Naturlag – Natural law

Naturlag [1] (latin: ius naturale, lex naturalis) är ett rättssystem baserat på en noggrann observation av människans natur och baserat på värden som är inneboende i den mänskliga naturen som kan härledas och tillämpas oberoende av positiv lag (de antagna lagarna av en stat eller ett samhälle). [2][3]
 
Enligt naturrättsteorin har alla människor inneboende rättigheter, som inte tilldelas genom lagstiftning utan ”Gud, natur eller förnuft.” civilrätt och teorier om religiös moral. ”[4]
 
Begreppet naturlag dokumenterades i den antika grekiska filosofin, särskilt hos Aristoteles, [5] och den antika romerska juristen Cicero. Hänvisningar till den finns också i Gamla och Nya testamentet i Bibeln, och förklarades senare på medeltiden av kristna filosofer som Albert den store och Thomas Aquino. Skolan i Salamanca gjorde betydande bidrag under renässansen. [5]
 

Nutida rättsvetenskap 

En modern artikulation av begreppet naturlagar  ”Genom ständig upprepning utvecklas dessa metoder till strukturer i form av diskurser som kan bli så naturliga att vi abstraherar från deras samhällsliga ursprung, att de senare glöms bort och verkar vara naturlagar.” (Belina och Dzudzek.) 
 
Inom rättsvetenskap kan naturlag hänvisa till flera läror:
Rättvisa lagar är immanenta till sin natur; det vill säga att de kan ”upptäckas” eller ”hittas” men inte ”skapas” av sådant som en rättighetsförklaring;
De kan växa fram genom den naturliga processen att lösa konflikter, som förkroppsligas av den gemensamma lagens evolutionära process.
Lagens mening är sådan att dess innehåll inte kan bestämmas förutom med hänvisning till moraliska principer. Dessa betydelser kan antingen motsätta sig eller komplettera varandra, även om de delar den gemensamma egenskapen att de förlitar sig på inneboende i motsats till design för att hitta rättvisa lagar.
 
Medan rättspositivism (De juridisk lagar som idag styr samhället) skulle säga att en lag kan vara orättvis utan att det desto mindre är en lag so  ska följas. Däremot skulle en naturlagspraxis säga att om det är något juridiskt bristfälligt med en orättvis norm är den inte fel och gäller inte. Vilket uppmanar till civil olydnad.
 
Naturrättsjuridiken har gemensamt med dygdetiken att den är ett levande alternativ för den första principen hos etisk teori i analytisk filosofi.
 
Begreppet naturrätt var mycket viktigt för utvecklingen av den engelska lagstiftningen ”Common Law”.
I striderna mellan parlamentet och monarken hänvisade parlamentet ofta till de grundläggande lagarna i England, som ibland sägs innehålla naturrättsliga principer sedan urminnes tider och som satte gränser för monarkins makt.Vilket ledde fram till Magna Charta (enligt korrekt latin Magna Carta, ”det stora fördraget”) det avtal som 1215 slöts mellan den engelske kungen Johan utan land, adeln och prästerna. Som sedan ledde till Bill of Rights vilket sedan fick betydelse för utvecklingen av demokratin i Storbritannien.
 
Naturrättsjuridiken genomgår för närvarande en period av omformulering (liksom rättspositivism). En framträdande samtida naturjurist, australiensaren John Finnis, är baserad i Oxford, men det finns också amerikanerna Germain Grisez, Robert P. George och kanadensaren Joseph Boyle och brasilianska Emídio Brasileiro. Alla har försökt konstruera en ny version av naturlag.[6]
 
1800-talets anarkist och juridiska teoretiker, Lysander Spooner, har också arbetat med att modernisera naturlagen. ”New Natural Law” som det ibland kallas. Den fokuserar på ”grundläggande mänskliga sidor”, såsom mänskligt liv, kunskap och estetisk erfarenhet.
 
Spänningarna mellan naturlag och positiv lag har spelat, och fortsätter att spela, en nyckelroll i utvecklingen av internationell rätt. [7] USA: s högsta domare Clarence Thomas [8] [9] [10] och Neil Gorsuch [11] [12] är förespråkare för naturlag.
 

Live Life Claim

Live Life Claim (LLC) är en ideologi som baserar sig på naturlag och vår moraliska och självklara rätt till vår identitet och frihet.

LLC förekommer som självständiga grupper över hela världen så också i Norden som även arbetar med begreppet Skandinavien Common Law Court of Justice.

Live Life Claim

 
 
REFERENSER
 
 1. ”Natural Law | Internet Encyclopedia of Philosophy”.
 2. Finnis, John (2020), ”Natural Law Theories”, in Zalta, Edward N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University,
 3. Kelsen, Hans (2007). General Theory of Law And State. The Lawbook Exchange. p. 392.
 4. Murphy, Mark (2019), ”The Natural Law Tradition in Ethics”, in Zalta, Edward N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University, retrieved 2020-10-19
 5. Rommen, Heinrich A. (1959) [1947]. The Natural Law: A Study in Legal and Social Philosophy. Translated by Hanley, Thomas R. B. Herder Book Co. p. 5. ISBN978-0865971615.
 6. Schnelzer, Nadine (2016). Libya in the Arab Spring: The Constitutional Discourse since the Fall of Gaddafi. New York City: Springer. p. 12. ISBN978-3-658-11381-0.
 7. Singh, Prabhakar (March 2008). ”From ‘narcissistic’ positive international law to ‘universal’ natural international law: the dialectics of ‘absentee colonialism'”. African Journal of International and Comparative Law. Edinburgh, Scotland: Edinburgh University Press. 16 (1): 56–82. doi:10.3366/E0954889008000066.
 8. Toobin, Jeffrey (2007). The Nine: Inside the Secret World of the Supreme Court. Random House. p. 31. ISBN978-0-385-51640-2.
 9. Woodward, Kenneth (September 23, 1991). ”Natural Law, An Elusive Tradition”. Newsweek. New York City.
 10. Epstein, Aaron (August 30, 1991). ”The Natural Law According To Clarence Thomas”. The Seattle Times.
 11. Kengor, Paul. ”Neil Gorsuch and Natural Law”. Ncregister.com. Archived from the original on February 14, 2021. .
 12. Kelleher, J. Paul (March 20, 2017). ”Neil Gorsuch’s ”natural law” philosophy is a long way from Justice Scalia’s originalism”. Vox. Archived from the original on February 14, 2021. Retrieved March 9, 2018.

En kommentar på “Naturlag – Natural law

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s