Integritet

Integritet, från latinets integer, betyder hel, orörd eller fullständig. Begreppet är knutet till värde, värdighet och egenvärde. Integritet kan förutom individen gälla grupp, region och nation.  Här diskuteras den personliga integriteten.

Personlig integritet betyder okränkbarhet eller rätt att inte bli kränkt och avser såväl den fysiska kroppen som respekten för individen i sociala förhållanden. Mobbning är således ett brott mot den personliga integriteten. Det innebär vi alla gentemot varandra bör visa respekt för en individs läggning, emotionella och mentala liv och om man så vill den själsliga entiteten.

I ett medmänskligt humanistisk perspektiv innebär det också respekt för individens värderingar, föreställningar, åsikter, drömmar och önskningar, liksom individens livsåskådning och trosföreställningar. Enligt konventioner om mänskliga fri- och rättigheter får inte personens integritet bli föremål för intrång eller manipulation. Individens åsikter och värderingar får inte kränkas så länge dessa inte kränker eller skadar andras.

Personlig integritet utmärks av att den inte upphör för att man själv inte förmår hävda den. Inom hälso- och sjukvården kan den personliga integriteten hotas på flera sätt. Man kan utsättas för åtgärder mot sin vilja och känna sig kränkt som person eller någon kan bryta mot tystnadsplikten och lämna ut känsliga uppgifter. Personlig integritet handlar bl.a. om att själv förfoga över information om den egna personen, att ha rätten att behålla vissa saker för sig själv.

Referenser
1) Statens medicinska råd länk
2) Integritet och dess betydelse för en ledare, Företagande.se Länk

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s