Skeptisk om skeptiker – Skeptical about Skeptics

Skeptisk om skeptiker – Skeptical about Skeptics är en  webbsida organiserad av The Association for Skeptical Investigation (Föreningen för skeptisk undersökning) för att främja äkta skepticism – i en anda av utredning och tvivel – inom vetenskapen.
Detta inkluderar en öppen utredning av hittills och till synes oförklarliga fenomen och samtidigt utmanas pseudoskepticismens företrädare och organisationer vars dogmatiska antaganden inte håller vid en vetenskapligt skeptisk undersökning. Link1

– ”Genuin skepticism är vetenskapens ideal. Tyvärr har vissa självutnämnda grindvakter proklamerat tabu mot vissa psykiska fenomen, trots många lovande bevislinjer. Även om de kallar sig skeptiker, är de i sann mening fundamentalister som attackerar varje utmaning till deras tro. Även om det innebär att motsätta sig grundläggande vetenskapliga principerna som att uppmärksamma och acceptera bevis och att hålla ett öppet sinne. De utgår från att psykiska fenomen inte kan existera, och förnekar relevant forskning. De är pseudoskeptiker. Not 1

Skeptisk om skeptiker undersöker pseudoskeptikernas illa underbyggda attacker mot artiklar av välkända forskare och tänkare och avslöjar deras felaktiga kritik och den dolda agendan i metoderna som de använder. Vi lyfter fram kontroverser inom specifika forskningsområden och sätter ljus på ökända pseudoskeptiker och skeptiska organisationer.
Vi är pro-science, och vi är för en öppen upplysning.” [Citat Webbsida: Link2]

I USA representeras pseudoskeptikerna av CSICOP [1]

I Sverige representeras pseudoskeptikerna av Föreningen Vetenskap och Folkbildning [2] samt dess syster organisation med det förvillande namnet Förbundet Humanisterna eg Förbundet antihumanisterna. [3] Desutom har denna skeptikerrörelse trängt djupt in i Svenska Kungliga Vetenskapsakademien. [4]

Källa

Hemsida: http://www.skepticalaboutskeptics.org/
Representanter: http://www.skepticalaboutskeptics.org/skeptical-investigations/associates-and-advisors/

Not 1). Skeptisk om (pseudo) skeptiker. Artikel i Utforskaren Länk3

Referenser

1) Skeptiker-hydran: CSICOP under förfall

2) Näthat toppen på isberget Del 10 – Vetenskap och Folkbildning

3) Rädda Humanismen

4) Näthat toppen på isberget Del 9 – Vetenskapsakademin nyateismens forum

 

 

Debunker, debunking

Ordet debunking betyder att man förkastar något eller någon såsom falsk. En debunker är en person som har som egennyttigt mål att förkasta företeelser eller personer utan vare sig sund vetenskaplig grundsyn eller journalistisk etik. En debunker har avsikten att krossa och följer enbart sin egen agenda. En debunker är därför ekvivalent med en propagandist som karaktäriseras som pseudoskeptiker.

Kända debunkers

En känd kanadensisk debunker är trollkarlen James Randi. [1]

Bland svenska framträdande debunkers är grundarna av ”Tredje statsmakten”: Martin Wicklin, Petter Ljunggren och Lars Truedson (VD), som genom Vofanknytningar har regelbundna uppdrag för Sveriges Radio med programmet Medierna i P1 och för SVT Uppdrag granskning.

En annan känd debunker är Peter Olausson VoF ordförande i Göteborgsavdelningen 2015 som bl a sprider sin propaganda via sajten Faktoider.

På engelska Wikipedia finns nedanstående definition:

Inom dessa klamrar […] tillfogad text som anses saknas i originaltexten.

En debunker är en person som försöker avslöja eller misskreditera påståenden [och människor] som anses vara falska, överdrivna eller pretentiösa. .. Begreppet förknippas ofta med [pseudo]skeptisk utredning av kontroversiella ämnen som UFO, hävdade paranormala fenomen, kryptider [okänd eller påhittad djurart], konspirationsteorier, alternativ medicin , religion, eller undersökande och marginella [ytterkants] områden av vetenskaplig eller [påstådd] pseudo-forskning.

”A debunker is a person who attempts to expose or discredit claims believed to be false, exaggerated or pretentious.[1] The term is often associated with [pseudo]skeptical investigation of controversial topics such as U.F.O.s, claimed paranormal phenomena, cryptids, conspiracy theories, alternative medicine, religion, or exploratory or fringe areas of scientific or pseudoscientific research.”

Källor

1) James Randi Exposed: The Relentless Hypocrisy Of James Randi By Michael Goodspeed LÄNK

Pseudoskeptiker

Ordet pseudoskeptiker syftar på en person eller grupp som driver ett osunt skeptiskt tänkande, som låter egna fördomar och privata uppfattningar råda över fakta och vetenskap. Det utestänger ett utforskande sinnelag, har avsaknad av öppenhet och ger sken av vetenskaplighet fastän de stödjer sig på uppenbar pseudovetenskap.

