Den Mörka Triaden

Den mörka triaden är en samlingsbeteckning för tre typer av maktkaraktärer som samtliga bär tecken av brist på empati och med potential för hänsynslöshet, omnipotens och extraordinär själviskhet. [1][2]
Forskning på ”den mörka triaden” används i tillämpad psykologi, särskilt inom områdena brottsbekämpning, klinisk psykologi och företagsledning. Människor som i test får höga värden på dessa egenskaper är mer benägna att begå brott, orsaka social nöd och chefer kan skapa allvarliga problem för en organisation, särskilt om de har betydande ledande funktion.

 1. Narcissistisk (personlighetsstörning)
 2. Psykopatisk (psykopati)
 3. Machiavellisk (cynisk/manipulativ)

Klinisk beskrivning
Samtliga karaktärer har potential för synnerligt maktbegär, kontrollbehov över andra och känslokyla inför andra människors olycka eller ledsenhet. I bilden ingår även mytomani dvs oförmåga att hålla sig till sanningen. Det förekommer även en samsjuklighet där vissa karaktärsdrag kommer till uttryck beroende av situation. En machiavellisk person torde lida även av narcissism och psykopati.

Den narcissistiska personlighetsstörningen kännetecknas av omnipotens med grandios självuppfattning om sin egen personlighet, en storslagen självbild och omöjlighet att klara kritik men som istället utmålar sig som bäst i allt. Rent psykologiskt hävdas från forskare som Kohut att störningen utgår från en skyddsmekanism av en radikalt svag, utskämd eller skadad självbild.

Psykopaten kännetecknas av oförmåga till medkänsla och oförståelse för andras lidande. Egna behov går före alla andras och att tillgodose dessa behov innebär ofta att använda sig av metoder som riskerar att skada andra. En psykopat som inte kan känna med andra kan inte heller uppleva ånger. Psykopaten kan också med tiden ha förutsättningar för en inlärd social kompetens som kan användas för att förföra och manipulera sina offer. Studier på människor som sitter i fängelse har visat att en oproportionerligt stor andel har egenskaper som kännetecknar psykopati. [3] Flera studier pekar också på att psykopati kan härstamma från att delar av hjärnan är mer eller mindre sjukliga eller uppvisar degenererade eller skadade tillstånd som liknar alzheimer. [4]

Den machiavelliska personligheten präglas av manipulation och exploatering av andra, med en cynisk likgiltighet för moral och fokus på egenintresse och bedrägeri. Makten går ut på att expandera sitt revir och girigheten har ingen gräns. [5]

Kritik mot teorin
Sociopat anses ibland vara detsamma som psykopat. Detta kan ifrågasättas eftersom en person med antisocial personlighetsstörning har andra uttryck än psykopaten som kan planera sina illdåd. Till sociopatens beteende hör istället ett impulsivt risktagande och oberäknelighet som kan drabba även den egna personen. En sådan person har större svårigheter att skapa familj eller få och behålla jobb. [6][7]

Historik

År 1998 framkallade McHoskey, Worzel och Szyarto [8] en kontrovers inom psykologisk forskning genom att hävda att narcissism, Machiavellianism och psykopati är mer eller mindre utbytbara i normala test. Delroy L. Paulhus och McHoskey debatterade dessa perspektiv vid en efterföljande APA-konferens (American Psychological Association) som inspirerade till en forskningsgrupp som fortsätter att tillföra studier till den publicerade litteraturen. Paulhus och Williams fann omfattande särdrag i beteende, personlighet och kognitiva egenskaper för att föreslå att de var olika konstruktioner; De drog dock slutsatsen att ytterligare forskning behövdes för att klargöra hur och varför de överlappar varandra. [9]

Ursprung

En långdragen ”arv och miljö” -diskussion har tillämpats på den mörka triaden. Forskning har börjat undersöka ursprunget för de mörka triadegenskaperna. På samma sätt som forskning om Big Five (Femfaktorteorin) personlighetsdrag har empiriska studier genomförts för att förstå biologins (gener) och miljöfaktorer (uppfostran) i utvecklingen av mörka triadegenskaper.

