. Därför har ”pseudoskepsis” blivit ett problem som överskuggar god vetenskap, forskning och folkbildning. (Utsnitt Vetapedia Skeptikerskolan)

Skeptisk om Skeptiker

REFERENSER:

1) Charles Dudley Warner, Editor, Library Of The World’s Best Literature Ancient And Modern, Vol. II, 1896. Online at Project Gutenberg
2) Truzzi, Marcello (1987). ”On Pseudo-Skepticism”. Zetetic Scholar (12/13): 3–4. Retrieved 2008-10-10.
3) ”Marcello Truzzi: Helped form the Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal”, The San Diego Union Tribune, February 15, 2003
4) Leiter, L. David (2002). ”The Pathology of Organized Skepticism”. Journal of Scientific Exploration (Society for Scientific Exploration).
5) JE Kennedy, ”The Capricious, Actively Evasive, Unsustainable Nature of Psi: A Summary and Hypotheses”, The Journal of Parapsychology, Volume 67, pp. 53–74, 2003. See Note 1 page 64 quoting Blackmore, S. J. (1994). Women skeptics. In L. Coly & R. White (Eds.), Women and parapsychology (pp. 234–236). New York: Parapsychology Foundation.

LÄNK
Engelska Wikipedia

Annonser

Demokratiindex

Demokratiindex

Democracy Index

Världskarta som visar demokratiindex (2016)

Fullvärdiga demokratier: 8,00-10,00 Demokratier med anmärkningar: 6,00-7,99 Hybridregimer: 4,00-5,99 Auktoritära regimer: 0,00-3,99

Demokratiindex (engelska: Democracy Index) är ett index som sammanställs av The Economist genom dess dotterföretag Economist Intelligence Unit, vilka mäter tillståndet för demokratin i 167 av världens länder. Varje land tilldelas utifrån en sammanvägning av olika kriterier en poäng mellan 0 (lägst möjligt) och 10 (högst möjligt).

Enligt detta index, från 2016, var Norge det mest demokratiska landet med totalt 9,94 poäng, medan Nordkorea klassas som en av ett antal auktoritära regimer och hamnar sist med sina 1,08 poäng. Island med 9,50 poäng var på andra plats och Sverige på tredje plats med 9,39 poäng. Listan hade totalt 167 länder.

Innehåll

 • 1 Beräkning & faktorer
 • 2 Fullständig lista över länder (2016)
  • 2.1 Ej beräknade

Beräkning & faktorer

Länderna delas in i fyra kategorier baserade på dess demokratiindex: fullvärdiga demokratier, demokratier med anmärkningar, hybridregimer och auktoritära regimer. 60 olika kriterier tags i beaktande när rapporten sammanställs, de är grupperade i huvudkategorier enligt följande :

 • valprocess och pluralism
 • medborgerliga rättigheter
 • regeringens funktionalitet
 • politiskt deltagande
 • politisk kultur

Slutligen, demokratiindexet, avrundat till två decimaler, bestämmer klassificeringen av landet, enligt följande:

 1. Fullvärdiga demokratier — 8,00 till 10,00 poäng.
 2. Demokratier med anmärkningar — 6,00 till 7,99 poäng.
 3. Hybridregimer — 4,00 till 5,99 poäng.
 4. Auktoritära regimer — 0,00 till 3,99 poäng.

