Kärlek

Kärlek i sin mest universella form är villkorslös. Den vill sin nästas bästa och exempelvis en förälder kan vara beredd till stora uppoffringar för att skapa trygghet och välbefinnande för sitt barn.

”Ge barnet kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig självt.”

Astrid Lindgren

Kärlek uttrycks i en innerlig känsla av samhörighet och präglas av ömhet, respekt och uppskattning här finns också en generositet utan krav.

Villkorslös kärlek är en del av vårt inre väsen. Det handlar inte direkt om en aktiv känsla, utan snarare ett sätt att vara. Det är inte ’jag älskar dig’ av en eller annan anledning, och inte ’jag älskar dig om du älskar mig’. Det är kärlek utan anledning, kärlek utan ett subjektiv.”

-Ram Dass-

Denna villkorslösa kärlek kan aldrig bli svartsjuk eller avundsjuk utan vill bara se sin nästa lycklig , tillfreds och framgångsrik. I denna kärlek finns heller ingen kritik eller ilska mot den andre endast fullständig acceptans och tolerans.

”Att älska alla villkorslöst är inte att ge alla din tid villkorslös. Ibland för att älska komplett kommer vi aldrig träffa någon igen. Detta är också kärlek. Detta är att ge någon friheten att existera och vara lycklig, även om det är utan dig.”

-Vironika Tugaleva-

Måste man kunna känna sådan villkorslös kärlek till sig själv för att kunna ge den till andra.

”Den ultimata lärdomen vi alla måste lära oss är villkorslös kärlek, som inkluderar inte bara andra, utan även oss själva.”

-Elizabeth Kübler-Ross-

Passionerad kärlek kan innebära att objektet för kärleken inte ens vet om att denna kärlek hyses av en annan. Det kan ibland formuleras som förälskelse men i detta ligger då ofta en attraktion. Den universella villkorslösa kärleken tyngs inte av sådana drivkrafter.

Ibland använder man ordet älska för att betona hur mycket man tycker om någon eller något. Det är inte säkert samma sak som kärlek. Kärleken har inget motsatt begrepp, den är och strömmar genom allt. Älska kan snabbt förvandlas till hat och leda till destruktivitet. Naturligtvis kan man tycka sig känna kärlek till sitt land, till sin hund, till en klubb och till och med till sin bil.  Det är ett då uttryck för kraftfulla objektifierade känslor där man tycks identifiera sig med och leva genom sådana attribut. Man kallar sig svensk, hammarbyare, eller hundälskare. Men den djupaste kärleken har sannolikt inget sådant beroendeskap.

Några länkar till människors  funderingar

Carl Rogers: https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/humanistiskt-perspektiv/carl-rogers/

http://www.livmiyagawa.com/sjalvkanslabarnpyssel/villkorslos-karlek/