Ett av de sätt på vilka forskare försöker att dissekera det relativa inflytandet av genetiska och miljöfaktorer på personligheten (och individuella skillnader mer allmänt) är en bred undersökningsmetod som är löst grupperad under rubriken ”tvillingstudier”. Till exempel, i ett tillvägagångssätt för tvillingstudier jämför [9] [10] [11] forskare personlighetspoängerna av monozygotiska (MZ) eller identiska enäggstvillingar som växt upp tillsammans till dizygotiska (DZ) eller tvåäggstvillingar som växt upp tillsammans. Eftersom båda typerna av tvillingar i denna design är uppväxta tillsammans anses alla tvillingpar till 100% ha delat en gemensam miljö. Däremot delar enäggstvillingar tvillingarna 100% av sina gener, medan de tvåäggstvillingar bara delar omkring 50% av deras gener. Därför anses det möjligt att urskilja personlighetsdrag från genetiska influenser genom att först få MZ-korrelationen (som återspeglar 100% gemensam miljö och 100% delade gener) och subtraherar DZ-korrelationen (som återspeglar 100% gemensam miljö och 50% gemensamma gener ). Denna skillnad representerar 50% av det genetiska inflytandet och fördubblas med 100% av det genetiska inflytandet, vilket är ett sätt att härleda ett index av ärftlighet (ibland kallad ärftlighetskoefficienten, h2).

Biologisk ärftlighet

Alla tre egenskaper hos den mörka triaden har visat sig ha betydande genetiska komponenter. [12] Det har också visat sig att de observerade relationerna mellan den mörka triaden och bland den mörka triaden och ”de stora fem” är starkt drivna av enskilda avvikelser i gener. [13] Även om psykopati (h2 = 0,64) och narcissism (h2 = 0,59) båda har en relativt stor ärftlig komponent, har Machiavellianism (h2 = 0,31) visat sig vara mindre ärftlig. [13][14]

På arbetsplatsen

Ledarskap och chefer på arbetsplatsen som kan kännetecknas av de tre mörka triadiska personlighetsdragen har utretts av Oliver James som anser sig ha identifierat var och en av dem. [15] Furnham [16] (2010) har utrett hur den mörka triaden kan vara relaterad till förvärv av ledarskapsställningar och interpersonell påverkan. I en meta-analys av mörk triad och arbetsplatsutfall fann Jonason och kollegor (2012) att var och en av de mörka triadegenskaperna var relaterad till manipulation på arbetsplatsen, men var och en via unika mekanismer. Specifikt var Machiavellianism relaterad till användningen av överdriven charm i manipulationssyfte, narcissism var relaterad till exponering av fysiskt utseende, och psykopati var relaterat till fysiska hot. [17] Jonason och kollegor fann också att de mörka triadegenskaperna helt förmedlade förhållandet mellan köns- och arbetsplatsmanipulation. De mörka triadegenskaperna har också visat sig vara ganska välrepresenterade i den högsta ledningen i en arbetsorganisation och bland VD. [18]

Internet troll

Studier har visat att personer som identifieras som troll tenderar att ha ”mörka personlighetsdrag” och visa tecken på sadism, antisocialt beteende, psykopati och Machiavellianism. [19] [20] [21] I en fallstudie 2013 föreslogs att det finns ett antal likheter mellan antisociala och intensiva trollaktiviteter och i en undersökning 2014 indikerades att trollaktiviteter är en Internet-manifestation av vardaglig sadism. Båda studierna föreslår att trollaktivitet kan vara kopplad till mobbning hos både ungdomar och vuxna.

