Antihumanist

Med rötter i antihumanismens filosofier har sitt ursprung i marxismens idéer såsom materialism och ateism. Dess främsta rörelse har organiserats inom CSICOP där den genom professor Paul Kurtz har annekterat humanismen eftersom antihumanism som begrepp inte var ett gångbart försäljningsargument.

Antihumanismens internationellt mest kända representanter är ”De fyra nyateistiska ryttarna”. [1]
De kännetecknas av rigid ateism och försvarar sin trosföreställning med pseudovetenskapliga argument.

Antihumanismens officiella anfallsobjekt är s.k. alternativ medicin och andliga livsåskådningar som man anser inte ryms inom en materiell livsåskådning. Metoderna för detta är spektakulära event [1] och artiklar för att skapa uppmärksamhet.

I deras strategi ingår att manipulera olika politiska riktningar för att via entrism ta över grupperingar och även partier.  Man multiplicera sig genom att bilda flera föreningar och därmed verka som att det är många fler men man återfinner samma medlemmar och aktörer i de olika föreningarna.  [2]  I Sverige är det främst systerföreningarna Vetenskap och Folkbildning (VoF) och Förbundet humanisterna som bedriver Vetenskaplig inkvisition.

Kommunikationsforskare Per Anders Forstorps skriver i studien MAKTEN ÖVER FOLKVETTET: SKEPTIKER I SVENSK OFFENTLIGHET (2011) angående föreningen Vetenskap & Folkbildning:

Föreningen [Vetenskap och Folkbildning] har flera namnkunniga medlemmar med en hög och respekterad profil som forskare och författare. De har en egen tidskrift och de är nära kopplade till ett bokförlag (Leopard) vars chef sitter i föreningen VoFs styrelse. Den grupp som här fokuseras är i numerära tal jämförelsevis sett liten. Under 2010 räknade föreningen Vetenskap och Folkbildning med att medlemsantalet uppgick till c:a 2 600 personer vilket motsvarar det ungefärliga medlemsantalet i Toyota Club Sweden eller Östgöta Nation i Uppsala. Trots att föreningen mätt i antalet medlemmar alltså är försumbar så kan man inte underskatta deras inflytande i svensk offentlighet. (2011)

Efter denna studie har VoF utsatts för  omfattande granskning och kritik inte från de stora medierna men från akademiskt håll och fria journalister.  Det har inneburit att VoF förlorat mycket av sina möjligheter att sprida sitt antihumanistiska budskap. En debattartikel i VLT (2018) fick stort genomslag. Fel val av preses och ordförande, Vetenskapliga Akademin! Svar till denna artikel gav också effekt: Tre kritiska repliker om valet av Dan Larhammar i Kungliga Vetenskapsakademien.

”Fotsoldaterna” ägnar sig åt att förfölja enskilda och förstöra motståndarnas rykten på nätet. [3]

Några av dessa antihumanister har gjort sig ryktbara som anonyma näthatare. De har stöd av antihumanismens frontfigurer och ordföranden i dessa föreningar. [4]

En extraordinär företeelse är att man i modern tid etablerat oheliga allianser med nyliberalism och även extremhögern. Strategin gynnar marknadsliberalism och det är bevisat att man har stöd av läkemedelsindustrin och att tidigare ordföranden Dan Larhammar arbetar för Läkemedelsindustrin. [5][6][7]

Antihumanismens maktövertagande i världen antas ha fått sitt stora genomslag med Coronakrisen 2019/20 och det EVENT 201 som genomförts av Klaus Schwab, World Economic Forum, Bill Gates, Bill Gates Foundation och hans finansiering av WHO,Världshälsoorganisationen samt Anthony Fauci, NIAID och som planerats av Rockefeller Foundation.i Lock step.

Referenser

1) Larhammars maktdemonstration!

1) Näthat toppen på isberget Del 9 – Vetenskapsakademin nyateismens forum

2) antihumanismens föreningar

3)   MAKTEN ÖVER FOLKVETTET: SKEPTIKER I SVENSK OFFENTLIGHET.  P.A Forstorp (2011) KTH  ISBN: 978?91?7393?128 PDF

4) Näthuliganens ”vänner”

5) Prof Dan Larhammar arbetar för läkemedelsindustrin och kritiserar samtidigt alternativmedicin

6) Vetenskap och Folkbildning har täta kontakter med läkemedels- och livsmedelsindustrin

7) Näthat toppen på isberget Del 10 – Vetenskap och Folkbildning

8) Dan Larhammar Vetenskap och Forskning VoF är oärliga

9) Bevis att läkemedelsindustrin sponsrar attacker mot alternativmedicin – See more at: http://folkvet.nu/2011/06/bevis-att-skeptiker-ar-sponsrade-av-lakemedelsindustrin/#sthash.YKgsvbLQ.dpuf

3 kommentarer på “Antihumanist

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: