Synkronicitet

Synkronicitet (bildat av synkron = samtidig efter grekiskans sýnkhronos) är ett begrepp introducerat 1951 av den schweiziske psykologen Carl Gustav Jung (1875-1961) och står för ”ett iakttagbart meningsfullt sammanträffande utan att man kan peka på ett naturligt samband. [1][2] Ordet är besläktat med synkronisering och synergieffekt, men med i princip motsatt betydelse eftersom synkronisering är en planerad och organiserad samordning av funktioner. Till exempel att samtliga i en orkester följer takt och rätt melodi. Synergieffekt är en effekt beroende av flera samverkande faktorer; effekten blir större än bara summan av de enskilda faktorernas inverkan som samordningsfördelar kan ge.

”Synkronicitet är ett begrepp som står för ”ett iakttagbart meningsfullt sammanträffande utan synbar orsaksmässigt samband”. … När sådan synkronicitet rör ett ämne och upprepas kan det upplevas märkligt. En förklaring är att då psyket är fokuserat åt ett visst håll så uppmärksammas vissa företeelser. Men det kan inte förklara när fysiska oplanerade möten på osammanhängande platser upprepas med synkronicitet. Vissa hävdar slumpen andra hävdar att det finns ingen slump.”[3] sid 288

”Freud menade att telepatisk kommunikation kunde uppstå mellan klient och terapeut. Jung förklarade två synbarligen parallella händelser med begreppet synkronicitet (synkronitet). Också kvantfysiken använder detta begrepp och beskriver med hjälp av synkronicitet hur en våg förändras till en partikel. Plötsliga samband kallas ibland slump och ”händelser som avviker”, men de kan efter hand få sin förklaring i påverkansfaktorer som när de uppdagas ger spektakulära resultat och insikter.” [3]

Referenser:
1) Jung CG, (1951) Synchronicity: An Acausal Connecting Prinicple (From Vol. 8. of the Collected Works of C. G. Jung)
2) Hopcke R. H. (1991) Jungs psykologi : En resa genom C G Jungs samlade verk, Natur & Kultur, ISBN 9789127059634
3) Peratt, B (2012) 12 sinnen, andra upplagan 2015 s. 220

Andra källor
Slumpen är ingen tillfällighet av Jan Cederquist
Två kaffe, tack! av Trygve Bång
Synkronicitet : att fånga livets sammanträffanden av Joseph Jaworski

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s