Referenser
1) The Dark Triad Länk
2) Shedding Light on Psychology’s Dark Triad Länk
3) THE CRIMINAL PSYCHOPATH: HISTORY, NEUROSCIENCE, TREATMENT, AND ECONOMICS Länk
New Atlas
4) Inside the brains of psychopaths Länk
5) Meet the Machiavellians Länk
6) Differences Between a Psychopath vs Sociopath LÄNK
7) Sociopath vs. Psychopath: What’s the Difference? LÄNK
8) McHoskey J. W.; Worzel W.; Szyarto C. (1998). ”Machiavellianism and psychopathy”. Journal of Personality and Social Psychology. 74 (1): 192–210. doi:10.1037/0022-3514.74.1.192. PMID 9457782.
9) Paulhus, Delroy L; Williams, Kevin M (December 2002). ”The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy”. Journal of Research in Personality. 36 (6): 556–563. doi:10.1016/S0092-6566(02)00505-6.9) Petrides, K. V.; Vernon, Philip A.; Schermer, Julie Aitken; Veselka, Livia (February 2011). ”Trait Emotional Intelligence and the Dark Triad Traits of Personality”. Twin Research and Human Genetics. 14 (01): 35–41. doi:10.1375/twin.14.1.35.
10) Vernon, Philip A.; Martin, Rod A.; Schermer, Julie Aitken; Mackie, Ashley (April 2008). ”A behavioral genetic investigation of humor styles and their correlations with the Big-5 personality dimensions”. Personality and Individual Differences. 44 (5): 1116–1125. doi:10.1016/j.paid.2007.11.003.
11) Vernon, P.A.; Villani, V.C.; Vickers, L.C.; Harris, J.A. (2008). ”A behavioral genetic investigation of the Dark Triad and the Big 5”. Personality and Individual Differences. 44 (2): 445–452. doi:10.1016/j.paid.2007.09.007.
12) Petrides, K. V.; Vernon, Philip A.; Schermer, Julie Aitken; Veselka, Livia (February 2011). ”Trait Emotional Intelligence and the Dark Triad Traits of Personality”. Twin Research and Human Genetics. 14 (01): 35–41. doi:10.1375/twin.14.1.35.
13) Furnham, A.; Richards, S.C.; Paulhus, D.L. (2013). ”The Dark Triad of personality: A 10 year review”. Social and Personality Psychology Compass. 7 (3): 199–216. doi:10.1111/spc3.12018.
14) Furnham, A.; Richards, S.C.; Paulhus, D.L. (2013). ”The Dark Triad of personality: A 10 year review”. Social and Personality Psychology Compass. 7 (3): 199–216. doi:10.1111/spc3.12018.
15) James O Office Politics: How to Thrive in a World of Lying, Backstabbing and Dirty Tricks (2013)
16) Furnham, Adrian (2010). ”The dark triad of personality: A ten year review”. Social and personality psychology compass.
17) Jonason, Peter K.; Slomski, Sarah; Partyka, Jamie (February 2012). ”The Dark Triad at work: How toxic employees get their way”. Personality and Individual Differences. 52 (3): 449–453. doi:10.1016/j.paid.2011.11.008.
18) Amernic, J. (2010). ”Accounting as a facilitator of extreme narcissism”. Journal of Business Ethics.
19) Buckels, E.E.; Trapnell, P.D.; Paulhus, D.L. (2013). ”Trolls Just Want to Have Fun”. Personality and Individual Differences. 67: 97–102. doi:10.1016/j.paid.2014.01.016.
20)”Internet Trolls Are Narcissists, Psychopaths, and Sadists”.
21) Nate Anderson (20 February 2014). ”Science confirms: Online trolls are horrible people (also, sadists!)”. Ars Technica. Archived from the original on 4 November 2016.

 

 

 

 

 

 

Annonser

Narcissistisk personlighetsstörning

Narcissistisk personlighetsstörning indikerar en grandios självuppfattning, individen självförhärligar sig och anser sig stå över alla andra med en överdriven tro på den egna förmågan. Vilket ofta för med sig ett beteende som av omgivningen kan uppfattas som en överlägsenhet och en arrogans.

Det finns många exempel på narcissistisk personlighetsstörning. Att gå igenom alla 1000-tals exempel på de högsta ledarskapsnivåerna inom världssamhället är meningslöst. Här kommer några få exempel.

Inför Donald Trumps presidentskap framhävde Trump att ”allt jag rör vid blir till guld, eller hur pappa!”
och – ”Jag kommer att bli den största jobb-skaparen som Gud någonsin skapat!”
Presskonferens 11 jan 2017 SVT

Ett annat exempel är George Walker Bush som gjort flera uttalanden om meddelanden från Gud.

Exempel 1:

‘I am driven with a mission from God’. God would tell me, ‘George go and fight these terrorists in Afghanistan’. And I did. And then God would tell me ‘George, go and end the tyranny in Iraq’. And I did.” – Källa: The Guardian, 7 oktober 2005

Exempel 2:

”I feel God’s words coming to me: ‘Go get the Palestinians their state and get the Israelis their security, and get peace in the Middle East.’ And by God, I’m gonna do it.” – Källa: The Independent, 2006

Begreppet har ofta förkortats till narcissism vilket har kritiserats då det anses vara en naturlig fas i barnets utveckling. I dylika fall blir det en etikettering som narcissist.

”Narcissisten” kan sakna förmåga till socialt umgänge, dvs respekt för andra och individer med denna störning klarar sällan av att upprätthålla längre relationer. Skulle en partner bete sig på sätt som konkurrerar med narcissisten så får det menlig inverkan på relationen.

Bedömningar om den narcissistiska personlighetsstörningen omfattar en omnipotent självuppfattning där man är bättre än alla andra.

 • Man ser sig själv som mer värd än omgivningen.
  Man kräver, och tycker sig ha rätt till mycket uppmärksamhet av sin omgivning.
  Man kan inte se sina egna brister och svagheter.Narcissistiska personlighetsstörning kan ha psykopatliknande egenskaper som:
  Man kan inte känna medkänsla med sina medmänniskor och tycks sakna empati.
  Man kan inte ta kritik. Blir rasande och förödmjukad om han/hon blir kritiserad.
 • Narcisstiska störningar är mycket vanliga hos de personer som har psykopatiska drag
  Det finns idag ingen verksam behandling för att bota människor som är psykopater. Psykopaten själv anser sig inte lida av någon sjukdom.
 • Samma sak gäller för en så kallad narcissist.