Bakgrund

Vetamera är en encyklopedi under uppbyggnad som initierades av Börje Peratt för att  kartlägga mångfalden av projekt och intressen men som sedan utvecklats för att tillföra forskning och aktörer inom ramen för Humanistiska akademin också initierad av Peratt.

Vetamera eftersträvar att tillhandahålla artiklar som rör frågor kring humanistisk psykologi, människan i samhället, kultur, demokrati och mänskliga relationer. Det innebär även inkluderande av naturvetenskaplig forskning på teman som berör människans utveckling och kan ge en förståelse för livets förutsättningar och mening.

Initiativet tar stöd i en modern obunden, icke-statlig organisation, vars ändamål med den nya inriktningen innebär att främja kulturen och de humanistiska vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.