Fullständig lista över länder (2016)

Demokratiindex 2016[1]
Placering Nation Poäng Valprocess
pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
1 Norge Norge 9,93 10,00 9,64 10,00 10,00 10,00 Fullvärdig demokrati
2 Island Island 9,50 10,00 8,93 8,89 10,00 9,71 Fullvärdig demokrati
3 Sverige Sverige 9,39 9,58 9,64 8,33 10,00 9,41 Fullvärdig demokrati
4 Nya Zeeland Nya Zeeland 9,26 10,00 9,29 8,89 8,13 10,00 Fullvärdig demokrati
5 Danmark Danmark 9,20 9,58 9,29 8,33 9,38 9,41 Fullvärdig demokrati
6 Kanada Kanada 9,15 9,58 9,64 7,78 8,75 10,00 Fullvärdig demokrati
7 Irland Irland 9,15 9,58 7,86 8,33 10,00 10,00 Fullvärdig demokrati
8 Schweiz Schweiz 9,09 9,58 9,29 7,78 9,38 9,41 Fullvärdig demokrati
9 Finland Finland 9,03 10,00 8,93 7,78 8,75 9,71 Fullvärdig demokrati
10 Australien Australien 9,01 9,58 8,93 7,78 8,75 10,00 Fullvärdig demokrati
11 Luxemburg Luxemburg 8,81 10,00 8,93 6,67 8,75 9,71 Fullvärdig demokrati
12 Nederländerna Nederländerna 8,80 9,58 8,57 8,33 8,13 9,41 Fullvärdig demokrati
13 Tyskland Tyskland 8,63 9,58 8,57 7,78 7,50 9,71 Fullvärdig demokrati
14 Österrike Österrike 8,41 9,58 7,86 8,33 6,88 9,41 Fullvärdig demokrati
15 Malta Malta 8,39 9,17 8,21 6,11 8,75 9,71 Fullvärdig demokrati
16 Storbritannien Storbritannien 8,36 9,58 7,14 7,22 8,75 9,12 Fullvärdig demokrati
17 Spanien Spanien 8,30 9,58 7,14 7,22 8,13 9,41 Fullvärdig demokrati
18 Mauritius Mauritius 8,28 9,17 8,21 5,56 8,75 9,71 Fullvärdig demokrati
19 Uruguay Uruguay 8,17 10,00 8,93 4,44 7,50 10,00 Fullvärdig demokrati
Placering Nation Poäng Valprocess
pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
20 Japan Japan 7,99 8,75 8,21 6,67 7,50 8,82 Demokrati med anmärkningar
21 USA USA 7,98 9,17 7,14 7,22 8,13 8,24 Demokrati med anmärkningar
22 Italien Italien 7,98 9,58 6,43 7,22 8,13 8,53 Demokrati med anmärkningar
23 Kap Verde Kap Verde 7,94 9,17 7,86 6,67 6,88 9,12 Demokrati med anmärkningar
24 Frankrike Frankrike 7,92 9,58 7,14 7,78 6,25 8,82 Demokrati med anmärkningar
25 Sydkorea Sydkorea 7,92 9,17 7,50 7,72 7,50 8,24 Demokrati med anmärkningar
26 Costa Rica Costa Rica 7,88 9,58 7,14 6,11 6,88 9,71 Demokrati med anmärkningar
27 Botswana Botswana 7,87 9,17 7,14 6,11 7,50 9,41 Demokrati med anmärkningar
28 Portugal Portugal 7,86 9,58 6,79 6,67 6,88 9,41 Demokrati med anmärkningar
29 Israel Israel 7,85 9,17 7,50 8,89 7,50 6,18 Demokrati med anmärkningar
30 Estland Estland 7,85 9,58 7,86 6,11 6,88 8,82 Demokrati med anmärkningar