Uttrycken har varit särskilt utmärkande för antihumanismen. Vi ser motsvarande beteenden hos populistiska journalister men också sedan 2014 inom extremhögern och den amerikanska alt-right rörelsen. Då går det ut på att förvanska fakta med Trumpadministrationens ord: ”alternative facts” [1] vilket enligt den samlade expertisen är ett utryck för ”lögn och förbannad dikt”. [2][3]

Den psykologiska bakgrunden kan beskrivas som ”svart-vit” förhållande till verkligen. Man anser sig ha rätt även om det finns fakta som pekar åt motsatt håll.  Vid rättsfall får det till konsekvens att man inte undersöker viktiga detaljer eller i värsta fall planterar ”bevis” och hittar på förhållanden som är ren lögn vilket resulterar i att oskyldiga riskerar att fällas och att skyldiga kan gå fria. Not 1

se vidare pseudiker
Pseudoskepticism

Referenser

1) Alternative facts are not facts. They’re falsehoods.” … Her false statements were described as having ”taken ‘alternative facts‘ to a new level”. The phrase ”alternative facts” was claimed to be similar to a phrase used in Trump’s 1987 book, Trump: The Art of the Deal.

2) ‘Truth isn’t truth’: Giuliani trumps ‘alternative facts’ with new Orwellian outburst. The Guardian Länk

3) 8 politiker som ljög lika slugt som Trump, Expressen Länk

Not 1) 71-åriga Craig Coley får 21 miljoner dollar av den amerikanska staden Simi Valley efter att han som oskyldigt dömd suttit 39 år i fängelse, skriver Reuters.

Det var 1978 som 71-åringen dömdes felaktigt för att ha dödat en tidigare flickvän och hennes son. Coley, som alltid sagt att han var oskyld, blev benådad 2017 av den dåvarande guvernören i Kalifornien då nya dna-bevis upptäckts.

Över 350 fångar i USA har frigetts på grund av dna-test som gjorts sedan 1989.

SvD Linnea Järkstig / Omni
Publicerad

Marcello Truzzi

Marcello Truzzi (September 6, 1935 – 2 februari 2003) var professor i sociologi vid New College of Florida och senare vid Eastern Michigan University. Han var grundare och co-ordförande i Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (Utskottet för vetenskaplig undersökning av kraven för Paranormal) (CSICOP) en medgrundare av Society for Scientific Exploration, [1] och chef för Center for Scientific Anomalies Research (centrum för vetenskaplig forskning av anomalier).

Truzzi var granskare av olika protovetenskaper och pseudovetenskap. Paul Kurtz, kollegan och en av grundarna till CSICOP dubbade honom till ”skeptiker av skeptiker”. Truzzi krediteras för det ofta använda uttrycket ”extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis.”

Marcello Truzzi finns inte på svenska Wikipedia då han drog sig ur de skeptikerorganisationer han varit med och startat och blev en av deras värsta kritiker och myntade dem just pseudoskeptiker.

Engelska Wikipedia

Pseudiker

Pseudiker är en förkortning av pseudoskeptiker och kommer av pseudoskepticism en term myntad ca 1978 av professor Marcello Truzzi för den skeptikerrörelse (CSICOP senare förkortat till CSI) han varit med och startat.

Pseudikern (en term myntad av Börje Peratt) kännetecknas av kommentarer som är nedsättande, kränkande, sexistiska och raljerande. Dess mentala profil gör det svårt, om inte omöjligt, till en förnuftig dialog. Man uttalar sig (utan fakta) tvärsäkert om de förhållande man diskuterar.

Denna rörelse ska inte jämföras med naturlig skepticism som bör prägla förhållandet till sina egna slutsatser inom verksamhet som journalistisk, vetenskap, polisiärt arbete och rättsskipning.

Kritiken mot skeptikerrörelsen kommer främst från de som lämnat rörelsen. Truzzi övergav CSI då han ansåg att den bestod av falska skeptiker som inte var intresserade av att undersöka sanningen utan drevs av fördomar och fanatism, i strid mot naturvetenskapliga ideal.

Truzzi har utvecklat sin kritik i flera sammanhang en är artikeln The Anomalist.

Skeptikerrörelsen skulle analogt med detta kunna namnges Pseudikerrörelsen. Den är frekvent närvarande och besätter många forum på nätet där näthuliganismen frodas.

Många pseudiker är associerade till eller medlemmar i nyateistiska och antihumanistiska rörelser. De är vanligtvis organiserade i någon av antihumanismens föreningar.

Medvetet eller omedvetet eftersträvar man att orsaka förvirring och i praktiken leder det till att man förvillar både sig själv och omgivning.

Exempel på pseudikerresonemang är att tvärsäkert uttala sig om förhållanden och att sakna grund för fakta eller avsiktligt påstå felaktigheter.

Pseudikerrörelsen finansieras av läkemedelsindustrin och politiska rörelser främst med marxistisk grund. LÄNK

CSICOP

1976 grundade professorerna Marcello Truzzi och Paul Kurtz skeptikerrörelsen CSICOP, Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, (senare förkortat till CSI).

I praktiken inleder man också den Vetenskapliga inkvisitionen som får en organiserad form med flera associerade föreningar och grupper  (IHEU) och en strategisk plan.

CSI påstod sig vilja undersöka sanningen angående paranormala fenomen, men målet var att bekämpa religion och dem som hade tro på det andliga och mediala.

Inom några år tog Truzzi avstånd från organisationen. Han ansåg att den bestod av falska skeptiker och myntade om dem begreppet pseudoskeptiker som inte var intresserade av att undersöka sanningen utan drevs av fördomar och fanatism, i strid mot naturvetenskapliga ideal. Deras ideologiska grund visade sig vara antihumanism som lett fram till nyaetism.

CSICOP är en pseudoskeptisk förvillar-organisation som övergivits av de flesta vetenskapsmän som upptäckt dess egentliga agenda.

Pseudoskeptikerrörelsen dominerar idag Wikpedia med en inom CSICOP startad internationell wikipediaguerilla.