Hospis

hospis [hɔʹspis] (engelska hospice, av latin hospiʹtium ’gästhem’, ’härbärge’, av hoʹspes ’gäst’), vårdform för svårt sjuka.

Sjukvårdsinrättningar som är särskilt avsedda för vård av patienter i livets slutskede och stöd åt deras anhöriga. Länk KI

Ett hospis i Sverige beskriver verksamheten så här: Målet för vården är att lindra symtom och smärta, inte bara den fysiska och psykiska, utan även den andliga och sociala. Respekt för personens önskemål är grunden för vården, vilken planeras tillsammans med gästen, anhöriga och personalen. Vården innefattar stöd till anhöriga. Länk

Wikipedia har en krass definition: Hospis är en plats där människor som är i livets slutskede får vård. De patienter som finns på ett hospis är i ett skede nära döden och är obotligt sjuka.

Annonser