31 Tjeckien Tjeckien 7,82 9,58 7,14 6,67 6,88 8,82 Demokrati med anmärkningar
32 Indien Indien 7,81 9,58 7,50 7,22 5,63 9,12 Demokrati med anmärkningar
33 Taiwan Taiwan 7,79 9,58 8,21 6,11 5,63 9,41 Demokrati med anmärkningar
34 Chile Chile 7,78 9,58 8,57 4,44 6,88 9,41 Demokrati med anmärkningar
35 Belgien Belgien 7,77 9,58 8,57 5,00 6,88 8,82 Demokrati med anmärkningar
36 Cypern Cypern 7,65 9,17 6,43 6,67 6,88 9,12 Demokrati med anmärkningar
37 Slovenien Slovenien 7,51 9,58 7,14 6,67 5,63 8,53 Demokrati med anmärkningar
38 Litauen Litauen 7,47 9,58 5,71 6,11 6,25 9,71 Demokrati med anmärkningar
39 Sydafrika Sydafrika 7,41 7,92 7,86 8,33 5,00 7,94 Demokrati med anmärkningar
40 Jamaica Jamaica 7,39 9,17 6,79 5,00 6,88 9,12 Demokrati med anmärkningar
41 Lettland Lettland 7,31 9,58 5,71 5,56 6,88 8,82 Demokrati med anmärkningar
42 Slovakien Slovakien 7,29 9,58 7,14 5,56 5,63 8,53 Demokrati med anmärkningar
43 Östtimor Östtimor 7,24 8,67 7,14 5,56 6,88 7,94 Demokrati med anmärkningar
44 Grekland Grekland 7,23 9,58 5,36 6,11 6,25 8,82 Demokrati med anmärkningar
45 Panama Panama 7,13 9,58 6,43 6,11 5,00 8,82 Demokrati med anmärkningar
46 Trinidad och Tobago Trinidad och Tobago 7,10 9,58 7,14 5,56 5,00 8,24 Demokrati med anmärkningar
47 Bulgarien Bulgarien 7,01 9,17 6,07 7,22 4,38 8,24 Demokrati med anmärkningar
Placering Nation Poäng Valprocess
pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
48 Indonesien Indonesien 6,97 7,75 7,14 6,67 6,25 7,06 Demokrati med anmärkningar
49 Argentina Argentina 6,96 9,17 5,00 6,11 6,88 7,65 Demokrati med anmärkningar
50 Filippinerna Filippinerna 6,94 9,17 5,71 7,22 4,38 8,24 Demokrati med anmärkningar
51 Brasilien Brasilien 6,90 9,58 6,79 5,56 3,75 8,82 Demokrati med anmärkningar
52 Polen Polen 6,83 9,17 5,71 6,67 4,38 8,24 Demokrati med anmärkningar
53 Surinam Surinam 6,77 9,17 6,43 5,00 5,00 8,24 Demokrati med anmärkningar
54 Kroatien Kroatien 6,75 9,17 6,07 5,56 5,00 7,94 Demokrati med anmärkningar
54 Ghana Ghana 6,75 8,33 5,71 6,11 6,25 7,35 Demokrati med anmärkningar
56 Ungern Ungern 6,72 9,17 6,07 4,44 6,88 7,06 Demokrati med anmärkningar
57 Dominikanska republiken Dominikanska republiken 6,67 8,75 5,71 5,00 6,25 7,65 Demokrati med anmärkningar
58 Colombia Colombia 6,67 9,17 7,14 4,44 4,38 8,24 Demokrati med anmärkningar
59 Peru Peru 6,65 9,17 5,36 6,11 4,38 8,24 Demokrati med anmärkningar
60 Slovenien Slovenien 6,64 9,17 6,07 4,44 5,00 8,53 Demokrati med anmärkningar
61 Rumänien Rumänien 6,62 9,17 5,71 5,00 5,00 8,24 Demokrati med anmärkningar
