Brott mot mänskligheten

Brott mot mänskligheten är vedervärdiga handlingar som medvetet begås som en del av en utbredd eller systematisk attack eller enskild attack mot någon civil eller en identifierbar del av en civilbefolkning. [1] Det första åtalet för brott mot mänskligheten ägde rum vid Nürnbergprocessen.

Brott mot mänskligheten har sedan lett till åtal vid andra internationella domstolar (till exempel Internationella domstolen, Internationella krigsförbrytartribunalen för fd Jugoslavien och Internationella brottmålsdomstolen) samt i hemliga åtal. Lagen om brott mot mänskligheten har främst utvecklats inom sedvanlig internationell rätt. Brott mot mänskligheten kodifieras inte i en internationell konvention, även om det för närvarande finns en internationell ansträngning för att upprätta ett sådant fördrag som leds av initiativet för brott mot mänskligheten.

Till skillnad från krigsförbrytelser kan brott mot mänskligheten begås under fred eller krig. [1] De är inte isolerade eller sporadiska händelser, men är en del av en regeringspolitik (även om gärningsmännen inte behöver identifiera sig med den här politiken) eller som tolereras av en regering eller en myndighet. Krigsförbrytelser, mord, massakrer, dehumanisering, folkmord, etnisk rensning, deportationer, oetiskt mänskligt experiment, utomrättsliga bestraffningar, inklusive summariska avrättningar, användning av massförstörelsevapen, statlig terrorism eller statens sponsring av terrorism, dödsskvadroner, kidnappningar och tvångsförsvinnanden, militär användning av barn, otillbörlig fängelsebestraffning, slaveri, kannibalism, tortyr, våldtäkt, politisk förtryck, rasdiskriminering, religiös förföljelse och andra brott mot mänskliga rättigheter kan tillämpas i brott mot mänskligheten om de ingår i en utbredd eller systematisk praxis.

Typer av brott mot mänskligheten

De olika typerna av brott som kan utgöra brott mot mänskligheten skiljer sig åt mellan definitioner både internationellt och på hemmaplan. Isolerade omänskliga handlingar av viss natur som begåtts som en del av en utbredd eller systematisk attack kan i stället utgöra grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller – beroende på omständigheterna – krigsförbrytelser men inte klassificeras som brott mot mänskligheten. [2]

Apartheid

Den systematiska förföljelsen av en rasgrupp av en annan, som inträffade under den sydafrikanska apartheidregeringen, erkändes som ett brott mot mänskligheten av FN: s generalförsamling 1976. [3] Förenta nationernas stadga (artikel 13, 14, 15) gör generalförsamlingens åtgärder rådgivande för säkerhetsrådet. [4] När det gäller apartheid i synnerhet har FN: s generalförsamling inte gjort några fakta, och det har inte heller utförts apartheidrelaterade försök för brott mot mänskligheten.

Våldtäkt och sexuellt våld

Varken Nürnberg eller Tokyo Charters innehöll en uttrycklig bestämmelse som erkände sexuella och könsrelaterade brott som krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten, även om kontrollrådslag nr 10 erkände våldtäkt som brott mot mänskligheten. I stadgan för Internationella krigsförbrytartribunalen för fd Jugoslavien och Internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda ingår våldtäkt som brott mot mänskligheten. Internationella brottmålsdomstolen är det första internationella instrumentet som uttryckligen innefattar olika former av sexuellt och könsbestämd brottslighet – bland annat våldtäkt, sexuellt slaveri, tvångsprostitution, tvångsgraviditet, tvångssterilisering och andra former av sexuellt våld – som både en underliggande brottslig handling mot mänskligheten och krigsbrott som begåtts i internationella och / eller icke-internationella väpnade konflikter. [5]

År 2008 antog FN: s säkerhetsråd resolution 1820 som noterade att våldtäkt och andra former av sexuellt våld kan utgöra krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten eller en konstitutiv handling med avseende på folkmord. [6]

