Irakkriget

Irakkriget (Operation Iraqi Freedom) var en USAledd militär intervention i Irak, som inleddes den 20 mars 2003. Det officiella motivet skulle vara att Irak hade massförstörelsevapen, men påståenden om Irak som kärnvapenhotande och med kemiska förstörelsevapen kunde aldrig bevisas. Trots massiva eftersökningar.

Den mot Folkrätten olagliga invasionen genomfördes av en koalition av länder där Storbritanniens och framförallt USA:s insatser var mest omfattande. Kriget avslutades när de sista amerikanska soldaterna lämnade Irak den 18 december 2011.

Redan att hota med krig för att det eventuellt fanns förstörelsevapen i landet är otillbörligt. Att hindra FN´s arbete och sätta in egen militär är ett internationellt övergrepp. Att oprovocerat angripa en stat är kriminellt och att upprätthålla makten och utnyttja den till ekonomiska fördelar är imperialistiskt (Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 1966).

Irakkriget är ett exempel på brott mot folkrätten. En USAledd koalition under president Bush intervenerade Irak 2003 bryter mot de folkrättsliga principerna om ett lands suveränitet. FN kan bryta mot den externa och interna suveränitetsprincipen om FN:s säkerhetsråd anser att situationen i landet utgör ett allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet.

FN: s generalsekreterare Kofi Annan sade i september 2004 att:
”Jag har angett att den [Irakinvasionen] inte överensstämmer med FN-stadgan. Från vår synvinkel och FN: s stadsperspektiv var det [kriget] olagligt” uttryckligen deklarerade att det USA-ledda kriget mot Irak var olagligt.[1][2][3]

Den demokratiska principen enligt Folkrätten är att eftersträva att avväpna farliga motståndare, minimera rörelseförmåga och låsa in brottslingar.

Västerlandet rättsprinciper ger alla rätt till juridiskt försvar om de åtalas. Genom USA´s och Storbritanniens agerande under Irakkriget raserades principer om mänskliga rättigheter.

Militären valde att i kallt blod avrätta även civila irakier hellre än att ta dem tillfånga och ställa dem inför rätta.

Civila som dödats av våldet under Irakkriget

The Iraq Body Count (IBC) har registrerat antalet civila dödade sedan invasionen av Irak 2003 baserat på en ”omfattande undersökning av kommersiella medier och icke-statliga rapporter, tillsammans med officiella handlingar som har släppts ut i den offentliga sfären . Rapporterna sträcker sig från specifika incidensbaserade uppgifter till siffror från sjukhus, begravningsinrättningar och andra dokumenterande datainsamlingsbyråer. ” Nuvarande IBC-siffror, till december 2010, uppskattar antalet civila dödade vid 99.151-108.234. Andra dokument visar att det totala antalet irakiska dödsfall sedan invasionen 2003 var över 150 000, varav ca 80% var civila. [4]

Antalet civila dödsfall från Irak har senare funnits vara 173 666 – 193 965.  [5]

Nürnbergrättegången efter andra världskriget fastslog principen om angriparens skuld och att alla inblandade i ett angreppskrig oprovocerat riktat mot ett annat land kunde ställas inför rätta. Möjligheten att rättsligt pröva politiker och militärer har efter detta även utvecklats inom ramen för folkrätten. Fascismens strategi är att sätta sig över demokratiska principer, humanismens och rättvisans ideal. Alldeles oavsett motiven så är Irakkriget exempel på brott mot flera konventioner och doktriner. Dessa konventioner grundade på ideal som upprättats för att förhindra ett återupprepande av den aggressionspolitik som låg bakom andra världskriget. Det moraliska, intellektuella och filosofiska förfall som uppvisades till försvar för angreppskriget öppnar för hämndaktioner. [6][7]

Referenser

  1. ”Iraq war illegal, says Annan”. BBC News. 16 September 2004.
  2. Ewen MacAskill and Julian Borger in Washington (16 September 2004). ”Iraq war was illegal and breached UN charter, says Annan”. London: Guardian.
  3. At last, a law that could have stopped Blair and Bush invading Iraq, The Guardian
  4. Krause, Keith (2017-04-01). ”Bodies count: the politics and practices of war and violent death data”. Human Remains and Violence: An Interdisciplinary Journal. 3 (1): 90–115.
  5. Hagopian, Amy; Flaxman, Abraham D.; Takaro, Tim K.; Esa Al Shatari, Sahar A.; Rajaratnam, Julie; Becker, Stan; Levin-Rector, Alison; Galway, Lindsay; Hadi Al-Yasseri, Berq J.; Weiss, William M.; Murray, Christopher J.; Burnham, Gilbert; Mills, Edward J. (October 15, 2013). ”Mortality in Iraq Associated with the 2003–2011 War and Occupation: Findings from a National Cluster Sample Survey by the University Collaborative Iraq Mortality Study”. PLoS Medicine. 10 (10): e1001533. doi:10.1371/journal.pmed.1001533. PMC 3797136. PMID 24143140.
  6. De nya axelmakternas angreppskrig mot Irak
  7. FN maktlös i irakkriget