62 Mongoliet Mongoliet 6,62 9,17 5,71 5,00 5,00 8,24 Demokrati med anmärkningar
63 Lesotho Lesotho 6,59 8,25 5,36 6,67 5,63 7,06 Demokrati med anmärkningar
64 Serbien Serbien 6,57 8,75 5,36 6,67 5,00 7,06 Demokrati med anmärkningar
65 Malaysia Malaysia 6,54 6,92 7,86 6,11 6,25 5,59 Demokrati med anmärkningar
66 Sri Lanka Sri Lanka 6,48 7,83 6,79 5,00 6,88 5,88 Demokrati med anmärkningar
67 Mexiko Mexiko 6,47 7,92 6,07 7,22 4,38 6,76 Demokrati med anmärkningar
68 Hongkong Hongkong 6,42 3,92 5,71 5,56 7,50 9,41 Demokrati med anmärkningar
69 Tunisien Tunisien 6,40 6,00 6,07 7,78 6,25 5,58 Demokrati med anmärkningar
70 Singapore Singapore 6,38 4,33 7,86 6,11 6,25 7,35 Demokrati med anmärkningar
71 Namibia Namibia 6,31 5,67 5,36 6,67 5,63 8,24 Demokrati med anmärkningar
72 Paraguay Paraguay 6,27 8,33 5,71 5,00 4,38 7,94 Demokrati med anmärkningar
73 Guyana Guyana 6,25 8,33 5,36 6,11 4,38 7,06 Demokrati med anmärkningar
74 Senegal Senegal 6,21 7,92 5,36 4,44 6,25 7,06 Demokrati med anmärkningar
75 Papua Nya Guinea Papua Nya Guinea 6,03 6,92 6,07 3,89 5,63 7,65 Demokrati med anmärkningar
76 Moldavien Moldavien 6,01 7,92 4,29 6,11 4,38 7,35 Demokrati med anmärkningar
Placering Nation Poäng Valprocess
pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
77 Zambia Zambia 5,99 7,08 5,36 3,89 6,88 6,76 Hybridregim
78 Georgien Georgien 5,93 8,67 4,29 6,11 5,00 5,59 Hybridregim
79 Honduras Honduras 5,92 9,17 5,71 3,89 4,38 6,47 Hybridregim
79 Guatemala Guatemala 5,92 7,92 6,07 3,89 4,38 7,35 Hybridregim
81 Albanien Albanien 5,91 7,00 4,36 5,56 5,00 7,65 Hybridregim
82 Ecuador Ecuador 5,81 8,25 4,64 5,00 4,38 6,76 Hybridregim
83 Tanzania Tanzania 5,76 7,00 5,00 5,56 6,25 5,00 Hybridregim
84 Bangladesh Bangladesh 5,73 7,42 5,07 5,00 4,38 6,76 Hybridregim
85 Montenegro Montenegro 5,72 7,08 5,36 5,00 4,38 6,76 Hybridregim
86 Ukraina Ukraina 5,70 5,83 3,93 6,67 5,00 7,06 Hybridregim
86 Mali Mali 5,70 7,42 3,93 4,44 6,25 6,47 Hybridregim
88 Benin Benin 5,67 6,50 5,36 5,00 5,63 5,88 Hybridregim
89 Fiji Fiji 5,64 4,58 5,71 6,67 5,63 5,59 Hybridregim
90 Bolivia Bolivia 5,63 7,00 5,36 5,00 3,75 7,06 Hybridregim
91 Malawi Malawi 5,55 6,58 4,29 4,44 6,25 6,18 Hybridregim
92 Kenya Kenya 5,33 4,33 5,00 6,67 5,63 5,00 Hybridregim
93 Liberia Liberia 5,31 7,83 2,57 5,56 5,00 5,59 Hybridregim
94 Uganda Uganda 5,26 5,25 3,57 4,44 6,88 6,18 Hybridregim
95 Makedonien Makedonien 5,23 6,92 3,21 6,11 3,75 6,18 Hybridregim
96 Madagaskar Madagaskar 5,07 5,92 3,57 5,56 5,63 4,71 Hybridregim
