Theory of Mind

Theory of Mind (ToM) är ett begrepp för hur vi uppfattar skillnaden mellan eget och andra människors sätt att tänka, känna och handla. Detta kan utveckla en intuitiv tolkningsförmåga som innebär att man tycker sig kunna leva sig in i en annan människas psyke. På engelska kallas det för ”theory of mind”. Detta genererar hos individen en teori eller en aning om vad som försiggår i någon annans tankar och känslor. I intima relationer är det en mentalisering som påverkar hur sympati och antipati kan uppstå.

Hjärnans funktion
De flesta människor lever i samhällen med ständiga möten vilket utvecklar den sociala kulturen och bildar ett gemensamt betydelserum. Vi lär oss tidigt att intuitivt tolka andras känslor, handlingar och avsikter. En inlevelseförmåga som pågår i den högra hjärnhalvans upplevelsedominerade reflektioner till skillnad från vänsterhjärnans långsammare analytiska tänkande.

Coachning
Man kan använda sig av detta pedagogiskt och manipulativt. Genom accepterande och positivt förstärkande speglingar kan man stimulera både individ och grupp. I lagsporter har både tränare och medspelares attityder stor betydelse för hur man lyckas. Uppskattande gester även vid misslyckanden är därför av stor betydelse för hur förtroende och gemenskap utvecklas. Stöd och sammanhållning är avgörande för uthållighet och måluppfyllelse.

Risker med Theory of Mind
Förmågan att intuitivt föreställa sig och skaffa sig en förtroendeskapande visshet om andra människors känslor och avsikter innebär också en risk för att fördomar och antipatier orsakar missförstånd och illvilja.
Även om det finns många känslouttryck och beteenden som vi sannolikt tolkar på adekvata sätt kan vi uppleva situationer olika. Det kan påverka en persons handlingar och ge ett beteende som omgivningen riskerar att feltolka.

Mobbning
Att utestängas från detta gemensamma betydelserum kan få dramatiska konsekvenser för den som stöts ut – naturfolkens voodoo innebar att stam-medlemmar som utsattes för voodoo faktiskt dog, och vi vet från nutida exempel att mobbade personer kan bli djupt olyckliga och suicidala.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s