Juridisk status för brott mot mänskligheten i internationell rätt

Till skillnad från folkmord och krigsförbrytelser, som har erkänts och förbjudits i internationell straffrätt sedan etableringen av Nürnberg principer [7] [8] har det aldrig funnits en övergripande konvention om brott mot mänskligheten [9], även om sådana brott utövas kontinuerligt över hela världen i många konflikter och kriser. [10] [11] [12] Det finns elva internationella texter som definierar brott mot mänskligheten, men de skiljer sig alla något från definitionen av dessa brott och dess rättsliga element. [13]

Under 2008 lanserades ”initiativet för brott mot mänskligheten” av professor Leila Nadya Sadat vid Whitney R. Harris World Law Institute för att ta itu med detta gap i internationell rätt. Initiativet utgör den första samordnade ansträngningen för att hantera det gap som finns i internationell strafflag genom att räkna upp en omfattande internationell konvention om brott mot mänskligheten. [14]

Den 30 juli 2013 röstade FN: s internationella rättskommission för att inkludera ämnet brott mot mänskligheten i sitt långsiktiga arbetsprogram. I juli 2014 flyttade kommissionen detta ämne till sitt aktiva arbetsprogram [15]  baserat på en rapport som framförts av Sean D. Murphy. [16] Professor Sean D. Murphy, Förenta staternas medlem i FN: s internationella rättskommission, har utsetts till den särskilda rapportören för brott mot mänskligheten.

Det finns en del debatt om vad statusen för brott mot mänskligheten enligt sedvanlig internationell rätt är. M. Cherif Bassiouni hävdar att brott mot mänskligheten är en del av jus cogens och som sådan utgör en icke-undantagen internationell rättsregel. [11]

Referenser

 1. Citerat av Guy Horton in Dying Alive – A Legal Assessment of Human Rights Violations in Burma April 2005, co-Funded by The Netherlands Ministry for Development Co-Operation. See section ”12.52 Crimes against humanity”, Page 201. He references RSICC/C, Vol. 1 p. 360Margaret M. DeGuzman,”Crimes Against Humanity” RESEARCH HANDBOOK ON INTERNATIONAL CRIMINAL LAW, Bartram S. Brown, ed., Edgar Elgar Publishing, 2011
 2. International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid Archived October 11, 2009, at the Wayback Machine. dopted and opened for signature, ratification by General Assembly resolution 3068 (XXVIII) of 30 November 1973. Entry into force 18 July 1976, in accordance with article X (10)
 3. ”Charter of the United Nations” Archived April 17, 2009, at the Wayback Machine.
 4. ”ICC Prosecutor’s Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes” June 2014
 5. ”SECURITY COUNCIL DEMANDS IMMEDIATE AND COMPLETE HALT TO ACTS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CIVILIANS IN CONFLICT ZONES, UNANIMOUSLY ADOPTING RESOLUTION 1820 (2008)”. Un.org. Retrieved 2013-02-01.
 6. ”Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide” Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
 7. ”The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols” International Committee of the Red Cros
 8. Zgonec-Rožej, Miša (July 2013). ”International Criminals: Extradite or Prosecute?” (PDF). Briefing Papers. Chatham House. p. 16.
 9. ”Explained: Election Pledge on New Crimes Against Humanity Initiative” Archived 2015-09-04 at the Wayback Machine. AEGIS
 10. ”International Prosecutors Call for Convention on Crimes Against Humanity” The Jurist
 11. Richard, Goldstone (2011). ”Foreword”.
 12. M. Cherif Bassiouni,”Crimes Against Humanity” Archived 2015-03-20 at the Wayback Machine. The Crimes of War Projec
 13. Evans, Gareth, ”Crimes Against Humanity and the Responsibility to Protect” Archived January 5, 2015, at the Wayback Machine. International Crisis Group
 14. Cecilia Marcela Bailliet, ”UN International Law Commission to Elaborate New Global Convention on Crimes Against Humanity” IntLawGrrls
 15. William A. Schabas, ”International Law Commission to Work on Draft Articles on Crimes Against Humanity” PhD studies in human rights
 16. Murphy, Sean (February 2013). ”Proposal for New Topic: Crimes Against Humanity, Working Group on the Long-Term Program of Work”. International Law Commission, Sixty-fifth session. p. 2

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s