97 Turkiet Turkiet 5,04 5,83 6,07 5,00 5,63 2,65 Hybridregim
Placering Nation Poäng Valprocess
pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
98 Kirgizistan Kirgizistan 4,93 7,42 2,93 5,56 3,75 5,00 Hybridregim
98 Bhutan Bhutan 4,93 8,33 5,36 2,78 4,38 3,82 Hybridregim
100 Thailand Thailand 4,92 4,50 3,93 5,00 5,00 6,18 Hybridregim
101 Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina 4,87 6,50 2,93 5,00 3,75 6,18 Hybridregim
102 Libanon Libanon 4,86 4,42 2,14 7,78 4,38 5,59 Hybridregim
102 Nepal Nepal 4,86 4,33 4,29 4,44 5,63 5,59 Hybridregim
104 Nicaragua Nicaragua 4,81 4,50 3,29 3,89 5,63 6,76 Hybridregim
105 Marocko Marocko 4,77 4,75 4,64 4,44 5,63 4,41 Hybridregim
106 Burkina Faso Burkina Faso 4,70 4,42 4,29 4,44 5,63 4,71 Hybridregim
107 Venezuela Venezuela 4,68 5,67 2,50 5,56 4,38 5,29 Hybridregim
108 Sierra Leone Sierra Leone 4,55 6,58 1,86 2,78 6,25 5,29 Hybridregim
109 Nigeria Nigeria 4,50 6,08 4,29 3,33 4,38 4,41 Hybridregim
110 Palestina Palestina 4,49 4,33 2,14 7,78 4,38 3,82 Hybridregim
111 Pakistan Pakistan 4,33 6,00 5,36 2,78 2,50 5,00 Hybridregim
112 Kambodja Kambodja 4,27 3,17 5,71 3,33 5,00 4,12 Hybridregim
113 Burma Myanmar 4,20 3,17 3,57 4,44 6,88 2,94 Hybridregim
114 Irak Irak 4,08 4,33 0,07 7,22 4,38 4,41 Hybridregim
115 Moçambique Moçambique 4,02 4,42 2,14 5,00 5,00 3,53 Hybridregim
115 Haiti Haiti 4,02 5,17 2,21 2,22 3,75 6,76 Hybridregim
Placering Nation Poäng Valprocess
pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
117 Mauretanien Mauretanien 3,96 3,00 4,29 5,00 3,13 4,41 Auktoritär
117 Jordanien Jordanien 3,96 4,00 4,29 3,89 4,38 3,24 Auktoritär
117 Niger Niger 3,96 4,75 2,21 2,22 3,75 6,76 Auktoritär
120 Armenien Armenien 3,88 4,33 2,86 4,44 1,88 5,88 Auktoritär
121 Kuwait Kuwait 3,85 3,17 4,29 3,89 4,38 3,53 Auktoritär
122 Elfenbenskusten Elfenbenskusten 3,81 3,42 2,86 3,33 5,63 3,82 Auktoritär
123 Gabon Gabon 3,74 2,58 2,21 4,44 5,63 3,82 Auktoritär
124 Komorerna Komorerna 3,71 4,33 2,21 4,44 3,75 3,82 Auktoritär
125 Etiopien Etiopien 3,60 0,00 3,57 5,56 5,63 3,24 Auktoritär
126 Algeriet Algeriet 3,56 2,58 2,21 3,89 5,00 4,12 Auktoritär
127 Vitryssland Vitryssland 3,54 1,33 3,57 3,89 6,25 2,65 Auktoritär
128 Kamerun Kamerun 3,46 2,00 3,21 3,89 4,38 3,82 Auktoritär
128 Kuba Kuba 3,46 1,75 4,64 3,89 4,38 2,65 Auktoritär
130 Angola Angola 3,40 0,92 3,21 5,56 4,38 2,94 Auktoritär
131 Vietnam Vietnam 3,38 0,00 3,21 3,89 6,88 2,94 Auktoritär
