Entrism

Entrism är en infiltrationsstrategi som utnyttjas för att undergräva eller ta över ett utsatt mål. Det kan röra politiskt parti, media, myndighet, organisation mm. [1][2]

”Politisk praxis för medlemmar att i en viss politisk grupp ansluta sig till ett befintligt politiskt parti med avsikt att ändra dess principer och politik, istället för att bilda ett ny parti.” (The free dictionary)

Taktiken kan gå ut på att ansluta sig som medarbetare eller sympatisör fast man i själva verket har ett fientlig uppsåt och rent av är ute efter att erövra makt. Tillvägagångssättet kan gå ut på att värva medlemmar och bygga upp ett inflytande och slutligen ta över. Syftet kan också vara att försöka påverka i en viss riktning. Några associerade begrepp är: spioneri, infiltration, undergrävande, fientligt övertagande.

Upphovet till taktiken är Antonio Gramsci.

Antihumanisterna förvandlar sig till humanister
Med denna taktik skulle man komma att kapa humaniströrelsen och ersätta den med ateism, gudlöshet, materialism och rationell naturalism. [3]

Den röda faran
Kommunistiska (stalinistiska) och trotskistiska partier bedrev entrism inom det brittiska Labourpartiet under många år efter det att Labourpartiet formellt etablerat sig som ett anti-kommunistiskt parti i början av 1920-talet. På 1940-talet och början av 1950-talet, under det kalla krigets dagar, gjordes uppmärksammade försök där kommunister via entrism försökte ta över Labour. [4][5] Under dessa dagar blev det också en jakt på mullvadar inom engelska säkerhetstjänsten. Spektakulära spionavslöjanden orsakade ett tillstånd av intern misstro. Vem kunde man lita på? Länk Wikipedia

Entrism i svensk politik

En svensk politisk organisation som varit utsatt för entrism är SSU.  På grund av anklagelser om entrism uteslöts ett stort antal SSU-medlemmar. En minoritet inom tidskriftsföreningen Offensiv  gick ur organisationen 1992 och startade istället tidskriften Socialisten, som fortfarande finns kvar inom arbetarrörelsen.

När försöket att överta Socialdemokratiska partiet misslyckade har man sannolikt riktat in sig på mindre partier och med den förändring som Centern genomgått under 1990 och framförallt 2000-talet pekar mycket på att de utsatts för entrism.[6] Den nya rörelsen anses vara en ohelig allians av marxism och extremliberalism som har sin tillväxt inom Vetenskap och Folkbildning (VoF) och Förbundet (anti)Humanisterna. De senare har beskrivits företräda en vetenskaplig inkvisition i Sverige.

Miljöpartiet har också diskuterats huruvida det varit utsatt för entrism från islamskt håll. [7]

Entrism i medievärlden [8]

Public Service [9][10] har sannolikt utsatts för entrism från antihumanistiskt håll i antagandet ingår att man har etablerat ett antal celler inom public service i syfte att få redaktioner att rapporterar i enlighet med ”uppdragsgivarna”. Detta blev synligt under svininfluensakampanjen [11] där Smittskyddsinstitutets fabricerade siffror ansågs ha prånglats ut som fakta fast det var uppenbart att de inte stämde med verkligheten. [12] Senare visade det sig att WHO [13] varit utsatt för entrism från läkemedelsbolag som GlaxoSmithKline (GSK) [14] vars konsulter hade tagit över som rådgivare och via mediekampanjer piskat på hotstämningen och forcerat fram ett vaccin som många stater köpte in för att massvaccinera befolkningen. GSK fälldes 2014 för mutor i Kina och bestraffades med mångmiljondollarböter (490 milj $). [15]

Herbert Tingsten (1886-1973) var Dagens Nyheter chefredaktör (1946–1959)  och kom att kraftfullt ifrågasätta totalitära regimer men också socialdemokratins planhushållningsidéer och även statskyrkan. [14]. Huruvida detta sått frön till DN’s nyateistiska agenda under 2000-talet, om det är en dold medveten eller präglad av influenser från antihumanismens två ledande organisationer, är spekulationer. Men det kan också röra sig om entrism från dessa organisationer.  [16]

Internettidningen Newsvoice förvandling kring 2016 pekar också på att den har utsatts för entrism och innehållet gick från en socialliberal bevakning till högerviktad med kommentarer av demokratifientlig karaktär.[17] Redaktören upptäckte detta och har verkat för att få en fortsatt öppen sida för olika åsikter.

Referenser

1) Entryism as a Threat to Stable Communities  by   Länk
2) Musical and Political Subculture : A Review of Attempts of Entrism Länk
3) B. Peratt (2015) Rädda Humanismen Länk
4) The Militant Tendency and entrism in the Labour Party: Länk
5) ‘The Trojan Horse’: Communist entrism in the British Labour party Länk
6) https://borjeperattexplorer.wordpress.com/2015/02/03/centerpartiet-utsatt-for-entrism/
7) https://virtuellpolitik.se/2016/04/24/nagra-ord-om-miljopartiet-och-entrism/
8) B. Peratt. Journalister i ledband Länk
9) Folkbildning genom public service – Sex filter som styr svenskar till rätt åsikter Newsvoice (2011)
10) Prof Sven-Ove Hansson sprider rädsla inom Public Service anser Börje Peratt Newsvoice, 2014-11-26. Länk
11) Catrin Nicolausson (2010), Svininfluensa En kritisk diskursanalys av medias rapportering Linnéuniversitetet. PDF
12) Börje Peratt (2010): Svininfluensa bluffen avslöjad Länk
13) WHO Scientists Corruption Scandals Appear Endemic Länk
14) GlaxoSmithKline fined $490m by China for bribery Länk
15) När ateismen erövrade Sverige : Ingemar Hedenius och debatten kring tro och vetande, Johan Lundborg. Länk
16) Är DN forum för nyateisterna? Newsvoice 2012-16-09 Börje Peratt. Länk
17) Börje Peratt: NewsVoice har tappat greppet och kört ner i högerdike, Newsvoice 2018-08-25 Länk

2 kommentarer på “Entrism

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s