132 Togo Togo 3,32 3,58 1,14 2,78 5,00 4,12 Auktoritär
133 Egypten Egypten 3,31 2,58 3,93 3,33 3,75 2,94 Auktoritär
134 Ryssland Ryssland 3,24 2,67 2,50 5,00 2,50 3,53 Auktoritär
135 Qatar Qatar 3,18 0,00 3,93 2,22 5,63 4,12 Auktoritär
136 Kina Kina 3,14 0,00 4,64 3,33 6,25 1,47 Auktoritär
136 Guinea Guinea 3,14 3,50 0,43 4,44 4,38 2,94 Auktoritär
138 Rwanda Rwanda 3,07 0,83 5,00 2,22 4,38 2,94 Auktoritär
139 Kazakstan Kazakstan 3,06 0,50 2,14 4,44 4,38 3,82 Auktoritär
140 Zimbabwe Zimbabwe 3,05 0,50 2,00 3,89 5,63 3,24 Auktoritär
141 Oman Oman 3,04 0,00 3,93 2,78 4,38 4,12 Auktoritär
142 Swaziland Swaziland 3,03 0,92 2,86 2,22 5,63 3,53 Auktoritär
Placering Nation Poäng Valprocess
pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
143 Republiken Kongo Kongo, Republiken 2,91 1,67 2,86 3,33 3,75 2,94 Auktoritär
143 Gambia Gambia 2,91 1,75 3,21 2,22 5,00 2,35 Auktoritär
145 Djibouti Djibouti 2,83 0,42 2,14 3,33 5,63 2,65 Auktoritär
146 Bahrain Bahrain 2,79 1,25 3,21 2,78 4,38 2,35 Auktoritär
147 Förenade Arabemiraten Förenade Arabemiraten 2,75 0,00 3,57 2,22 5,00 2,94 Auktoritär
148 Azerbajdzjan Azerbajdzjan 2,65 0,50 2,14 3,33 3,75 3,53 Auktoritär
149 Afghanistan Afghanistan 2,55 2,50 1,14 2,78 2,50 3,82 Auktoritär
150 Burundi Burundi 2,40 0,33 0,79 3,89 5,00 2,65 Auktoritär
151 Sudan Sudan 2,37 0,00 1,79 3,89 5,00 1,18 Auktoritär
151 Eritrea Eritrea 2,37 0,00 2,14 1,67 6,88 1,18 Auktoritär
151 Laos Laos 2,37 0,83 2,86 1,67 5,00 1,47 Auktoritär
154 Iran Iran 2,34 0,00 3,21 3,89 3,13 1,47 Auktoritär
155 Libyen Libyen 2,25 1,00 0,00 1,67 5,63 2,94 Auktoritär
156 Jemen Jemen 2,07 0,00 0,00 4,44 5,00 0,88 Auktoritär
157 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 1,98 1,67 0,00 2,78 3,13 2,35 Auktoritär
158 Uzbekistan Uzbekistan 1,95 0,08 1,86 2,22 5,00 0,59 Auktoritär
159 Demokratiska republiken Kongo Kongo, Demokratiska republiken 1,93 0,92 0,71 2,78 4,38 0,88 Auktoritär
159 Saudiarabien Saudiarabien 1,93 0,00 2,86 2,22 3,13 1,47 Auktoritär
161 Tadzjikistan Tadzjikistan 1,89 0,58 0,07 1,67 6,25 0,88 Auktoritär
162 Turkmenistan Turkmenistan 1,83 0,00 0,79 2,78 5,00 0,59 Auktoritär
163 Ekvatorialguinea Ekvatorialguinea 1,70 0,00 0,43 2,22 4,38 1,47 Auktoritär
164 Centralafrikanska republiken Centralafrikanska republiken 1,61 1,75 0,36 1,11 2,50 2,35 Auktoritär
165 Tchad Tchad 1,50 0,00 0,00 1,11 3,75 2,65 Auktoritär
166 Syrien Syrien 1,43 0,00 0,00 2,78 4,38 0,00 Auktoritär
167 Nordkorea Nordkorea 1,08 0,00 2,50 1,67 1,25 0,00 Auktoritär

Ej beräknade